Konferencen er desværre aflyst

Konference: 10 år med Børns Vilkårs Erstatningsrådgivning

Alt for ofte dukker der alvorlige sager op, hvor børn og unge i årevis har været udsat for massive overgreb og omsorgssvigt – uden myndighederne har grebet ind.

Det er sager om børn, der har oplevet omsorgssvigt af de voksne, der skulle tage vare på dem – forældre, plejeforældre eller ansatte på anbringelsessteder.

Fælles for dem er, at deres oplevelser i barndommen har givet dem ar på sjælen og har skadet dem langt ind i deres voksenliv.

Børns Vilkår yder gratis støtte og hjælp til sager om offentligt omsorgssvigt. Siden ordningen blev indført i 2013, har der været mere end 700 henvendelser. Og det har ført til, at en lang række sager om offentligt omsorgssvigt, sager som har stor betydning for den enkelte – og for samfundets opfattelse af offentligt omsorgssvigt.

Konferencen ser tilbage på de første ti år og tager afsæt i Børns Vilkårs og andre centrale aktørers erfaringer og fremtidsperspektiver med sager om offentligt myndighedsvigt.

Program:
8.30-9.00: Ankomst
9.00-9.25: Velkomst ved Rasmus Kjeldahl
9.25-9.30: Præsentation af dagen v. moderator Bente Dalsbæk
9.30-10.00: Jonas Christoffersen – Den juridiske og menneskeretlige udvikling på området
10.00-10.30: Bente Dalsbæk i samtale med Anette Brøndum Sørensen og Mads Pramming
10.30-10.45: Pause
11.45-11.10: Bente Boserup – Den gode anbringelse og perspektivering til Barnets Lov
11.10-11.55: Paneldebat med politikere og praktikere på området
11.55-12.00: Afrunding ved Rasmus Kjeldahl