Familieretshus

Henvisning

Samtalegrupper for børn i Familieretshuset

Familieretshusets samtalegrupper tilbydes til alle børn vis forældre har været igennem et samlivsbrud. På hjemmesiden er der information om tilmelding til børnegrupperne. Det er den forælder barnet har bopæl hos, […]

Læs mere
Henvisning

Familieretshusets tilbud til brudte familier

Familieretshuset har en række tilbud til familier, der er i opbrud. Tilbud som kan styrke samarbejdet om deres børn. Rådgivnings- og afklaringssamtalen Børnesagkyndig rådgivning Samarbejdskursus Konfliktmægling Børnegrupper

Læs mere