Skole

Henvisning

Den Nationale Klageinstans mod Mobning

Hvis elever eller forældremyndighedsindehavere oplever, at skolen/uddannelsesstedet/SFO’en ikke tilstrækkeligt forebygger og håndterer mobning, så kan de klage til klageinstansen. Hvis man klager til Den Nationale Klageinstans mod Mobning uden først […]

Læs mere
Henvisning

DUKH – Rådgivning på handicapområdet

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) tilbyder gratis og uvildig rådgivning til mennesker med handicap, herunder både fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, sindslidelser og personlighedsforstyrrelser. De socialfaglige konsulenter i DUKH rådgiver […]

Læs mere
Henvisning

Mine Venner

MineVenner.dk er et gratis tilbud til børnefamilier, der ønsker at styrke og udvide deres netværk. Det fungerer på den måde, at forældre kan oprette en profil for dem selv og […]

Læs mere
Henvisning

VISO – specialrådgivning på det sociale område og specialundervisningsområdet

VISO rådgiver kommuner, borgere, og institutioner på det sociale område – når den rette ekspertise ikke findes i kommunen. VISO har ingen beslutningsmyndighed i forhold til kommunale ydelser. Det er […]

Læs mere
Henvisning

Forældrerådgivningen – en del af Skole og Forældre (for forældre i grundskolen)

Forældrerådgivningen kan hjælpe med alt der drejer sig om et barns skolegang. Forældrerådgivningen har til formål at give råd og vejledning til forældre samt andre personer i barnets netværk der […]

Læs mere
Henvisning

Klagenævnet for specialundervisning

Man kan klage over kommunens afgørelse om specialundervisning til børn, unge og voksne.

Læs mere