Nyheder

Debatindlæg:

Kvindesynet i de politiske ungdomsorganisationer er et demokratisk problem

Der vil alt andet lige være færre unge kvinder, der har lyst til at fortsætte i politik, hvis de bliver mødt på den måde udelukkende på grund af deres køn. Og dem, der vælger at blive i politik, risikerer at tilpasse sig et dybt forældet syn på kvinder, som de tager med sig videre i deres voksne arbejdsliv. Læs hele debatindlægget bragt i Berlingske

Læs mere
Debatindlæg:

Børn og unge: Kommunerne er de voksnes verden

Når børn har forældre, der glemmer at lave aftensmad, taler grimt og slår, skal de mødes af professionelle, der reelt lytter. Vi ved dog, at det alt for sjældent er tilfældet, skriver Børns Vilkår og Joannahuset i et fælles debatindlæg bragt i Kristeligt Dagblad.

Læs mere
Debatindlæg:

Tag kampen op mod ulovlige nudes og sextortion på platformene

Online platforme som Snapchat og TikTok udgør et ureguleret marked for krænkelser af børn. Skal vi beskytte børn og unge bedre mod digitale krænkelser, skal platformene gøres ansvarlige for hurtigt at fjerne ulovligt indhold, skriver Camilla Mehlsen i et debatindlæg bragt i Altinget.

Læs mere
Debatindlæg:

Når forældre tyr til vold og hårdhændet opdragelse, har de brug for hjælp

Børn vil som udgangspunkt rigtig gerne samarbejde med deres forældre, men det kræver, at de føler sig trygge ved at søge trøst og hjælp. Hvis de ikke er det, vil de have en tendens til at lukke af. Debatindlæg af Psykolog i Børns Vilkår, Malene Angelo.

Læs mere
Nyhed:

Børn som pårørende til forældre med psykisk sygdom får ikke den hjælp, de har brug for – det vil et nyt partnerskab ændre på

310.000 børn og unge i Danmark vokser op med en forælder med psykisk sygdom. Få får hjælp af en voksen til at tale om det, og det kan få konsekvenser som mistrivsel og i værste tilfælde en psykisk lidelse. Det vil Børns Vilkår, Psykiatrifonden og Ole Kirk’s Fond hindre med partnerskabet ’Spørg mere – så fylder det mindre’, som skal sikre børnene mere hjælp og støtte.

Læs mere
Nyhed:

Ny undersøgelse: Mere end hvert tredje adspurgte medlem i politiske ungdomsorganisationer har oplevet seksuelle grænseoverskridelser eller krænkelser

Der er forskel på, hvor godt medlemmerne trives i de politiske ungdomsorganisationer, alt efter køn og anciennitet, og mere end hver tredje siger i en undersøgelse besvaret af 1.169 medlemmer, at de har oplevet krænkelser i form af enten seksuel chikane, seksuelle overgreb, mobning eller diskrimination inden for de seneste to år. Det fremgår af en ny rapport, som Sex & Samfund og Børns Vilkår har lavet for Dansk Ungdoms Fællesråd.

Læs mere
Nyhed:

Grundlovstale 2021

I Danmark har vi en unik demokratisk tradition, som andre lande misunder os. Derfor glæder det mig, når vi som folk og nation stiller krav om, at basale rettigheder ikke må negligeres. Læs hele Rasmus Kjeldahls grundlovstale 2021 her.

Læs mere
Nyhed:

Ny aftale har tiltrængt fokus på tidligere og bedre hjælp til udsatte børn

Børns Vilkår roser den politiske aftale 'Børnene Først', som giver børn flere rettigheder og sikrer tidligere og bedre hjælp til udsatte børn og familier. Hvis de gode hensigter skal realiseres i praksis, er det dog afgørende, at man prioriterer ambitionerne om at skabe bedre rammer og øget kvalitet i sagsbehandlingen.

Læs mere
Debatindlæg:

Børns Vilkår: Danmark har alle forudsætninger for at kunne hjælpe hjemvendte børn og mødre

Det er for Børns Vilkår en indlysende humanitær forpligtelse at få alle danske børn og mødre hjem fra Syrien. Især fordi vi som land har alle forudsætninger for at kunne sætte ind med de rigtige indsatser, skriver Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår, i et debatindlæg bragt i Kristeligt Dagblad.

Læs mere
Nyhed:

Så kan børnene endelig komme i skole – nu skal de hjælpes godt tilbage i fællesskaberne

Fra i dag d. 6 maj kan tusindvis af skoleelever vende tilbage til fysisk fremmøde i skolen hver dag. De fleste børn og unge har savnet fællesskaberne, men mange vil også have brug for hjælp til at komme godt ind i dem igen.

Læs mere
Nyhed:

Flere end hver fjerde pige i 9. klasse har skadet sig selv

Selvskade er en udbredt måde for børn og unge at håndtere psykisk mistrivsel på. Især for piger er selvskadende adfærd et omfattende problem, viser en ny rapport fra Børns Vilkår og TrygFonden, der samtidig viser, at mange børn og unge, der skader sig selv, ikke altid oplever at få den hjælp, de har brug for.

Læs mere
Nyhed:

Børns Vilkårs landsindsamling slår markant rekord: Nu kan BørneTelefonen hurtigere blive døgnåben

Der blev indsamlet 13,6 millioner kroner ved Børns Vilkårs landsindsamling den 21. marts. Det er 60 procent mere end ved sidste års indsamling i oktober. Det høje indsamlingsresultat betyder, at Børns Vilkår nu fremrykker planerne om at gøre BørneTelefonen døgnåben.

Læs mere