Nanna

Nanna er frivillig på memo-rådgivningen: “Det kan give en anden form for tillid og tryghed i samtalen”

Nanna er børne- og familiebehandler. Lige nu er hun frivillig på HØRT’s memo-rådgivning, og hun har i alt været frivillig i 5 år.

Hvorfor har du valgt at være frivillig rådgiver på hørt?

Jeg er frivillig på HØRT, fordi jeg gerne vil være med til at udvikle BørneTelefonens medier. Jo flere forskellige medier, der er at henvende sig på, jo flere unge vil kunne få den støtte og hjælp, som de har behov for.

Jeg synes også, at det var interessant at få mulighed for at arbejde med et medie, hvor den unge kan få rådgivning af samme rådgiver gennem hele samtalen. Kombinationen af det og stemmen som et pædagogisk værktøj tiltalte mig, fordi det kan give en anden form for tillid og tryghed i samtalen, end de andre medier kan.

HØRT giver også rådgivere mulighed for at være mere fleksible, da rådgivningen kan klares hjemmefra på det tidspunkt, der passer rådgiveren bedst.

Hvad giver det dig at være frivillig?

For mig er det en stor gave at kunne hjælpe et barn eller en ung til at føle sig set, hørt og forstået. Og dét giver mig oplevelsen af, at min tilstedeværelse er meningsfuld for andre. Hver gang jeg møder et barn eller en ung i rådgivningen, lærer jeg noget nyt, som jeg kan tage med mig til næste rådgivningssamtale og generelt i mødet med mennesker. Jeg arbejder selv som børnebehandler, og det frivillige arbejde supplerer behandlingsarbejdet rigtig godt, da jeg kan anvende min viden og mine erfaringer i begge arenaer.

Det er en læringsproces i at tro på, at det, man byder ind med, er virkelig værdifuldt for andre”

Hvad vil du fortælle til andre, der overvejer at blive frivillig?

Gør det! Det kan virke lidt angstprovokerende i starten, kan prikke lidt til ens selvtillid, men det er en læringsproces i at tro på, at det, man byder ind med, er virkelig værdifuldt for andre, og at man nok skal finde tryghed i det. Gevinsten ved at tage skridtet er stor, fordi det er så fantastisk at kunne hjælpe børnene/de unge med at finde mod og styrke til at håndtere de udfordringer, de møder i livet. Det frivillige arbejde er altså ikke kun til gavn for børnene og de unge, det er også noget, der får dig til at vokse som menneske.

Mød de frivillige

Tilbage