Bisidder

Henvisning

InsideOut

Rådgivning og sparring  for voksne og pårørende hvis du er i tvivl om, om du eller dine pårørende er i berøring med et sekterisk / destruktivt fællesskab. I InsideOut har de stor viden om livet i og efter et religiøst destruktivt fællesskab, samt de udfordringer man kan opleve som pårørende. Du kan ringe eller skrive […]

Læs mere
Henvisning

Frivilligcenter SR- Bistand

SR-Bistand tilbyder gratis social retshjælp og rådgivning om bl.a.: Lejeret og boligstøtte Sygedagpenge, ressourceforløb og fleksjob Klage- og ankevejledning Familie- og arveret herunder bodeling, skilsmisse, separation og forældremyndighed Kontraktret Kontanthjælp Rådgivningen foregår enten telefonisk, ved personlig henvendelse eller via e-mail. De frivillige rådgivere er enten jura- eller socialrådgiverstuderende på sidste del af deres uddannelse eller færdiguddannede jurister og socialrådgivere. […]

Læs mere

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke