Sådan underretter du om omsorgssvigt

Har du brug for at undrette om omsorgssvigt?

Download vores skabelon her:
Skabelon til underretning

Er du pårørende?

Vi har i Danmark underretningspligt, når børn eller unge under 18 år lever i en alvorligt truende situation. Det betyder, at hvis du har kendskab til, at et barn lever under forhold, der bringer dets sundhed og udvikling i fare, har du pligt til at underrette kommunen.

 • De fleste kommuner angiver på deres hjemmeside, hvem man skal sende sin underretning til. Ellers kan du ringe til kommunens hovednummer og kontaktoplysningerne
 • Du kan foretage en underretning på telefon, mail, brev eller ved personligt fremmøde. Som borger kan du vælge at være anonym eller at stå frem
 • Vær konkret i dine beskrivelser af, hvad du ved og kan iagttage, og hvad barnet siger.
 • Det kan føles grænseoverskridende at blande sig, og man kan være bange for at tage fejl. Husk dog på, at tvivlen bør komme barnet til gode, og underretningen er ofte første skridt til at få hjælp til hele familien
 • De færreste underretninger fører til tvangsfjernelser. Derimod kan de eksempelvis føre til en rådgivende familiesamtale, lektiehjælp, støtteperson eller familieterapi.

Sådan spotter du omsorgssvigt

Der findes ingen endelig tjekliste for, hvornår et barn er omsorgssvigtet. Du kan dog bruge en række tegn som pejlemærker.

Læs mere

Arbejder du med børn?

Som fagperson har du skærpet underretningspligt. Det betyder, at du har pligt til at underrette, hvis du er bekymret for et barns trivsel og udvikling. En underretning kan være afgørende for, at barnet får en god barndom og et godt liv.

 • Brug din faglige viden til at observere barnet. Vær så konkret som muligt i dine observationer
 • Fortæller et barn om bekymrende ting, så lyt og bekræft barnet i, at det som barnet fortæller er alvorligt
 • Drøft din bekymring med en kollega eller din leder. Det er vigtigt ikke at stå alene med en bekymring
 • Inddrag din leder
 • Husk tavshedspligten. Du må ikke oplyse navne på børn, der har foretaget grænseoverskridende handlinger over for de øvrige forældre
 • Lederen sender underretningen til kommunens socialforvaltning
 • Er der mistanke om strafbare forhold, kan du eller din leder kontakte politiet anonymt og drøfte grundlaget for en anmeldelse
 • Medmindre der er mistanke om strafbare forhold, skal du altid inddrage forældrene, når du underretter. Anerkend deres oplevelser, men hold fokus på barnets behov og dine observationer
 • Du skal modtage en kvittering på din underretning inden for seks dage. Oplever du, at der ikke bliver taget hånd om barnets situation, og at barnet ikke får det bedre, skal du fortsætte med at underrette
 • Sker der stadig ingen forandring hos barnet til det bedre, kan du underrette Ankestyrelsen.

Få hjælp på FagTelefonen

Når du kontakter FagTelefonen, vil du komme til at tale med en børnefaglig specialkonsulent.

Kontakt FagTelefonen