psykisk mistrivsel, Psykisk mistrivsel

Psykisk mistrivsel blandt børn og unge

Psykisk mistrivsel blandt børn og unge er et stort og voksende problem. Tre gange så mange børn og unge får diagnosen angst eller depression som for ti år, og problemets omfang afspejles på BørneTelefonen, hvor hver femte samtale i 2018 handlede om psykisk mistrivsel som angst, ensomhed og selvmordstanker.

Børns Vilkår har udarbejdet en række anbefalinger til, hvordan vi som samfund kan tage bedre hånd om psykisk mistrivsel.

Der er brug for en national strategi, der sikrer børns tryghed.

Læs vores anbefalinger

Få det fulde overblik over Børns Vilkårs anbefalinger til at forebygge psykisk mistrivsel.

Klik her og læs hele udspillet.

 

Download

Konference om psykisk mistrivsel

12. november

Valby

Vær med, når Børns Vilkår i samarbejde med TrygFonden inviterer til Konference om psykisk mistrivsel,
og sætter fokus på fællesskabets betydning for børns trivsel i grundskolen.

Læs mere her
15. november

Aarhus

Vær med, når Børns Vilkår i samarbejde med TrygFonden inviterer til Konference om psykisk mistrivsel,
og sætter fokus på fællesskabets betydning for børns trivsel i grundskolen.

Læs mere

Børns Vilkårs anbefalinger

Børns Vilkår anbefaler, at der udvikles en national aktionsplan på tværs af ministerområder og med inddragelse af kommuner, regioner, børn og civilsamfund, der sikrer børns tryghed.

Alle børn bør have ret til en tryg relation til en omsorgsgiver. Sådan er det ikke i dag. Men skal vi forebygge mistrivsel, skal vi sætte tidligt ind i barnets liv.

I det følgende kommer Børns Vilkårs anbefalinger til en national strategi for en tryg barndom, der betyder, at vi kan skabe rammerne for, at den næste generation kan vokse op i trygge fællesskaber – i familien, i dagtilbuddet i skolen og digitalt.

Tre hovedpunkter

 • Sundhedsplejersker over hele landet bør benytte sig af metoder, der er standardiserede og systematiserede, når de skal vurdere små børns psykiske sundhed og trivsel 
 • Alle børn skal have en tryg relation til deres nærmeste voksne – både i hjemmet og vuggestuen eller dagplejen. Det kræver bedre lovgivning, opkvalificering og flere hænder
 • Vi skal gribe ind overfor børn, der har det dårligt i skolen på grund af problemer med inklusion og omsorgssvigt. Disse børn bør have ret til en skoleplan, som sikrer deres trivsel.

Få overblikket her

Forældrenes mulighed for at give deres børn omsorg, nærvær og sikre trygge og udviklende rammer er afgørende for børnene trivsel.

Anbefalinger:

 • Systematisk opsporing i sundhedsplejen
 • Ret til en tryg relation til de primære omsorgsgivere for det lille barn
 • Fagpersoner skal kunne yde førstehjælp til børn i skilsmisse
 • Bedre vilkår for at familier med små børn kan sikre børnene tryghed og omsorg

Anbefalinger:

 • En tryg relation til en voksen, der er til rådighed for det lille barn i vuggestuen
 • Systematik, opsporing og hjælp til børn i potentielt udsatte positioner
 • Løft af pædagoguddannelsen
 • Børn skal kunne vente med at starte i børnehave og skole til de er klar
 • Kvalificering af pædagoger, medhjælpere og dagplejere

Anbefalinger:

 • Krav om målrettet indsats i skoler med lav trivsel
 • Nytænk de nationale test i folkeskolen og indfør en anden feedback kultur
 • Ret til skoleplan for udsatte børn, børn med højt fravær og børn med særlige behov

Anbefalinger:

 • Forældrene skal have bedre viden om digital børneopdragelse med forældreundervisning
 • Skole og andre fagfolk skal klædes bedre på
 • Børn og unge skal have handlekompetencer og ikke kun oplysning
 • Alle skoler bør have en digital strategi
 • Lovgivningen bør tilpasses den digitale billeddelings tidsalder

Det gør vi nu

 • Børns Vilkårs politiske udspil er sendt til de relevante beslutningstagere.

 

 • Børns Vilkår arbejder før, under og efter det kommende folketingsvalg for en national strategi som sætter ind overfor psykisk mistrivsel.

 

 • Det gør vi gennem debatter, presse, møder og anden dialog med beslutningstagere og andre organisationer på området.

Det ved vi fra BørneTelefonen

I 2018 handlede hver femte samtale på BørneTelefonen om psykisk mistrivsel som angst, ensomhed og selvmordstanker.

Børnene fortæller, at de er ensomme og udbrændte. De føler, de ikke er noget værd og går rundt med en knude i maven, som nogle forsøger at få til at forsvinde ved at skære i sig selv. Når de sætter ord på årsagerne til mistrivslen, handler det om alt lige fra utilfredshed med egen krop over skilsmisse og mobning til følelsesmæssige svigt og overgreb.