Alkohol og stoffer

Henvisning

Åben, anonym rådgivning i kommunen

Alle børn, unge og familier har ret til åben anonym rådgivning i kommunen. Åben anonym rådgivning tilbydes af den enkeltes kommune. Efter servicelovens § 11, stk. 1. og 2, har børn, unge og familier krav på, at oplysningerne ikke registreres eller videregives, når de søger rådgivning. Man kan henvende sig til den stedlige kommune for […]

Læs mere
Henvisning

Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn – herunder de regionale Familieambulatorier

Familieambulatorierne yder rådgivning og hjælp til gravide og deres familier med rusmiddelproblemer.

Læs mere
Henvisning

Netstof

På netstof kan du finde information om og rådgivning om alkohol og stoffer. Her kan du også finde en oversigt over behandlingstilbud i landets kommuner for personer både over og under 18 år.

Læs mere
Henvisning

Alkolinjen

Anonym rådgivning om alkoholproblemer for misbrugere og pårørende. Professionelle rådgivere varetager samtalerne og kan også give information om, hvor man kan henvende sig for at få hjælp.

Læs mere
Henvisning

Novavis ambulatorier

Novavi tilbyder, i samarbejde med foreningen Lænken, gratis behandling og rådgivning til personer med et alkohol- eller stofmisbrug, samt til deres pårørende. Man kan henvende sig direkte i et af Novavis ambulatorier, som ligger fordelt i hovedstads- og Nordsjællandsområdet. Kommunerne tilbyder også behandling. På kommunernes hjemmeside er der ofte direkte links til behandlingsstederne.

Læs mere
Henvisning

Sociale døgnvagter

Udenfor normal åbningstid er kommunen forpligtet til, at have en vagt som skal være mulig at komme i kontakt med i akutte sociale situationer omkring børn og unge. I alle de resterende kommuner, der ikke nævnes herunder, skal man henvende sig til politiet, efter kommunen er lukket. Politiet kontakter den sociale bagvagt i kommunen, som […]

Læs mere