Hvornår er det ulovligt at dele et billede? Og hvad er straffen?

Hvis man deler private billeder og videoer uden at personen på billederne og videoen har givet lov, er det en kriminel handling. Det kan være billeder og videoer med nøgenhed og andre intime situationer af mere eller mindre seksuel karakter. Deler man videoer og billeder af børn og unge under 15 år, kan man ligeledes blive sigtet for besiddelse og deling af seksuelt misbrug af børn.

Bliv klogere på, hvad loven siger:

Det er strafbart at krænke andres blufærdighed, for eksempel ved at dele billeder eller videoer af dem i seksuelle situationer, som man ikke har fået samtykke til at dele. Bliver man dømt straffes man med bøde eller fængsel i op til 4 år. Derudover får man en plet på straffeattesten i minimum 2 år, hvis man dømmes, ligesom det kommer til at fremgå af børneattesten, hvis den krænkede er under 15 år.

Hvis man deler et seksuelt billede eller video af en person under 18 år kan man dømmes for udbredelse af seksuelt misbrug af børn – også selvom de involverede har givet samtykke til deling. Man kan straffes med bøde eller fængsel i op til 2 år eller under særligt skærpende omstændigheder op til 6 år, hvis man bliver dømt. Derudover får man en plet på straffeattesten i minimum 2 år og børneattesten i minimum 10 år, hvis man dømmes.

Hvis man deler billeder eller videoer af privat karakter af personer over 18 år uden de involveredes samtykke kan man straffes med bøde eller fængsel i op til 6 måneder. Derudover får man en plet på straffeattesten i minimum 2 år, hvis man dømmes.
Kærestepar hvor begge er over 15 år, må gerne dele seksuelle billeder og videoer med hinanden. Billederne eller videoerne må ikke videresendes til tredjepart og skal slettes, hvis forholdet stopper.

En dreng og en pige krammer med teksten