Digitale krænkelser

Flere og flere børn og unge henvender sig til BørneTelefonen, fordi de udsættes eller selv udsætter andre for digitale krænkelser.

Børn og unge er selv forvirrede over, hvad der er op og ned ift. lovgivningen om digitale krænkelser. Og hvad man gør, når det er gået galt.

Derfor har voksne et særligt ansvar for at ruste børn og unge med viden og redskaber til at kunne begå sig hensigtsmæssigt i den digitale verden. I Børns Vilkårs spørgeundersøgelse fra 2018 svarede 56 % af de adspurgte forældre, at de først havde talt med deres barn om digitale krænkelser ”da det var for sent”.

Her på siden finder du viden og gode råd om, hvad du kan gøre for at hjælpe dit barn.

Om digitale krænkelser

Digitale krænkelser betyder helt konkret “krænkelser, der sker på internettet”. Krænkelser, hvor en person (både børn, unge og voksne) føler sig krænket af andre personer på nettet. Nedenfor kan du læse om nogle af de forskellige former for digitale krænkelser, der ofte forekommer. Husk, at det er vigtigt, at du som forælder sætter dig ind i dette emne for at kunne rådgive og vejlede dit barn bedst muligt.

Hvis person har fået delt et billede eller en video på nettet uden personen selv har givet samtykke eller tilladelse, kaldes det ulovlig billeddeling. Billedet eller videoen kan være blevet delt af personen selv enten til en ven eller kæreste, men personen har ikke givet tilladelse til at billedet deles med andre. Billedet kan være blevet delt offentligt, eller til flere personer i lukkede grupper eller samtaler på nettet. Disse billeder eller videoer kan være nøgenbilleder, eller billeder af anden seksuel og/eller krænkende karakter.

Eksempler på en sag hvor der har foregået ulovlig billeddeling er den såkaldte Umbrella sag. Læs om den her.

Billeder kan også anskaffes igennem hacking (hvor en person på ulovlig vis har skaffet sig adgang til en persons telefon eller computer og fået fat i private billeder). Hvis personen på billedet er under 18 år på tidspunktet, hvor billedet er taget, kan personerne der har delt eller er i besiddelse af billedet, blive dømt for børneporno.

Dette begreb betegner en situation, hvor en voksen (groomeren) igennem en periode opbygger et tillidsforhold til en mindreårig på nettet, med henblik på at begå overgreb mod barnet eller den unge. Groomeren møder børn eller unge på nettet og ’forfører’ dem gennem lange dialoger og ved brug af forskellige tricks. Det er meget svært for et barn at gennemskue, da groomerne er dygtige. De ved, hvilke steder børnene har profiler, de tilpasser sig børnenes sprog og de lokker med anerkendelse og status. Dette kan resultere i, at barnet manipuleres til at sende intime billeder af sig selv til den voksne og efterfølgende bliver afpresset til at sende flere, eller at mødes med personen. Ofte har groomeren sikret sig noget, som de kan bruge mod barnet som eksempelvis billeder eller chatlogs, og derfor tør barnet ikke fortælle det til nogen.

Sexafpresning også kaldet Sextortion er, hvis en uvedkommende får adgang til private intime billeder eller videoer af en person og truer med at offentliggøre dem, hvis ikke personen sender flere billeder eller betaler penge.

Sager omhandlende sexafpresning sker typisk, når en gerningsmand får kontakt til et person og opstarter en relation. Gerningsmanden kan være en person på barnets egen alder eller en voksen.

Gerningsmanden taler typisk med barnet på webcam, og overtaler barnet til at tage tøjet af. Gerningsmanden filmer dette og bruger efterfølgende filmen til at afpresse barnet til at sende flere billeder eller betale penge til gerningsmanden. Gerningsmanden kan true med at offentliggøre videoen.

Nogle gerningsmænd hacker sig ind på børn og unges webcam, hvorefter de optager video eller billeder, som de bruger til afpresning.

Du skal ændre dit cookiesamtykke, for at se dette indhold.

Ifølge juristen

Det er ikke ulovligt at tage et billede af sig selv eller at dele et billede af sig selv. Men det er meget vigtigt, at samfundet og forældre holder fast i, at det er ulovligt at dele videre. Miriam Michaelsen, Advokat og partner i NJORD Law Firm og stifter af Digitalt Ansvar

Det siger loven

Herunder kan du læse om lovgivning for bl.a. billed- og videodeling, krænkelse af privatlivet og grooming.

Det er strafbart at krænke andres blufærdighed, for eksempel ved at dele billeder eller videoer af dem i seksuelle situationer, som man ikke har fået samtykke til at dele. Bliver man dømt straffes man med bøde eller fængsel i op til 4 år. Derudover får man en plet på straffeattesten i minimum 2 år, hvis man dømmes, ligesom det kommer til at fremgå af børneattesten, hvis den krænkede er under 15 år.

Hvis man deler et seksuelt billede eller video af en person under 18 år kan man dømmes for udbredelse af børneporno – også selvom de involverede har givet samtykke til deling. Man kan straffes med bøde eller fængsel i op til 2 år eller under særligt skærpende omstændigheder op til 6 år, hvis man bliver dømt. Derudover får man en plet på straffeattesten i minimum 2 år og børneattesten i minimum 10 år, hvis man dømmes.

Den, som uberettiget fotograferer personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Det samme gælder den, der ved hjælp af kikkert eller andet apparat uberettiget iagttager sådanne personer.

Hvis man deler billeder eller videoer af privat karakter af personer over 18 år uden de involveredes samtykke kan man straffes med bøde eller fængsel i op til 6 måneder. Derudover får man en plet på straffeattesten i minimum 2 år, hvis man dømmes. Kærestepar hvor begge er over 15 år, må gerne dele intime billeder og videoer med hinanden. Billederne eller videoerne må ikke videresendes til tredjepart og skal slettes, hvis forholdet ophører.

§21. Handlinger, som sigter til at fremme eller bevirke udførelsen af en forbrydelse, straffes, når denne ikke fuldbyrdes, som forsøg. Altså hvis en voksen tager kontakt til et barn eller en ung under 18, med henblik på at begå seksuelle overgreb.

§ 222. Den, som har samleje med et barn under 15 år, straffes med fængsel indtil 8 år, medmindre forholdet er omfattet af § 216, stk. 2.*

  • Stk. 2. Har gerningsmanden skaffet sig samlejet ved udnyttelse af sin fysiske eller psykiske overlegenhed ved brug af tvang eller fremsættelse af trusler, kan straffen stige til fængsel indtil 12 år.
  • Stk. 3. Ved fastsættelse af straffen efter stk. 1 skal det indgå som en skærpende omstændighed, at gerningsmanden har skaffet sig samlejet ved udnyttelse af sin fysiske eller psykiske overlegenhed.

*§ 216, stk. 2 beskriver, at seksuelle overgreb mod børn under 12 år altid defineres som voldtægt. Paragraf om blufærdighedskrænkelse kan også bruges i sådanne sager.

Sexafpresning I Danmark findes der på nuværende tidspunkt ikke en decideret lovgivning omkring sexafpresning. Dog kan sager omkring dette ofte relateres til en af de to ovenstående digitale krænkelser. Er personen der afpresser over 18 år og personen der afpresses under 18 år, kan det betegnes som grooming.

§ 226. Den, der optager pornografiske fotografier, film el.lign. af en person under 18 år med forsæt til at sælge eller på anden måde udbrede materialet, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år.

§ 227. Den, der medvirker til, at en person under 18 år deltager i en forestilling med pornografisk optræden, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år.

