Mørkhåret dreng sidder på asfalt og græder

Den skærpede underretningspligt

– til dig, der er fagperson 

Hvis du er fagperson, har du en skærpet pligt til at underrette kommunen, hvis du er bekymret for et barns trivsel og udvikling. Det er nok, at du har en mistanke eller bekymring for et barn. Det er kommunen, der har ansvaret for at undersøge forholdene nærmere. 

En underretning er en hjælp til barnet

Det kan godt opleves som et dilemma, om man skal underrette eller ej. Også selvom du måske har gjort det flere gange. Spørgsmål som ”Hvad sætter jeg i gang i familien?”, ”Gør jeg det bare værre?”, ”Hvad nu, hvis jeg tager fejl?” kan opstå hos mange. Men tvivlen bør altid komme barnet til gode.  

En underretning kan nemlig være afgørende for, at et barn og en familie får den rette hjælp til at få en god barndom og et godt liv. Og nogle gange er din underretning lige den brik, der mangler for at give et samlet et billede af et barn eller en families situation. Og som kan hjælpe til at sætte den rigtige hjælp og støtte i gang.  

Herunder kan få svar på nogle af de typiske spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med den skærpede underretningspligt.

Hvordan skal jeg forholde mig til barnet?  

 • Brug din faglige viden til at observere barnet. Vær så konkret som muligt i dine observationer. 
 • Fortæller et barn om bekymrende hændelser, så lyt og bekræft barnet i, at det som barnet fortæller, er alvorligt. 
 • Fortæl barnet, hvad du har tænkt dig at gøre med de oplysninger, barnet har givet. Dette er en vurdering ud fra barnets alder og modenhed. 

Skal jeg dele min bekymring med andre på arbejdet?  

 • Drøft din bekymring med en kollega og/eller din leder. Det er vigtigt ikke at stå alene med en bekymring. 
 • Du eller din leder sender underretningen til kommunen. Vær opmærksom på din skærpede underretningspligt, hvis din leder ikke er enig i, at der skal sendes en underretning. Du har et personligt ansvar for at give din bekymring videre til kommunen. Det er ikke din leders beslutning. 
 • Er der mistanke om strafbare forhold, kan du eller din leder kontakte politiet anonymt og drøfte grundlaget for en anmeldelse. 
 • Er du i tvivl, om du skal underrette, er du velkommen til at ringe til vores FagTelefon og få vejledning. 

Skal jeg involvere forældrene?  

 • Hvis der er tale om strafbare forhold som vold og overgreb, må du ikke inddrage forældrene i underretningen. 
 • Hvis din bekymring handler om noget andet end vold og overgreb, er det en god idé at inddrage forældrene, før du underretter. Anerkend deres oplevelser, men hold fokus på barnets behov og dine observationer. 
 • Husk tavshedspligten. Du må ikke oplyse navne på børn, der har foretaget grænseoverskridende handlinger, over for de øvrige forældre.  

Hvad sker der, når jeg har underrettet? 

 • Du skal modtage en kvittering på din underretning inden for seks dage. 
 • Du har ret til en orientering om, hvorvidt der er iværksat en undersøgelse eller foranstaltning om det barn, du har underrettet om. 
 • For familierne fører underretninger i mange tilfælde til en rådgivende familiesamtale, støtte i hjemmet, en kontaktperson eller familieterapi. Det er meget sjældent og kun i de allermest alvorlige sager, at barnet bliver fjernet fra hjemmet.  

Hvad hvis underretningen ikke hjælper?

 • Oplever du, at der ikke bliver taget hånd om barnets situation, og at barnet ikke får det bedre, skal du fortsætte med at underrette. 
 • Sker der stadig ingen positiv forandring hos barnet, kan du underrette Ankestyrelsen. 

Sag i kommunen? Støt barnet med en bisidder fra Børns Vilkår

Hvis et barn skal til børnesamtale i kommunen, har det ret til at få en bisidder med. For mange børn er det en stor hjælp, at bisidderen er uvildig og kender til systemet. Hos Børns Vilkår kan børn og unge gratis få en professionel bisidder, der støtter barnet før, under og efter mødet og skaber tryghed ved børnesamtalen.   

Hvis du kender et barn, der skal til samtale i kommunen, kan du henvise barnet til vores bisidderordning.

nyhedsbrev

Nyhedsbrevet er til dig, som gerne vil vide mere om, hvordan vi sammen kan gøre det bedre for børn og unge i Danmark.

Her får du fx gode råd til at forebygge mobning og svigt, gøre skilsmissen lettere og lære dine børn at navigere i en digital verden.

Du kan til enhver tid framelde dig

Børns Vilkår passer godt på dine personoplysninger, og vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med den gældende databeskyttelsesforordning og databeskyttelseslov.
Du kan læse mere om vores databehandling og dine rettigheder i vores privatlivspolitik

Lyshåret dreng set oppefra, blinker til kameraet.