Ole Kirk’s Fond

Børns Vilkårs projekt ”Bedre svar til alle børn” er finansieret af Ole Kirk’s Fond i perioden 2018 til 2021. Formålet med projektet er at sikre, at alle de børn, der skriver til BørneTelefonens brevkasse, får svar. I 2017 fik 62 % af de børn, der skrev til brevkassen, et personligt svar.

Vi modtager et stigende antal breve i brevkassen. Fra 2014 til 2017 er antallet af modtagne breve næsten fordoblet fra 4.238 breve i 2014 til 8.012 breve i 2017. I 2019 modtog brevkassen knap 10.000 breve.

Derfor arbejder vi i projektet for at udvikle en bæredygtig driftsmodel, der kan imødekomme den stigende efterspørgsel, så alle børn får et svar, når de skriver til brevkassen. Det indebærer bl.a. følgende:

  • Udvikling af arbejdsgange i driften, det tekniske system og det metodiske arbejde i brevkassen
  • Udvikling af et e-læringsforløb til uddannelse af frivillige til brevkassen
  • Rekruttering af frivillige til brevkassen fra hele landet
  • Udvikling af den indirekte rådgivning på websitet, dvs. børn der ikke selv skriver til brevkassen, men læser de breve og svar, som andre børn har fået

Mit hjerte er ikke længere tomt, tak til jer. Ville ønske, jeg kendte jer, så ville jeg gi’ et kram og måske endda en is. Selvom I fortjener mere end det, meget mere. Pige, 11 år
Læs mere om BørneTelefonen

Fokus i samarbejdet

For at kunne realisere målet om et personligt svar til alle børn, vil der i samarbejdet være fokus på følgende tiltag

Nye tekniske løsninger:

Udvikling af nye tekniske løsninger som skal sikre en hurtigere og mere smidig behandling af brevene, og en højere grad af brugervenlighed for såvel børnene som de frivillige rådgivere.

 

Flere frivillige og ny uddannelsesform for frivillige:

At være frivillig rådgiver i brevkassen forudsætter et gennemført uddannelsesforløb hos Børns Vilkår, som typisk varer flere måneder og som finder sted hos Børns Vilkår i Valby. I projektperioden vil der blive sat fokus på udviklingen af et nyt online uddannelsesforløb, som vil muliggøre optagelse af flere nye frivillige brevkasserådgivere fra hele landet.

 

Inddirekte rådgivning til flere børn:

Mange børn og unge finder hjælp på deres problemstillinger ved at læse andre børns breve (og rådgiverens svar) i BørneTelefonens brevkasse. Ved at optimere brugervenligheden i brevkassen, kombineret med markedsføring på de platforme som de unge bruger, f.eks. YouTube, er det intentionen at øge trafikken i brevkassen og dermed den inddirekte rådgivning.

BørneTelefonen er børnenes linje til en voksen, der lytter og hjælper. Derfor kan kontakten med BørneTelefonen være afgørende for et barneliv. Vi er glade for, at vi med samarbejdet kan udvide brevkassens kapacitet, så mange flere børn kan drage nytte af rådgivningen Mona Marie Pedersen, projektleder i Ole Kirk’s Fond

Målsætninger for samarbejdet

Antal besvarede breve:

Børns Vilkår forventer at modtage 10.000 breve fra børn og unge i 2020 og det er målet at kunne besvare alle 10.000 breve med et personligt svar

 

Inddirekte rådgivning – besøg i brevkassen:

Målsætningen er 740.000 besøg i brevkassen i 2020

 

Antal frivillige:

For at kunne give alle børn og unge et personligt svar er det målet at hæve antallet af frivillige fra 25 i dag, til 80 frivillige brevkasserådgivere i 2020.

Læs mere