  • Stk. 2. Den, der som tilskuer overværer en forestilling som nævnt i stk. 1 med deltagelse af en person under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Hvis billeder eller videoer ender med at bliver delt på nettet, hører det ind under ulovlig billeddeling og hører dermed ind under de ovenfor beskrevne paragraffer.

Kort om Umbrellasagen

Over 1000 børn og unge blev i 2018 sigtet for distribution af børneporno. Pornografisk video- og billedmateriale af personer under 18 år, er blevet delt blandt børn og unge i Danmark primært igennem Messenger. Straffen for overtrædelse af §235 “distribution af børneporno” kan være hård og kan fx omhandle en notering på ens børneattest i op til 10 år. Flere domme er afgivet i sagen, bl.a. er en 19-årig mand dømt for distribution af børneporno i sagen. Manden fik 40 dages betinget fængsel. Andre involverede unge er blevet dømt for blufærdighedskrænkelser, men ikke for distribution af børneporno, da det er blevet skønnet, at de ikke har vidst, at personerne i videoen var under 18 år, på videoens optagelsestidspunkt.

Se filmen “Unfair”

I filmen udspiller sig et kærlighedsdrama mellem de 3 centrale karakterer – Mia, Markus og Line – hvor kærligheden og venskaber bliver sat på spidsen. Et følelsesladet og sansemættet jalousidrama, der ender med videredeling af et privat nøgenbillede uden samtykke, som får alvorlige konsekvenser.
Filmen, der er målrettet unge i folkeskolens ældste klasser og på ungdomsuddannelserne, giver et godt afsæt til at diskutere online kultur i klassen. En kultur, der både skaber, udfordrer og styrker børn og unges venskaber.

Filmen er instrueret af Signe Søby Bech og er ikke en del af samarbejdet med TDC.

Du skal ændre dit cookiesamtykke, for at se dette indhold.

Det kan du gøre som forælder

Det er vigtigt at forstå, hvor psykisk voldsomt det føltes, at blive udsat for en digital krænkelse. Børn, der har været udsat for digitale krænkelser, oplever ofte forskellige former for psykiske konsekvenser, såsom PTSD, depression eller angst. Som forældre skal du yde den støtte, som dit barn har behov for, og hvis det er nødvendigt sørge for professionel hjælp. Hos Børns Vilkår vil ForældreTelefonen altid være behjælpelig med råd og vejledning.

1. Vis interesse

Vær nysgerrig og involver dig i dit barns digitale liv. Fortæl dit barn, at du gerne vil have at barnet kommer til dig, hvis han/hun oplever ubehagelige ting på nettet. Og husk at forsikre dit barn om, at du ikke bliver vred.

2. Tal åbent

Om både de positive og negative oplever på sociale medier. På den måde bliver det ikke et tabu for børn og unge at komme til dig efter hjælp.

3. Tal med dit barn omkring deres brug af billeddeling

Tag fx udgangspunkt i en sag, som du har hørt om, og tag en generel snak i stedet for en moralprædiken. Spørg fx – har du hørt om den her sag? Hvad tænker du om det? Hvorfor tror du, at det her kan ske? Kunne det ske for dig (hvorfor/hvorfor ikke)? Tal med dem om mulige konsekvenser ved at dele billeder af sig selv med andre.

4. Sæt dig ind i lovgivningen

Hav en dialog med dit barn om rettigheder og lovgivning. Gør dit barn opmærksom på, at det er ulovligt at dele billeder uden, at man har fået lov til det, og at man derfor skal spørge om lov, inden man deler billeder med andre. Læs ovenstående afsnit omkring lovgivningen, sammen med dit barn og snak om det.

5. Se filmen Unfair sammen med dit barn og tag en snak med dit barn omkring emnet.

1) Tag ansvar

Hjælp dit barn med at tage ansvar. Slet videoen/billedet fra samtlige telefoner, tablets, computere og sociale medier.

2) Stop spredningen

Hjælp dit barn med at skrive til de personer som videoen/billederne er blevet delt med, så de også får slettet det. Forklar at billeddeling uden samtykke er ulovligt.

3) Støt offeret

Sørg for, at dit barn tager kontakt til den krænkede. Sørg for, at der bliver sagt undskyld og støt op om personen, hvis der skulle være behov for det.

4) Tal situationen igennem

Stil dig til rådighed, så dit barn kan fortælle om hændelsen og hvad der gik forud. Tal alle følelser igennem. Dit barn kan også kontakte Børnetelefonen på tlf. 116 111.

5) Samarbejd med skolen

Fagpersonerne på skolen kan hjælpe med at støtte op om dit barn.

Ring evt. til Forældretelefonen på 35 55 55 57, hvis du har behov for mere information.

1) Bliv ikke vred

Hvis dit barn har fået delt krænkende billeder, så LYT til dit barn og hjælp dit barn

2) Stop spredningen

Hvis situationen omkring billeddelingen skal meldes til politiet, skal du sikre beviserne ved at tage kopi (screenshot) af billederne på de forskellige medier, før du beder om at få dem slettet. Kontakt de medieplatforme hvor billedet ligger. Du finder normalt en anmeldeformular ved at søge nederst på udbydernes hjemmesider.

3) Anmeld til politiet

Mød op, ring eller send en e-mail, men gør det hurtigst muligt. Det kan være nødvendigt at få professionel hjælp, fx fra en advokat.

4) Tal om det

Tal med dit barn om tankerne, der følger med sådan en oplevelse. Det kan fylde meget – og i lang tid – så det er vigtigt, at barnet ikke føler sig alene. Husk at billeddeling uden samtykke ALDRIG er ofrets skyld.

5) Samarbejd med skolen

Fagpersonerne på skolen kan hjælpe med at støtte op om dit barn.

Ring evt. til Forældretelefonen på 35 55 55 57, hvis du har behov for mere information.

Test din viden om digitale krænkelser

Trin 1 af 9

  • Men må dit barn gerne sende billedet videre?

Cases om digitale krænkelser fra BørneTelefonen

Herunder kan du læse nogle af de oplevelser, som børn og unge har fortalt om på BørneTelefonen. Du kan som forælder tage udgangspunkt i en af disse, når du skal starte dialogen med dit barn om det digitale liv.

Dreng på 17 år henvender sig til BørneTelefonen angående tematikkerne billed-/filmdeling. Han har modtaget nøgenbilleder i en gruppechat, som han blev tilføjet. Han har ikke selv skrevet i chatten eller downloaded billederne, men nu er han bekymret for, om han kan blive meldt til politiet pga. den sag, der har været om billeddeling, hvor medlemmer af en gruppechat blev retsforfulgt.

 

 

Pige på 15 år henvender sig til BørneTelefonen angående tematikken Grooming:
Jeg har været inde på den her hjemmeside online, hvor man har en bruger med et profilbillede på. Efter nogle måneder begyndte jeg at få beskeder fra brugere uden et profilbillede, hvilket skete ofte, så jeg tænkte ikke videre over det, indtil at han begyndte på at bede mig om nøgenbilleder. Jeg blokerede ham hver gang, og han lavede en ny bruger hver gang, med et nyt navn, ny alder, ny by, ny land, nyt liv. En dag, skrev han til mig fra en af de her brugere, og jeg kom godt ud af det med den personlighed han havde sat op. Efterhånden betroede jeg ham mere og mere, og han havde sendt lydoptagelser af sig selv, billeder af sig selv, og fortalt en masse information om sit liv (inklusiv hvor han boede, jeg ved dog ikke om det er sandt, og jeg har udover det glemt det, eftersom det var en by i Tyskland). Jeg endte med at sende et par nøgenbilleder af mig selv, for første gang nogensinde, og jeg fortrød det med det samme bagefter, og bad ham om at slette dem hvortil han sagde at han ikke havde gemt dem i først omgang, så jeg glemte alt om det. Vi endte med at stoppe med at snakke, og nu skriver han til mig og truer med at poste dem overalt online, hvis jeg ikke sender nye til ham. Jeg ved ikke hvad jeg skal gøre, og jeg tør ikke gå til politiet med det, da jeg ikke føler de ville tage det seriøst nok når jeg ingen ID har på ham udover hans fornavn og muligvis fødselsdag, hvilket også kunne være en løgn. Hvad skal jeg gøre? Jeg har bedt ham om at stoppe, jeg har truet med at blokere ham, men lige meget hvad, har han tænkt sig at poste det.

