Skærmguiden giver anbefalinger om skærmtid for børn i alle aldre

Børns vilkår anbefaler

At børnenes perspektiver og oplevelser med digital undervisning undersøges og inddrages, når undervisningen tilrettelægges.

At der forskes i, hvad god og dårlig digital undervisning er i forhold til børnenes læringsudbytte og generelle trivsel.

At der forskes i, hvilken betydning den digitale undervisning har for børn med særlige behov og børn i udsatte positioner.

At alle lærere sikres grundlæggende kompetencer inden for digital dannelse og digital undervisning og kan forholde sig kritisk til valget af læremidler – også de digitale.

At den pædagogiske it-vejledning på skolerne styrkes, så it-vejlederne bliver ressourcepersoner, som kan understøtte arbejdet med elevernes digitale dannelse og være sparringspartnere for lærerne i at lave god digitalt understøttet undervisning.

At skolerne tilbydes vejledning til at formulere en it-didaktisk strategi, som en del af deres arbejde med digital dannelse. Der har gennem en årrække været fokus på digital mobning og god onlineadfærd blandt eleverne, men skolerne skal støttes i også at se på det digitales potentialer og udfordringer i kerneopgaven; elevernes trivsel og læring.

At der foretages en kortlægning af virksomme strategier, som deles med alle skoler.

At skolerne sikres ressourcer, både materialemæssige og faglige, til at tilbyde alternativer til digitalt understøttet undervisning.

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke