Lyshåret pige kigger til siden, mens slørede børn taler i forgrunden.

Mobning opstår i usunde fællesskaber. Hvis fællesskabet i børnegruppen er præget af utryghed og angst for at blive holdt udenfor, kan der opstå mobning.

Mobning handler altså ikke om onde børn, men om onde mønstre. Hvis du fornemmer eller oplever, at der er dårlig trivsel i dit barns klasse, kan du læse mere om, hvad du kan gøre her.

Start med at lytte og fokuser på problemet

Det er vigtigt, at du lytter til dit barn og anerkender dit barns oplevelser og følelser. Både hvis dit barn bliver mobbet, er med til at mobbe eller er vidne til mobning. Mobning er ofte forbundet med følelser som skyld og skam. Her er 3 konkrete råd til, hvordan du kan have en god samtale om mobning med dit barn.

 1. Støt dit barn og fortæl, at mobning ikke er okay, og at du nok skal hjælpe.
 2. Lyt og gentag: Det er en god ide at gentage, hvad barnet har fortalt dig, så dit barn kan mærke, at du har forstået, hvad det handler om.
 3. Fokuser på problemet og undgå at placere skyld på dit eget barn, andre børn, forældre eller skolen.

Gode råd til at skabe ro i klassen

Hvis dit barn oplever uro i klassen er her 5 konkrete råd til, hvordan du kan håndtere det.

 1. Fokuser på problemet og undgå at give skylden til andre børn eller læreren.
 2. Tag kontakt til kontaktlæreren og fortæl, hvordan dit barn oplever situationen.
 3. Tal med dit barn om, der er noget barnet selv kan gøre for at støtte op om eller følge skolens retningslinjer.
 4. Tal i forældregruppen om, hvordan I i fællesskab kan støtte op om de retningslinjer skolen har.
 5. Overvej at afholde sociale arrangementer for klassen, hvor I støtter jeres børn I at være sammen på en god og rolig måde.

Samarbejd med skolen om at stoppe mobning

Hvis dit barn oplever mobning på skolen er her fire konkrete råd til, hvordan du kan involvere skolen på en god måde.

 1. Antimobbestrategi: Undersøg om skolen har en antimobbestrategi.
 2. Oplys skolen om situationen – både hvis det handler om dit eget barn, og hvis det handler om andre børn.
 3. Fokuser på problemet og undgå at placere skyld på dit eget barn, andre børn, forældre eller skolen.
 4. Tal med skolen og klassens nærmeste fagpersoner om, hvordan der etableres en god dialog med klassens forældre om de konkrete tiltag, der iværksættes i klassen.

Fælles forældreindsats hjælper

Det er vigtigt, at alle forældre støtter op om at skabe rammerne for sundt fællesskab i klassen. Mobning angår nemlig hele klassen og ikke kun forældre til børn, der bliver mobbet eller mobber. God trivsel skabes i fællesskab.

 1. Bed skolen om hjælp til at få talt sammen i forældregruppen – foreslå evt. et ekstraordinært forældremøde.
 2. Fokuser på problemet og undgå at placere skyld på dit eget barn, andre børn, forældre eller skolen.
 3. Tal i forældregruppen om, hvordan I kan støtte op om skolens handleplan.
 4. Sociale arrangementer: Det kan være godt, hvis forældregruppen kan arrangere nogle sociale arrangementer for børnene og forældrene

Hvis dialogen går i hårdknude

Hvis skolen ikke har en antimobbestrategi har du krav på, at de får lavet en, hvor der indgår en handleplan for både det enkelte barn og for fællesskabet i klassen. Læs mere her.

Hvis skolen ikke tager din henvendelse alvorligt, og hvis skolen ikke laver en handleplan har du og dit barn ret til at klage.

Du kan finde mere information om den nationale klageinstans mod mobning her.

Du kan også søge råd og vejledning på ForældreTelefonen her.

Kontakt forældretelefonen

Ring til ForældreTelefonen, hvis du har brug for gode råd til at forebygge eller stoppe mobning.

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke