FagTelefonen

FAGTELEFONEN ER FOR ALLE, DER ARBEJDER MED BØRN OG UNGE

Ønsker du råd og vejledning, eller har du et spørgsmål i forbindelse med en børnefaglig problemstilling? Så kontakt FagTelefonen.

Når du kontakter FagTelefonen, vil du komme til at tale med en børnefaglig specialkonsulent.

Kontakt FagTelefonen

Ring til Fagtelefonen og få råd og vejledning i forbindelse med børnefaglige spørgsmål.

Bliv ringet op af FagTelefonen

Du kan også udfylde formularen længere nede på siden, så ringer vi dig op i vores åbningstid.

På FagTelefonen kan fagpersoner få råd og vejledning om:

Samarbejde med myndigheder

Hvis du er i tvivl om, hvordan en sag om et barn eller en ung forløber i kommunen, hvem der bliver inddraget i en sag og hvordan, kan du kontakte FagTelefonen for råd og vejledning. Vi kan også vejlede om, hvilke muligheder der er for særlig støtte til børn og unge jf. serviceloven samt relevante samarbejdspartnere.

Bekymring for et barn eller ungs trivsel og udvikling

Hvis du er tvivl, om du skal være bekymret for et barn eller ung, du er i kontakt med som fagperson, og om der er grundlag for at underrette kommunen, kan vi på FagTelefonen yde råd og vejledning om tegn på mistrivsel, omsorgssvigt, overgreb samt underretningspligten. 

Underretning

Er du som fagperson i gang med at udarbejde en underretning, men er usikker på, hvordan du skal gøre, kan FagTelefonen rådgive om, hvordan du kan gribe det an, hvad der er vigtigt at lægge vægt på, hvordan din bekymring kan fremgå, og hvem den skal sendes til. Vi kan også rådgive om muligheden for at være anonym, hvem der skal have besked om underretningen, inden den sendes, hvad der sker, når underretningen er sendt m.m.  

Barnets rettigheder

Har du brug for at vide, hvilke rettigheder et barn eller ung har i forbindelse med en sag i henholdsvis kommunen og Familieretshuset, eller har du brug for sparring om, hvordan du kan hjælpe et barn eller ung med at sikre dets rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på FagTelefonen. 

Retten til bisidning

Kender du et barn eller en ung, der skal til møde i kommunen eller i Familieretshuset, så har barnet eller den unge ret til en bisidder uanset problemstillingen. Vi er klar til at vejlede om barnets ret til en bisidder, hvad en professionel bisidder fra Børns Vilkår er og kan hjælpe med, hvordan det foregår, samt hvordan barnet kan få tildelt en bisidder. 

Henvisning til forældre

Forældretelefonen 35 55 55 58  

Læs mere her

Småbørn og dagtilbud

Børns Vilkår arbejder for at alle børn får mulighed for at have trygge relationer til voksne, både hjemme og i daginstitutionen, da det er afgørende for et godt børneliv.

Børn har ret til at vokse op under trygge forhold, hvor de bliver set og hørt, og de voksne tager højde for deres perspektiv.

I samarbejde med forældrene er det dagtilbuddets opgave at sikre børn den omsorg, de har brug for, så de kan trives, udvikle sig og dannes som mennesker.

På fagtelefonen støtter vi fagpersoner i forhold til de usikkerheder, der kan opstå i relation til børnene i hverdagen. Det kan både være i forhold til forældresamarbejdet, men også i forhold til de faglige udfordringer, der kan opstå, når man skal sikre alle børn et trygt miljø i deres hverdagsliv.

Vi står derfor klar til at vejlede dig som fagperson, hvis du har brug for sparring om arbejdet med børn i alderen 0 – 6 år.

Vi vejleder bl.a. om:

  • Pædagogiske metoder der understøtter, at børn trives – både når det gælder det enkelte barn og børnefællesskabet.
  • Vejledning i forhold til kollegial sparring
  • Hvordan du kan bidrage til at opbygge tillid og tryg tilknytning hos barnet
  • Hvad du kan gøre, hvis du er bekymret for et barns trivsel, sundhed og udvikling
  • Hvordan du kan medvirke til at skabe et godt forældresamarbejde, også når der er konflikter
  • Hvordan man skaber trygge overgange fra daginstitution til skole, herunder vurderer evt. skoleudsættelse

Bliv ringet op af FagTelefonen

  • Børns Vilkår passer godt på dine personoplysninger, og vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med den gældende databeskyttelsesforordning og databeskyttelseslov. Du kan læse mere om vores databehandling og dine rettigheder i vores privatlivspolitik

Vores ambition er, at når vi lægger røret på efter en rådgivning, skal fx læreren eller pædagogen have konkrete handlemuligheder og få flere nuancer på en problemstilling. På den måde kan vi sammen sikre den rigtige hjælp til barnet.

Specialkonsulent Anette Brøndum Sørensen, rådgiver på FagTelefonen

FagTelefonen og Ukraine

FagTelefonen kan også hjælpe frivillige og privatpersoner med vejledning, så de kan medvirke til, at der bliver taget godt imod ukrainske flygtningebørn og deres familier. Vejledningen sigter mod, at ukrainske børn får en tryg hverdag med trivsel, med mulighed for daginstitution/skolegang i positive fællesskaber. Særlige opmærksomhedspunkter er inddragelse af barnet, rettighedsperspektivet, og at der arbejdes på løsninger, som er til barnets bedste.

Hvad passer bedst til dig?

Se mulighederne for at blive frivillig hos BørneTelefonen

Er du mest til at rådgive telefonisk? Eller skriftligt? Vil du være frivillig i Aarhus, i København eller hjemmefra? Vil du rådgive børn, unge eller måske forældre?

Find det rigtige frivilligtilbud, der passer til dig og dit øvrige hverdagsliv.

Læs mere

Få vores nyhedsbrev for fagpersoner

Arbejder du med børn og unge som underviser, pædagog, institutionsleder, socialrådgiver, sundhedsplejerske eller lignende? Vil du gerne inspireres med gode artikler, nyeste viden om børn og unges trivsel, inviteres til arrangementer og løbende opdateres med gratis undervisningsmateriale? Så tilmeld dig Børns Vilkårs nyhedsbrev for fagpersoner.