Børn og unges skærmliv

Hvilken betydning – på godt og ondt – har de digitale teknologier for børn og unges trivsel? Kom og bliv klogere på. hvordan du i dit arbejde med børn og unge kan støtte dem i at indgå i trygge digitale fællesskaber og give dem redskaber til at blive ansvarlige og kritiske brugere af digitale medier

Oplægget tager udgangspunkt i børn i alderen 8-15 år og henvender sig til alle fagprofessionelle med interesse for området.

Oplægsholdere: Uddannelseskonsulent Anna Svenning og Digital medieekspert Kathrine Elmose

Dato: Onsdag d. 22. november 2023 kl. 15.00 – 17.00

Tilmelding

Tilmeldingen er nu udløbet.

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke