Hovedbestyrelsen i Børns Vilkår

Det overordnede ansvar for Børns Vilkår varetages af en hovedbestyrelse. Hovedbestyrelsen består af fire aktive medlemmer og to suppleanter, der vælges af den siddende Hovedbestyrelse, et medlem valgt af og blandt de ansatte og to medlemmer valgt af og blandt de frivillige rådgivere i Børns Vilkår. Derudover har Hovedbestyrelsen mulighed for at udpege to suppleringsmedlemmer baseret for kompetencebehovet i bestyrelsen.

Hovedbestyrelsen mødes ca. fem gange om året og tager sig af de overordnede principper, som ligger til grund for Børns Vilkårs daglige arbejde. Den daglige drift af Børns Vilkår varetages af direktøren.

Formand, næstformand og et yderligere medlem af hovedbestyrelsen udgør forretningsudvalget, som mødes yderligere ca. fem gange årligt.

Hovedbestyrelsen i Børns Vilkår

Peter Bartram
Formand

 

Peter Bartram er general og tidligere Forsvarschef. Her stod han i spidsen for 21.000 ansatte og et budget på over 20 mia. kr. Han er tillige formand for Center for Ledelse samt næstformand for bestyrelsen i JP/Politikens Hus, Jyllands-Postens Fond og Jyllands-Postens Holding. Desuden er han medlem af bestyrelsen i DESMI A/S

Peter Bartram bidrager med stor ledelseserfaring fra den offentlige sektor samt stor interesse for at stoppe svigt af børn i Danmark. Peter ønsker at fokusere på professionelt bestyrelsesarbejde samt bidrage til Børns Vilkårs fortsatte udvikling.

Morten Permin
Næstformand

 

Næstformand for Børns Vilkår og medlem af Forretningsudvalget. Uddannet lærer og har efterfølgende taget en uddannelse i systemisk familieterapi samt en master i offentlig ledelse. Har arbejdet som lærer i folkeskolen, leder af en dagbehandlingsinstitution, souschef og studierektor på Hillerød Pædagogseminarium samt studieadministrativ chef i Professionshøjskolen UCC. Nu distriktsskoleleder i Allerød Kommune.

“Jeg har altid været engageret i, hvilke livsvilkår vi som samfund tilbyder vores børn og unge. Børns Vilkår udfører et kompetent og vigtigt arbejde, som jeg i de sidste 4 år har været en del af gennem bestyrelsen. Jeg har 3 – mine, dine og vores – børn,” fortæller Morten Permin.

Rylle Maja Sønderstrup
Medlem af forretningsudvalget

Digital Chefkonsulent i Danske Bank, med ansvar for udvikling af digitale strategier og transformationsprojekter. Tidligere ansat i Wonderful Copenhagen med ansvar for internationale kampagner og digital udvikling og hos digitale bureauer. Jury gruppeformand i Danish Internet Awards og frivillig hos Coding Pirats, NGO som lærer børn at kode og udvikle digitale projekter. Mor til søn på 9 år og datter på 6 år.

Børns Vilkår arbejder hver eneste dag for at hjælpe børn som er udsat for svigt i Danmark. Det er den vigtigste samfundsmæssige opgave i Danmark og jeg er glad for at være en del arbejdet gennem mit arbejde i bestyrelsen.

Ida Koch
Bestyrelsesmedlem

 

Ida Koch er psykolog og har arbejdet med store børn og unge i mere end 30 år, dels i Frederiksberg Ungdomsrådgivning, dels i specialskolen Den Gule Flyver, Nørrebro og dels som Tine Bryld faste vikar på Tværs, DR gennem 23 år. Har undervist i kriminologi og lovgivning og etik på faget psykologi, KU i mange år. Har forsket i og skrevet artikler og bøger om unge, ungdomsliv, socialt arbejde med udsatte unge m.m. Er nu freelancer (supervision, kursus-, foredrags- og forfattervirksomhed)

Kirsten Birkving
Bestyrelsesmedlem

 

Jeg blev færdig som lærer i 83. Har arbejdet 18 år som lærer og 15 som leder.
Har herudover taget en Master i ledelse, filosofi og coaching.
Har siddet i Formandskabet for Rådet for evaluering og kvalitetsudvikling af Folkeskolen i 7 år.

Er medlem af Advisory Board for talent-Sciencecenteret i Sorø og næstformand i Espergærde gymnasiums bestyrelse.
Børn og unges vilkår og muligheder har altid været en vigtig dagsorden for mig både i den private som den professionelle verden.

Lotte Hjortlund Andersen
Bestyrelsesmedlem

HR Chef i ISS Facility Services med en mangeårig erfaring indenfor samfundsansvar med særligt fokus på at skabe et stærkt samspil mellem organisationer og erhvervslivet. Uddannet advokat med speciale i arbejds- og ansættelsesret og en MBA fra Henley Business School. Er og har været bestyrelsesmedlem og aktiv i en række frivillige organisationer. Mor og bonus mor til tre piger i alt.

”Da jeg var 11 år var jeg på en international børnelejr, hvilket gjorde et kæmpe indtryk på mig – og som uden tvivl er medvirkende til min holdning om, at vi alle har en pligt til at hjælpe, hvor der er behov. Og her udfylder Børns Vilkår en kæmpe rolle”.

Mikkel Flyverbom
Bestyrelsesmedlem

Mikkel Flyverbom er professor mso i kommunikation og digitale transformationer ved Institut for Ledelse, Kommunikation og Samfund på Copenhagen Business School. Han er desuden leder af forskningsplatformen Digital Transformations og studieleder for den nystartede bacheloruddannelse BSc in Business Administration and Digital Management, begge på Copenhagen Business School. Endelig er han medlem af DataEtisk Råd og bruges tit i medierne og erhvervslivet som ekspert i digitale forandringer.

Mikkel Flyverbom bidrager med et fokus på de måder digitale forandringer og nye kommunikationsformer skaber muligheder og udfordringer for en organisation som Børns Vilkår, og er særligt optaget af behovet for digitale kompetencer og større digital ansvarlighed.

Mai Thode
Medarbejderrepræsentant

Mai Thode er medarbejderrepræsentant i Hovedbestyrelsen og derudover udviklingsansvarlig for indsamlingsevent i Børns Vilkårs sekretariat, hvor hun blandt andet er ansvarlig projektleder for Børns Vilkårs landsdækkende husindsamling samt Børns Vilkårs nyeste indsamlingsevent Bag for BørneTelefonen. Derudover er Mai ansvarlig for at sikre udviklingen af indtægtsskabende indsamlingsevents.

Mai kommer med en god portion erfaring fra tidligere bestyrelsesarbejde. Hun har blandt andet i en fireårig periode (2013-2017) siddet som medlem i Korpsledelsen hos Det Danske Spejderkorps, som er en børne- og ungdomsorganisation med ca. 30.000 medlemmer.

Mai er Cand. Mag i Kommunikation fra Aalborg Universitet i København. Privat er hun mor til en søn på 2 år.

Eva Hove Stryger
Frivilligrepræsentant

Jeg har været frivillig rådgiver på BørneTelefonen i 1615 dage, hvor jeg har haft mere end 500 timer på især sms’en, men også på chat og telefon.

Mit professionelle virke har de sidste 20 år, været som lærer i folkeskolen. Jeg har læst BV’s BørneRådgiverUddannelse og haft stor glæde af at kunne inddrage mine erfaringer fra begge verdener – skolelæreren på BørneTelefonen og BørneRådgiveren i folkeskolen.

Sommeren 2019 gav mig en oplagt mulighed for nye udfordringer, og jeg valgte at skifte min stilling som folkeskolelærer ud med 2. tur som holdleder for BørneMobilen. Herefter var jeg så heldig at blive ansat som SSP-konsulent – en beslutning jeg ikke fortryder. Jeg er herudover timelønnet Trivselskonsulent i Børns Vilkår.

Jeg glæder mig til at repræsentere de frivillige rådgivere på BørneTelefonen og bringe viden fra Hovedbestyrelsen med tilbage til dem.

Birgitte Als Velling
Frivilligrepræsentant

Jeg har været frivillig rådgiver i ca 5 år, og jeg arbejder med alle medier på BørneTelefonen. Det er en stor personlig glæde at støtte og hjælpe børn og unge og være en del at dygtigt fagligt team i rådgivning. Jeg er seniorrådgiver og hjælper bl.a.med at uddanne nye rådgivere. Jeg er uddannet pædagog med en overbygning i ledelse og har i mange år arbejdet med børn og forældre. Jeg ser frem til at bidrage til arbejdet i hovedbestyrelsen og at være med til at formidle viden om dette til rådgivningen.

Tine Heede
Suppleant

Jeg er psykolog og specialist og supervisor i børnepsykologi. For tiden arbejder jeg midlertidigt med revalidering af børn og voksne på revalideringscentert Valnesfjord i Norge. Lige efter jeg blev færdiguddannet som psykolog i 1991, var jeg frivillig rådgiver på Børnetelefonen. Siden har jeg arbejdet som klinisk psykolog og psykologfaglig leder inden for børneområdet i kommunale, amtslige, sundhedsfaglige og private organisationer. Jeg har også arbejdet som børnesagkyndig i byretten og patientklagenævnet. Senest har jeg været forstander for behandlingshjemmet Stutgården i næsten 10 år. Jeg har også forsket i effekten af interventioner i forhold til svært overvægtige børn og i forhold til tidligt omsorgsvigtede børn og skrevet bøger og artikler inden for det børnepsykologiske område.  Jeg har altid været optaget af især udsatte børns behov og rettigheder, og det er baggrunden, for at jeg har meldt mig som kandidat til hovedbestyrelsen i Børns Vilkår.