Graviditet

Henvisning

HOME-START Familiekontakt Danmark

Home-start er en organisation, hvor frivillige tilbyder støtte, venskab og praktisk hjælp til familier med mindst ét barn under 7 år. De frivillige har forskellige aldre og baggrund og har […]

Læs mere
Henvisning

Mødrehjælpen

Rådgivning og støtte af gravide og/eller børnefamilier i sårbare situationer. Mødrehjælpen tilbyder støtte og rådgivning til gravide, familier, enlige forsørgere og voldsramte kvinder. Mødrehjælpen har en række tilbud; chat- og […]

Læs mere
Henvisning

Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn – herunder de regionale Familieambulatorier

Familieambulatorierne yder rådgivning og hjælp til gravide med rusmiddelproblemer, og deres familier.

Læs mere