Antimobbestrategi

Fra april 2017 blev det lovpligtigt for alle skoler i Danmark, som en del af deres værdiregelsæt, at have en offentlig tilgængelig og beskrevet antimobbestrategi (jf. undervisningsmiljøloven §1a). Antimobbestrategien skal sikre, at alle medarbejdere på skolen har en fælles retning, når de skal beskytte børn mod mobning. Antimobbestrategien skal omfatte en strategi mod digital mobning.

I undervisningsmiljøloven sikres barnets ret til et godt undervisningsmiljø. I 2009 blev indsatsen mod mobning skærpet, idet det blev lovpligtigt for alle folkeskoler at formulere en antimobbestrategi. I 2017 blev loven yderligere skærpet, da man oprettede en klageinstans mod mobning.
Læs mere
Antimobbestrategi

Skabelon

Hos DCUM findes skabeloner til udarbejdelse af antimobbestrategi og værdiregelsæt:

Åben vejledningen her
Antimobbestrategi

Materiale

Hos Red Barnet findes materialer og skabeloner til at udarbejde en antimobbestrategi.

Se mere hos Red Barnet
Klage?

Klageinstans mod mobning

Siden 2017 har elever og forældre haft mulighed for at klage, hvis de oplever, at mobning på skolen ikke i tilstrækkelig grad forebygges eller håndteres. Klageinstansen er en del af en større aktionsplan mod mobning, som er udviklet i et samarbejde mellem Red Barnet, Børns Vilkår og Børnerådet.

En klage afgives i første omgang til skolen, som erklærer sig enig, delvist enig eller uenig. Hvis skolen erklærer sig delvist enig eller uenig, sendes klagen videre til Klageinstansen Mod Mobning, som vurderer klagen. Når klagen er vurderet, sendes den til skolens øverste instans med eventuelle påbud om handling. Hensigten er, at sagerne løses lokalt, og en mulighed er fx at iværksætte et medieringsforløb. Dette sker kun, hvis både skole og klager er enige om dette.

Hos DCUM findes information, råd og vejledning til Klageinstansen.

På BørneTelefonen kan du finde information til børn og unge om den nationale klageinstans, og der er også et klageskema.

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke