Hjælp til dit barns brug af nettet

Selvom dit barn måske ved mere om de nye medier, er det dig som forælder, der har mest erfaring med, hvordan man bedst omgås andre mennesker på en respektfuld måde. Disse erfaringer er vigtige at give videre til dit barn, som har mindst ligeså meget brug for et socialt kompas på nettet, som i den fysiske verden.

Hos Børns Vilkår er erfaringen, at forældre ofte er usikre på, hvordan de kan hjælpe deres børn sikkert på vej. Derfor har Børns Vilkår, i samarbejde med TDC Group, udviklet fem gode råd til dig som forælder, så du kan føle dig godt klædt på til at tale med dit barn om digitale problemstillinger.

Vis interesse og involvér dig i dit barns digitale liv. Stil spørgsmål til, hvor dit barn færdes på nettet. Tal eksempelvis om, hvor hurtigt eller langsomt man skal svare på en besked, hvem man skriver sammen med, og hvad der er OK at chatte om.

Tal åbent om mobilens og internettets positive og negative sider. Internettet giver adgang til en verden af viden og masser af sjov og leg. Men man kan som barn også støde på billeder, film eller beskeder, der er svære at forholde sig til. Lav en aftale om, at dit barn altid kan komme til dig, hvis han eller hun oplever noget ubehageligt.

Det er let at misforstå hinanden, når man sender beskeder. Tal derfor med dit barn om, at man kun skal skrive ting, man også ville sige ansigt til ansigt. Og at det kan være en god idé at bruge smileys og emojis for at vise, at en besked er venlig ment. Man kan også gøre sig umage for at undgå misforståelser ved at bruge lidt ekstra tegn på at forklare og tydeliggøre, hvad man faktisk mener.

Nettet efterlader spor. Gør barnet opmærksom på, at digitale fodspor, såsom billeder, tekst eller søgninger, bliver liggende på nettet – også selvom man ikke bryder sig om det.

Vær opmærksom på at dele billeder. Lav aftaler om, at barnet aldrig må sende billeder af sig selv til fremmede personer. Og at man altid skal spørge, før man lægger billeder på nettet af andre. Gør det også klart, at barnet ikke må mødes med personer, han eller hun har mødt på nettet, uden at tale med dig om det først.

Vi rådgiver både børn og voksne

Hver dag, året rundt sidder vores rådgivere klar til at lytte til og rådgive børn og unge, forældre og fagpersoner i Danmark.

BørneTelefonen

BørneTelefonen er børnenes linje til rådgivning, trøst eller bare en voksen, der har tid til at lytte.

Læs mere

ForældreTelefonen

ForældreTelefonen er rådgivning til alle forældre og pårørende, der har spørgsmål, som omhandler børn.

Læs mere

FagTelefonen

FagTelefonen er for alle, der arbejder med børn og unge. Når du kontakter FagTelefonen, kommer du til at tale med en børnefaglig specialkonsulent.

Læs mere