Sådan underretter du om omsorgssvigt

Vi har i Danmark underretningspligt, når børn eller unge under 18 år lever i en truende situation. Det betyder, at hvis du har kendskab til, at et barn udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed og udvikling i fare, har du pligt til at underrette kommunen. Det er tilstrækkeligt, at du har en mistanke eller bekymring for et barn. Det er kommunens ansvar at undersøge barnets forhold nærmere.

Er du pårørende?

Få hjælp til de mange svære overvejelser der er forbundet med underretninger.

De fleste kommuner angiver på deres hjemmeside, hvem du skal sende din underretning til. Ellers kan du ringe til kommunens hovednummer. Mange kommuner har også en blanket på deres hjemmeside, som du kan skrive din underretning i.

Du kan foretage en underretning på telefon, mail, brev eller ved personligt fremmøde.

Som borger kan du vælge at være anonym eller at stå frem. Du skal ikke oplyse dit navn eller mailadresse, hvis du gerne vil være anonym.

Vær konkret i dine beskrivelser af, hvad du ved og kan iagttage, og hvad barnet siger.

Det kan føles grænseoverskridende at blande sig, og man kan være bange for at tage fejl. Husk dog på, at tvivlen bør komme barnet til gode, og underretningen er ofte første skridt til at få hjælp til hele familien.

De færreste underretninger fører til tvangsfjernelser. Derimod kan de eksempelvis føre til en rådgivende familiesamtale, lektiehjælp, kontaktperson eller familieterapi.

Arbejder du med børn?

Som fagperson har du skærpet underretningspligt. Det betyder, at du har pligt til at underrette, hvis du er bekymret for et barns trivsel og udvikling. En underretning kan være afgørende for, at barnet får en god barndom og et godt liv

Brug din faglige viden til at observere barnet. Vær så konkret som muligt i dine observationer.

Sådan spotter du omsorgssvigt

Der findes ingen endelig tjekliste for, hvornår et barn er omsorgssvigtet. Du kan dog bruge en række tegn som pejlemærker.

Læs mere

Få hjælp til underretning

Herunder er der en række spørgsmål, du kan bruge som inspiration til at skrive en underretning. Du skal kun skrive det, du ved. Har du ikke oplysningerne, så undlad at skrive noget om lige netop det. Når du skriver en underretning, bør du være så konkret, i dine beskrivelser, som muligt.

 • Personlige data på barnet du gerne vil underrette om. Navn, adresse, fødselsdag mv.
 • Er der søskende?
 • Hvad er din relation til barnet? (Hvis du vil være anonym, skal dette undlades)
 • Hvad er du bekymret for?
 • Hvad gør barnet, som gør dig bekymret? (beskrive en konkret hændelse)
 • Hvor ofte oplever du, at barnet reagerer på en måde, så du bliver bekymret?
 • Hvem er indblandet i det, der gør dig bekymret?
 • Hvor længe har du været bekymret?
 • Har du tidligere reageret på din bekymring?
 • Har du talt med barnet, om det du har hørt/set? Og hvad sagde barnet?
 • Har du talt med de involverede voksne, om det du har hørt/set? Og hvad sagde de?
 • Har du kendskab til hvordan barnet udvikler sig? Trivsel? Humør?
 • Hvordan er barnets forhold til andre børn og voksne?
 • Hvem er du og hvordan kan kommunen komme i kontakt med dig for yderligere oplysninger. (Undlad hvis du gerne vil være anonym).

Kontakt Børns Vilkår

Hvis du har behov for rådgivning som pårørende eller som fagperson, er du velkommen til at kontakte os.

ForældreTelefonen

FagTelefonen