Mobning

Henvisning

Den Nationale Klageinstans mod Mobning

Hvis elever eller forældremyndighedsindehavere oplever, at skolen/uddannelsesstedet/SFO’en ikke tilstrækkeligt forebygger og håndterer mobning, så kan de klage til klageinstansen. Hvis man klager til Den Nationale Klageinstans mod Mobning uden først […]

Læs mere
Henvisning

Mine Venner

MineVenner.dk er et gratis tilbud til børnefamilier, der ønsker at styrke og udvide deres netværk. Det fungerer på den måde, at forældre kan oprette en profil for dem selv og […]

Læs mere
Henvisning

Forældrerådgivningen – en del af Skole og Forældre (for forældre i grundskolen)

Forældrerådgivningen kan hjælpe med alt der drejer sig om et barns skolegang. Forældrerådgivningen har til formål at give råd og vejledning til forældre samt andre personer i barnets netværk der […]

Læs mere