Pige på 13 år henvender sig til BørneTelefonen angående tematikkerne venskaber/uvenskaber og billed-/filmdeling.
Pigen fortæller, at hun har været til fødselsdagsfest med nogle veninder. De vil lave en prank på en dreng og sende nogle nudes (nøgenbilleder). Derfor tager de billeder af sig selv og hinanden, hvor de løfter op i blusen, dog uden at man kan se hovedet. Ved et uheld kommer en af veninderne til at sende et billede af en af pigerne til drengen. Billedet skulle have været delt i en privat gruppe mellem pigerne. Pigen får lyst til at tude, efter at det er sket. Veninden sender derefter et lignende billede af hende selv og så skriver de prank til fyren, og pigerne håber nu, at fyren ikke tror, at det er billeder af dem, da man ikke kan se ansigterne. Pigen er nu bange for, at nogen skal se billedet på nettet.

Pige på 13 år henvender sig til BørneTelefonen angående tematikken Grooming:
Mig og min veninde kedede os i går, så vi besluttede os for at gå på omegle, som en er hjemmeside, hvor man kan chatte med fremmede. Vi skrev så med en dreng, som sagde at han var 15 år og han virkede sød. Han spørger os, om vi vil videochatte med ham og vi siger ja, så vi tænder for webcam og han siger, at vi er flotte og spørger om vi vil vise vores bryster til ham. Vi grinte lidt af det og vi synes det var lidt spændene, så vi gjorde det. Lidt efter tænder han så for sit eget webcam, og så sidder der bare en gammel mand og onanere, og så skriver han, at han har screenshottet og vil lægge billedet af os (uden bh) på en hjemmeside med børneporno. Vi skyndte os at lukke det hele ned og min veninde og jeg har aftalt ikke at sige det til nogen.
Men jeg tænker hele tiden over det og kan ikke sove om natten, det fylder alt for meget. Jeg er så ked af det over det og har det ikke særlig godt med mig selv lige nu. Jeg ved ikke hvad jeg skal gøre.

Pige på 14 år henvender sig til BørneTelefonen angående tematikkerne psykisk vold og billed-/filmdeling. Pigen har en kæreste, som er meget hård ved hende. Han kalder hende en masse grimme ting og siger negative ting til hende, og det er rigtig hårdt for pigen. Hun vil gerne forlade ham, men hvis hun forlader kæresten, truer han med at dele de billeder, som han har liggende af hende på sin telefon. Hun har snakket med politiet, og de har sagt, at hun godt kan anmelde ham, men at det er hendes valg. Kæresten siger, at hvis hun anmelder ham, så vil han bare skynde sig at dele billederne, inden de når at gøre noget ved det. Pigen er religiøs og er derfor meget bekymret for, hvordan det ville påvirke hendes rygte og fremtid, hvis billederne bliver delt. Hun er også nervøs for at fortælle det til hendes mor. Hun har dog et godt forhold til både sin egen søster og hendes kærestes søster, og hun vil prøve at fortælle det til dem, så de kan hjælpe hende med at overtale hendes kæreste til ikke at dele billederne, og så de kan være en støtte for hende.

Faste temaer i Familiens Digitale Hverdag

Indholdet på siden er udviklet i samarbejde med TDC