Ung med hue på set nedefra

Kønsbevidst pædagogik

gratis dialogredskab

Sæt fokus på snævre kønsnormer

Børns Vilkår har udviklet et simpelt redskab til at sætte gang i dialogen om, hvad du og dine kolleger kan gøre i jeres pædagogiske praksis for at arbejde kønsbevidst og for at udfordre snævre kønsnormer, der påvirker børn og unges trivsel negativt.

Afsæt i rapport om mental sundhed

Redskabet tager afsæt i rapporten ‘Børn og unge kæmper for at passe ind’, der sætter fokus på de kønsspecifikke normer og forventninger, som børn oplever.

Herunder kan du se et webinar om rapporten. Webinaret gav både indblik i børnenes egne oplevelser med betydningen af kønnede forventninger og konkrete bud på, hvordan vi gennem en kønsbevidst pædagogik, kan forbedre trivslen blandt børnene. I webinaret hører vi fra de de unge selv og fra lektor Tekla Canger, der er ekspert i kønsbevidst pædagogik.

Du skal ændre dit cookiesamtykke, for at se dette indhold.

Børns Vilkår er garant for den nyeste viden om børns trivsel – både fra fagprofessionelle og fra de mange børn, der siden 1987 har kontaktet BørneTelefonen og delt, hvad der fylder i deres liv.

Det giver os en unik viden om, hvad der lige nu er det, som flest børn kæmper med og ringer til os om. Og det gør, at vores trivselsforløb er solidt forankret i børnenes egne perspektiver og aktuelle erfaringer.

Børnene er de rigtige eksperter, og deres fortællinger og erfaringer danner grundlag for det materiale, som Børns Vilkårs undervisningsafdeling udformer. Undervisningsafdelingen består af erfarne fagfolk, bl.a. børnepsykologer, lærere, undervisere og forskere.

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke