Generalforsamling 2023

Børns Vilkår afholder den ordinære Generalforsamling den 27. april 2023. 

Generalforsamlingen afholdes i SALEN, JP/Politikens Hus, Vestergade 28, København V kl. 10.30. 

Dagsorden til generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent 
  2. Formandens beretning for den forløbne periode, herunder forelæggelse af det reviderede regnskab 
  3. Godkendelse af minimumskontingentsatser for det kommende år 
  4. Valg af medlemmer og suppleanter til Hovedbestyrelsen 
  5. Valg af statsautoriseret revisor 
  6. Behandling af fremsatte forslag
  7. Eventuelt  

Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal, medmindre andet fremgår af vedtægterne. Stemmeret på generalforsamlingen har enhver, der har været kontingentbetalende medlem i Børns Vilkår i mindst seks måneder. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.  

Eventuelle forslag skal være sekretariatet i hænde senest 14 dage før afholdelse og skal derfor sendes på mail til Julie Kristiansen, jukr@bornsvilkar.dk senest den 13. april 2023 kl. 10.00 med teksten ’Forslag til Generalforsamling i Børns Vilkår 2023’ i emnefeltet. 

Tilmelding

Ønsker du at deltage fysisk på generalforsamlingen, skal du ligeledes give besked senest den 13. april 2023 på mail til Julie Kristiansen, jukr@bornsvilkar.dk. I mailen skal du indsætte dit fulde navn og skrive ’Tilmelding til Generalforsamling i Børns Vilkår 2023’ i emnefeltet.

Valg til Hovedbestyrelsen

I 2023 er der valg af medlemmer til Hovedbestyrelsen i følgende kategorier:  

I begge kategorier sker der forudgående valg af kandidater, som indstilles til godkendelse på generalforsamlingen. Medlemmerne i de to kategorier får direkte besked om valghandlingen.

Forslag

Aktive medlemmer

Peter Bartram

Børns Vilkår har udviklet sig meget de seneste år takket være en fornem og engageret indsats af vores ansatte og mange frivillige. Hovedbestyrelsen fastlægger den overordnede retning og prioritering, og det arbejde er jeg indstillet på at lede i endnu en periode.