Børn som pårørende

CfB-artikel

Pårørende børn sakker bagud i skolen

Børn og unge af forældre med kroniske sygdomme har ofte højere skolefravær og har sværere ved at lære nyt. Spørgsmålet er hvad skolerne kan gøre for at sikre, at de spotter og støtter børn i sygdomsramte familier?

Læs mere
CfB-artikel

Forskernes bud: Sådan kan fagpersoner støtte pårørende børn

Alvorligt syge forældre har ofte svært ved at tale med deres børn om sygdom. Derfor er det vigtigt, at fagpersoner bliver klædt på til at kunne støtte familien. Hvorfor har praktiserende læger en unik position og hvilke udfordringer oplever fagpersoner i arbejdet med pårørende børn?

Læs mere
CfB-artikel

Når børn er pårørende – indblik i nordisk forskning

Hvert år oplever over 80.000 danske børn, unge eller yngre voksne, at deres forældre er alvorligt syge - og hver dag mister ca. 16 børn, unge eller yngre voksne en forælder. Sygdom påvirker hele familien – ikke mindst børnene. Denne artikel giver indblik i ny nordisk forskning om tilværelsen som pårørende barn.

Læs mere
CfB-artikel

Forsker: Vi spotter pårørende børns mistrivsel for sent

Center for Børneliv har interviewet praktiserende læge Anette Hauskov Graungaard om hendes igangværende forskning med fokus på børn som pårørende  - bliv klogere på disse børns udfordringer, behov og resiliens.

Læs mere