Bisidning

Bisidning

Hjælp til børnesamtalen. Få en gratis bisidder og skab tryghed ved børnesamtalen

Børn og unge har ret til en bisidder, hvis de skal til børnesamtale i kommunen,  i Familieretshuset eller Ankestyrelsen.

Denne hjælp rummer helt særlige muligheder for at understøtte barnets inddragelse i sin egen sag og sikrer, at barnet er forberedt til samtalen. Vores bisiddere hjælper barnet til at fortælle det, der kan være svært og sørger for at barnets ønsker kommer frem. Bisidderen varetager kun barnets interesser og er der for barnet både før, under og efter mødet.

Børns Vilkårs bisiddere er uddannede socialrådgivere, og har alle erfaring i at arbejde med børn og unge.

Ring 35 55 55 59

Kontakt bisidning

Børn og unge kan få en bisidder ved at ringe direkte til bisidderteamet på 35555559 eller ved at kontakte BørneTelefonen.

Forældre, pårørende og fagpersoner kan også ringe til Børns Vilkårs bisidderteam.

Åbningstider

Mandag:  9-16
Tirsdag    9-16
Onsdag:   9-16
Torsdag:  9-16
Fredag:    9-15

Bliv ringet op af bisidderteamet

 • Jeg er:

 • Hvad drejer henvendelsen sig om?

 • Børns Vilkår passer godt på dine personoplysninger, og vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med den gældende databeskyttelsesforordning og databeskyttelseslov. Du kan læse mere om vores databehandling og dine rettigheder i vores privatlivspolitik

Hun kunne forklare mig om systemet, og hun var på min side. Det er jeg pænt taknemmelig for. Pige, 10 år
Arbejder du med børnesager i kommunen?

Bliv Børns Vilkårs bisidderambassadør og udbred kendskabet til bisidderordningen

Du og din kommune kan hjælpe med at sikre at flere børn og unge kender til muligheden for at få en gratis og professionel bisidder fra Børns Vilkår. Det eneste, der kræves af dig som vores ambassadør, er at orientere om vores bisidderordning på fx sagsbehandleres personalemøder og i den daglige sagssparring.

Læs mere

Bliv klogere på vores bisidderordning

 • Bistår og støtter barnet før, under og efter mødet med kommunen, Familieretshuset eller Ankestyrelsen
 • Hjælper barnet med at få sagt det, barnet ønsker at sige til børnesamtalen
 • Giver barnet overblik og tryghed i sagsforløbet
 • Taler kun med barnet – ikke med forældrene eller de professionelle
 • Kan hjælpe barnet med den indledende kontakt til myndighederne

Hos Børns Vilkår bisidder vi kun barnet, hvis barnet ønsker det. Vi er barnets talerør – hverken forældres eller andre voksnes.

Det betyder, at forældre, pårørende eller fagpersoner kan hjælpe med at oplyse barnet om dets ret til en bisidder, men det er barnet selv, der skal tage kontakt til bisidderteamet.

Barnet kan kontakte BørneTelefonen på 116 111 eller ringe direkte til Børns Vilkårs bisidderteam på tlf. 35 55 55 59.

Børns Vilkår bistår gratis børn og unge helt op til 18 år – 23 år ved efterværn.

Hos Børns Vilkår bisidder vi kun barnet, hvis barnet ønsker det. Derfor må vi nogle gange afvise at bistå et barn, hvis barnet ikke selv ønsker bisidning, hvis barnet er meget ungt og stadig har sparsomt sprog eller hvis barnet har et handicap, der gør det vanskeligt for barnet at udtrykke egne ønsker og behov.

Barnets forældre behøver ikke give tilladelse til bisidning ved børnesamtaler i kommunen, Familieretshuset eller Ankestyrelsen.

Tidligere har forældre skulle give tilladelse til, at barnet fik en bisidder ved sager om skilsmisse, men dette gælder ikke længere.

Læs mere om bisidning i Familieretshuset.

 • Hvis barnet selv eller andre underretter om barnet – og Ankestyrelsen vurderer, at kommunen ikke har gjort det den skulle. Barnet skal være fyldt 12 år for at blive inviteret til møde.
 • Hvis barnet er over 12 år, og har en sag i Ungdomskriminalitetsnævnet, og nævnets afgørelse er af mere indgribende karakter – fx afgørelse om anbringelse på sikret institution.
 • Afgørelse uden samtykke fra kommunens børn og unge-udvalg, som påklages til Ankestyrelsen og barnet er over 12 år.
 • Hvis plejefamilien ønsker at adoptere barnet eller barnet selv ønsker at blive adopteret.

Er du barn eller ung?

Læs mere om bisidning på BørneTelefonens hjemmeside.

Læs mere

Kender du et barn der skal til børnesamtale?

Download folderen og hjælp børn og unge med at få en professionel og gratis bisidder.

Download

Hvad passer bedst til dig?

Se mulighederne for at blive frivillig hos BørneTelefonen

Er du mest til at rådgive telefonisk? Eller skriftligt? Vil du være frivillig i Aarhus, i København eller hjemmefra? Vil du rådgive børn, unge eller måske forældre?

Find det rigtige frivilligtilbud, der passer til dig og dit øvrige hverdagsliv.

Læs mere