Peter Bartram er genvalgt som formand for Børns Vilkår og Mikkel Flyverbom træder ind i hovedbestyrelsen - Børns vilkår