Bisidning Børns Vilkår, Mød vores bisiddere

Mød vores bisiddere

En bisidder fra Børns Vilkår kan tage med børn og unge til møde i kommunen eller Statsforvaltningen. Børns Vilkår har 20 bisiddere i hele landet, der med kort varsel kan tage med til børnesamtale.

Bisidning Børns Vilkår, Mød vores bisiddere

Joan

”Nogle børn har svært ved at udtrykke, hvad de føler og mener, og så kan jeg hjælpe dem med at få sagt, hvad de gerne vil sige.  Jeg giver barnet en stemme.

Jeg gør dem trygge, fordi de føler sig klædt på til samtalen. Jeg gennemgår alle de spørgsmål, som de typisk vil blive spurgt om og spørger ind til, hvad de selv har af ønsker. Det er jo deres liv, og de skal have indflydelse og kunne mestre de valg, som de skal foretage.”

Bisidning Børns Vilkår, Mød vores bisiddere

Kit

”Nogle gange oplever børnene, at de ikke bliver hørt eller taget alvorligt. Det bliver bedre, når de får en bisidder.

Forældrene har ofte noget på hjerte og er meget involveret i sagerne, men for at vi kan forholde os neutrale og ikke blive farvet af deres meninger, så taler vi kun med barnet. Jeg kun fokus på barnet, og det billede skal ikke mudres af forældrenes meninger og interesser. Og det er fantastisk følelse for dem, at være med til et møde, hvor de voksne ikke taler hen over hovedet på dem”

Bisidning Børns Vilkår, Mød vores bisiddere

Tina

”Børnene ved ofte ikke, hvad der foregår på sådanne møder. Så det giver dem en tryghed at vide, at der er en voksen ved deres side. En person, der har fokus på dem og taler deres sag – og hvis de fx går i stå eller har brug for en pause, så er jeg der for at støtte”

Bisidning Børns Vilkår, Mød vores bisiddere

Solo

Der er mange svære ord at holde styr på og personer at møde, når man er barn til en børnesamtale – og samtidig er det svært at forstå konsekvenserne af de ting, der bliver sagt på møderne. Derfor er det vigtigt, at vi er der for børnene og skaber tryghed for dem i hele sagsforløbet.”

Kontakt Børns Vilkårs bisidderafdeling

Forældre, pårørende eller fagpersoner

Som forælder, pårørende eller fagperson kan du ringe til Børns Vilkårs bisidderafdeling.

Børn og unge

Børn og unge kan få en bisidder ved at ringe til BørneTelefonen.