Tre børn står sammen og kigger på mobiltelefon

‘Sexting’ og unges digitale intimitet

D. 14. maj inviterede Københavns Universitet og Børns Vilkår til konference om intim billeddeling og digitale sexkrænkelser blandt unge

Hvordan oplever danske unge intim billeddeling, og hvad kan vi lære af internationale erfaringer og nyeste forskning om ’sexting’, online seksualitet og forebyggelse af ’victim-blaming’?

De spørgsmål blev deltagere klogere på, da Københavns Universitet og Børns Vilkår præsenterede viden fra ind- og udland om digital intimitet blandt unge og diskuterede grænsen mellem intim billeddeling og digitale sexkrænkelser. Konferencen bød bl.a. på unges personlige fortællinger, oplæg fra forskere samt debat om unges digitale intimitet med indlæg fra Anne Mette Thorhauge (Medierådet for Børn og Unge), Flemming Kjærside (Rigspolitiet), Morten Emmerik Wøldike (Sex & Samfund), Sarah Gruszow Bærentzen (Danske Skoleelever) og Louise Kjølsen (Twerk Queen).

Den danske debat om intim billeddeling har flyttet sig meget de sidste par år. Her satte konferencen fokus på, hvordan vi kan forstå digital intimitet som en del af unges hverdag i lyset af bl.a. Umbrella-sagen. Debatten fokuserede på, hvordan international forskning og erfaringer kan bruges til vidensbaseret forebyggelse og til at ruste danske unge til fremtidens digitale intimitet.

Program

Kl. 9.30-10.00: Ankomst og morgenkaffe

Kl. 10.00-10.05: Velkomst og åbning af konferencen. Janus Hansen, Institutleder, Sociologisk Institut, Københavns Universitet

Kl. 10.05-10.40: De mange og de få. Jakob Demant, Lektor, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, præsenterer, hvordan vi strategisk kan arbejde med interventioner indenfor billeddeling ud fra forskningsresultater fra Ungeprofilundersøgelsen 2017

Kl. 10.40-11.10: Sharing and Caring? Michel Walrave, Professor ved University of Antwerp, diskuterer unges motiver og risikoopfattelser i forhold til sexting for at nuancere, hvordan sociale medier indvirker på unges intime relationer

Kl. 11.10-11.25: Kaffepause

Kl. 11.25-11.55: Share This! Kath Albury, Professor ved Swinburne University of Technology, analyserer erfaringer fra forskningsbaserede kampagner, der forebygger digitale sexkrænkelser og modvirker victim-blaming

Kl. 11.55-12.10: Spørgsmål fra salen

Kl. 12.10-12.55: Frokost

Kl. 12.55-13.25: Billeddeling og intimitet i det digitale netværkssamfund. Anne Mette Thorhauge, Lektor, Københavns Universitet, belyser de positive og sociale aspekter af intimitetspraksisser i unges hverdagsliv

Kl. 13.25-13.55: Cases fra Børnetelefonen. Charlotte Smerup, Børnefaglig konsulent, Børns Vilkår

Kl. 13.55-14.10: Kaffepause

Kl. 14.10-14.55: Paneldebat. Hvor går grænsen mellem digital intimitet og digitale sexkrænkelser? Med indlæg fra Flemming Kjærside, Rigspolitiet, Morten Emmerik Wøldike, Sex & Samfund, Anne Mette Thorhauge, Københavns Universitet, Charlotte Smerup, Børns Vilkår, Sarah Gruszow Bærentzen, Formand for Danske Skoleelever og Louise Kjølsen, Twerk Queen

Kl. 14.55-15.00: Afrunding af konferencen og key-points

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke