Ole Kirk’s Fond

Børns Vilkårs projekt ”Børn Hjælper Børn” er finansieret af Ole Kirk’s Fond i perioden 2021 til 2024. Formålet med projektet er at sikre, at flere børn, der skriver til Børn Hjælper Børn, får svar. 

Børn Hjælper Børn har eksisteret siden 2015 og er en platform, hvor børn og unge kan søge råd hos andre børn og unge. Platformen blev i sin tid til i samarbejde med brugere af BørneTelefonen, der ønskede et sted, hvor de kunne søge råd og støtte fra andre børn og unge. Børn Hjælper Børn er nu blevet et af de mest populære steder på BørneTelefonens hjemmeside. Hver dag besøger mange børn siden. De læser med og surfer længe rundt mellem brevene, når først de er kommet ind på siden. 

Siden platformen kom til, har der været en kraftig vækst i henvendelserne til Børn Hjælper Børn. I 2015 fik vi 785 henvendelser, mens vi i 2020 kom op på 5.538 henvendelser.  

I 2020 havde vi kun mulighed for at besvare 33,1 pct. af henvendelserne. Vi arbejder derfor på at udvikle en bæredygtig driftsmodel, der kan imødekomme den stigende efterspørgsel, så alle børn får et svar, når de skriver til Børn Hjælper Børn.  

Det indebærer bl.a. følgende: 

  • Rekruttering af et juniorkorps bestående af børn og unge mellem 12-17 år fra hele landet 
  • Et øget moderator- og redaktørkorps 
  • Udvikling af site til juniorrådgiverne  

Børn Hjælper Børn er muliggjort med støtte fra Ole Kirk’s Fond – 4,8 mio. kr. som fordeles i perioden 2021 til 2024.  

”Den høje efterspørgsel på Børn Hjælper Børn viser, at Børns Vilkår har et relevant og efterspurgt tilbud til børn og unge,  som giver dem mulighed for at spejle sig i andres fortællinger og erfaringer og få råd, som de kan bruge i deres eget liv. Vi er meget glade for at kunne bakke op om indsatsen, så endnu flere børn fremover kan få direkte – og indirekte – støtte og hjælp til at håndtere deres problemer af de dygtige juniorrådgivere i Børns Vilkår”, siger Karin Skjødt Hindkjær, direktør i Ole Kirk’s Fond.    

Jeg vil bare sige KÆMPE TAK for hjælpen. Jeg vil sige sige tak til de børn der har hjulpet mig og mange andre!

Pige, 10 år

Fokus i projektet

For at kunne realisere målet om råd til alle børn vil der være fokus på følgende tiltag: 

Rekruttering af nyt juniorrådgiverkorps:

Vi rekrutterer en fast skare af frivillige børn og unge, som skal være juniorrådgivere. Juniorrådgiverne skal skrive kommentarer til de breve på hjemmesiden, som ikke har fået råd fra andre børn. De fungerer som supplerende rådgivere til alle landets børn og unge, som giver råd på hjemmesiden. På den måde vil vi sikre os, at alle breve får de råd, de søger efter.  

Nye tekniske løsninger:

Udvikling af et nyt site, der muliggør en hurtigere behandling af de breve, der ikke bliver udgivet på platformen, men som skal have direkte svar fra juniorrådgiverne.  

Flere frivillige moderatorer og ny uddannelsesform for frivillige: 

Et nyt juniorrådgiverkorps fordrer flere moderatorer, der kan hjælpe med at kvalitetssikre de råd, der sendes til børnene. Vi øger også antallet af redaktører på Børn Hjælper Børn. Redaktører står for at fordele brevene fra børnene ud fra kategoriseringer, i forhold til om de skal udgives, om de skal sendes til BørneTelefonen, hvis henvendelsen ikke egner sig til Børn Hjælper Børn, eller om de sendes videre til juniorrådgiverne for råd.  

Målsætninger for samarbejdet

Antal besvarede breve:

Børns Vilkår modtog over 6.000 breve fra børn og unge i 2021, og det er målet at kunne besvare størstedelen af alle breve med råd eller svar. 

Målsætning af antal besvarede henvendelser i projektansøgningen:  

År 1: 3.500  

År 2: 5.000  

År 3: 6.500 

I alt: 15.000

Antal rekrutterede juniorrådgivere pr. år:  

År 1: 40  

År 2: 60  

År 3: 65  

I alt: 165   

Antal rekrutterede moderatorer pr. år: 

År 1: 30  

År 2: 15  

År 3: 15  

I alt: 60