Hovedbestyrelsen i Børns Vilkår

Det overordnede ansvar for Børns Vilkår varetages af en hovedbestyrelse. Hovedbestyrelsen består af fire aktive medlemmer og evt. to suppleanter, der vælges af den siddende Hovedbestyrelse, et medlem valgt blandt institutionsmedlemmerne, et medlem valgt blandt de personlige medlemmer, et medlem valgt af og blandt de ansatte og en til to medlemmer valgt af og blandt de frivillige rådgivere i Børns Vilkår. Derudover har Hovedbestyrelsen mulighed for at udpege to suppleringsmedlemmer baseret for kompetencebehovet i bestyrelsen.

Hovedbestyrelsen mødes ca. fem gange om året og tager sig af de overordnede principper, som ligger til grund for Børns Vilkårs daglige arbejde. Den daglige drift af Børns Vilkår varetages af direktøren.

Formand, næstformand og et yderligere medlem af hovedbestyrelsen udgør forretningsudvalget, som mødes yderligere ca. fem gange årligt.

Mød hovedbestyrelsen her

Peter Bartram
Formand

Peter Bartram er general og tidligere Forsvarschef. Her stod han i spidsen for 21.000 ansatte og et budget på over 20 mia. kr. Han er tillige formand for Center for Ledelse samt næstformand for bestyrelsen i JP/Politikens Hus, Jyllands-Postens Fond og Jyllands-Postens Holding. Desuden er han medlem af bestyrelsen i DESMI A/S

Peter Bartram bidrager med stor ledelseserfaring fra den offentlige sektor samt stor interesse for at stoppe svigt af børn i Danmark. Peter ønsker at fokusere på professionelt bestyrelsesarbejde samt bidrage til Børns Vilkårs fortsatte udvikling.

Anne Broeng
Næstformand

Anne Broeng har mere end 30 års erfaring fra den finansielle sektor i forskellige ledelsesroller – senest 12 år i PFA som koncerndirektør, hvor hun bl.a. var ansvarlig for Finans (CFO), kapitalforvaltning og risikostyring. Anne Broeng valgte at stoppe i PFA i 2014 for koncentrere sin karriere om bestyrelsesarbejde. Annes nuværende og tidligere bestyrelsesposter dækker over mere end 18 forskellige virksomheder – børsnoterede, privatejede, familieejede og fonde. Bl.a. har Anne tidligere siddet i Bikuben fondens bestyrelse i 8 år, hvor hun var med til at udvikle deres professionelle setup og donationsstrategi.

Anne Broeng er i dag formand for Velliv Pensionsselskab og Jul. P. Justesen Fond. Derudover sidder hun i bestyrelsen i NNIT a/s, VKR Holding a/s, Rambøll Gruppen, ATP, Aquaporin a/s og SleepCycle AB.

Rylle Maja Sønderstrup
Medlem af forretningsudvalget

Digital Chefkonsulent i Danske Bank, med ansvar for udvikling af digitale strategier og transformationsprojekter. Tidligere ansat i Wonderful Copenhagen med ansvar for internationale kampagner og digital udvikling og hos digitale bureauer. Jury gruppeformand i Danish Internet Awards og frivillig hos Coding Pirats, NGO som lærer børn at kode og udvikle digitale projekter. Mor til søn på 9 år og datter på 6 år.

Børns Vilkår arbejder hver eneste dag for at hjælpe børn som er udsat for svigt i Danmark. Det er den vigtigste samfundsmæssige opgave i Danmark og Rylle er glad for at være en del arbejdet gennem sit arbejde i bestyrelsen.

Wisely López García
Bestyrelsesmedlem

Før kærligheden bragte Wisely til Danmark fra Colombia arbejdede hun bl.a. som lektor i Social Psykologi og koordinator hos den colombianske BørneTelefon. I 2020 afsluttede Wisely en kandidat i Psykologi, Kultur- og Sprogmødestudier fra RUC.

Nu arbejder Wisely med udvikling af undervisningsmateriale og projekter om inklusion, integration og trivsel. Er bestyrelsesmedlem og kasserer i sine børns vuggestue, repræsentant for Gentofte Børnevenner, og koordinator i legegrupper hos Netværkshuset Gentofte.

Wisely ønsker at understøtte Børns Vilkårs arbejde omkring mangfoldighed, inklusion af børn i positive fællesskaber og være med til at sikre den gode forbindelse mellem hovedbestyrelsen og os frivillige rådgivere. Privat er Wisely dansk gift og har to børn på 6 og 2 år.

Per Carøe
Bestyrelsesmedlem

Per Carøes erhvervsbaggrund er salg, marketing og ledelse i international luftfart, hvilket betyder mange års erfaring med samarbejde med mennesker fra og med forskellige lande, kulturer, religioner osv. Per har samarbejdet med en lang række NGO’er med fokus på børn.

På frivilligsiden har Per Carøe gennem livet været aktiv i bestyrelser for sportsklubber, børnehave, skole, Skole & Forældre som kommunalbestyrelsesmedlem og som Domsmand. Per er engageret, passioneret og tilfører energi og godt humør – man siger ”han smitter”.

Pers bidrag vil udmøntes i samspillet mellem humanitær, politisk og kommerciel forståelse. Vilje og drivkraft til at få ting til at lykkes og et overordnet fokus på at vende udviklingen med stadig øget psykiske udfordringer for børn og unge.

Fakta om Per Carøe: 63 år, gift med Kirsten, tre voksne døtre. Bosiddende i Trørød.

Jesper Theil Thomsen
Bestyrelsesmedlem

Jeg er 26 år, og bor på Vesterbro i København. Til daglig er jeg direktør i virksomheden SOUNDBOKS, som jeg stiftede med to venner for seks år siden. SOUNDBOKS beskæftiger i dag ~ 70 medarbejdere og drømmer om at skabe frirum hvor ungdommen kan slippe væk fra hverdagens pres, finde et pusterum fra perfektionen, og prøve sig frem.

Ved siden af SOUNDBOKS er jeg medstifter af organisationen Saga. Saga er i sine spæde dage, men er sat i verden for at sikre at de unge igen får en stemme i en politisk debat, hvor de i stigende grad negligeres. Vi ønsker at engagere ungdommen i det demokratiske samfund, og at skabe en politisk struktur som ikke har til formål at få de unges stemme, men reelt at lytte til den.

Mikkel Flyverbom
Bestyrelsesmedlem

Mikkel Flyverbom er professor mso i kommunikation og digitale transformationer ved Institut for Ledelse, Kommunikation og Samfund på Copenhagen Business School. Han er desuden leder af forskningsplatformen Digital Transformations og studieleder for den nystartede bacheloruddannelse BSc in Business Administration and Digital Management, begge på Copenhagen Business School. Endelig er han medlem af DataEtisk Råd og bruges tit i medierne og erhvervslivet som ekspert i digitale forandringer.

Mikkel Flyverbom bidrager med et fokus på de måder digitale forandringer og nye kommunikationsformer skaber muligheder og udfordringer for en organisation som Børns Vilkår, og er særligt optaget af behovet for digitale kompetencer og større digital ansvarlighed.

Kristina Avenstrup
Bestyrelsesmedlem

Kristina Avenstrup har 25 års erfaring som dagtilbudsleder i Børnehusene Kokkedal, som ligger i et udsat boligområde. I sit virke som områdeleder drives Kristina af et ønske om at bidrage til, at alle børn uanset baggrund trives og får de bedste muligheder i livet. Alle børn har krav på at blive hørt og set af voksne, som vil dem. “Som områdeinstitution møder vi mange af de udfordringer og muligheder, som det indebærer at være et mangfoldigt bysamfund, hvor trivsel og læring kommer lettere til nogen end til andre.”

Gennem årene har Kristina søgt efter og været med til at udvikle nye veje ind i, hvordan vi kan gribe opgaven med udligning af chanceulighed. Kristina har stået i spidsen for en række udviklingsprojekter, som hun har været med til at formidle bredt gennem fagbøger, artikler og workshops. Projekterne indebærer samarbejde med forskere samt udvikling af nye pædagogiske metoder og organisatoriske tiltag. De har bl.a. handlet om legefællesskaber, ligestilling i børnehøjde, forældreinddragelse og pædagogisk ledelse.

Mette Deding
Bestyrelsesmedlem

Mette Deding er vicedirektør i VIVE. Mette har gennem en årrække arbejdet med forskning om udsatte børn – først i SFI og siden i VIVE.

Emnemæssigt har hun bl.a. beskæftiget sig med børnefamiliers vilkår, og et særligt fokus har været på betydningen af skolegang for udsatte børn.

Metodisk har hun primært arbejdet med kvantitative analyser og effektmålinger. En drivkraft for Mette har altid været at skabe viden, der kan støtte udviklingen af bedre indsatser for udsatte børn og unge.

Mette Deding bidrager med fokus på vidensbasering og fokus på forskning, hvor hun er særligt optaget af at skabe gode vilkår særligt for de udsatte børn gennem solid viden.

Eva Hove Stryger
Frivilligrepræsentant

Jeg har været frivillig rådgiver på BørneTelefonen i 1615 dage, hvor jeg har haft mere end 500 timer på især sms’en, men også på chat og telefon.

Mit professionelle virke har de sidste 20 år, været som lærer i folkeskolen. Jeg har læst BV’s BørneRådgiverUddannelse og haft stor glæde af at kunne inddrage mine erfaringer fra begge verdener – skolelæreren på BørneTelefonen og BørneRådgiveren i folkeskolen.

Sommeren 2019 gav mig en oplagt mulighed for nye udfordringer, og jeg valgte at skifte min stilling som folkeskolelærer ud med 2. tur som holdleder for BørneMobilen. Herefter var jeg så heldig at blive ansat som SSP-konsulent – en beslutning jeg ikke fortryder. Jeg er herudover timelønnet Trivselskonsulent i Børns Vilkår.

Jeg glæder mig til at repræsentere de frivillige rådgivere på BørneTelefonen og bringe viden fra Hovedbestyrelsen med tilbage til dem.

Dorte Rudi Andersen
Medarbejderrepræsentant

Dorte Rudi Andersen har siden begyndelsen af 2020 været ansat som uddannelseskonsulent i Børns Vilkår. Dorte arbejder primært med småbørnsområdet, og dagtilbud. Tidligere har hun været ansat som lektor på pædagoguddannelsen i 17 år, hvor hun både underviste på grunduddannelsen og på efter- videreuddannelse af pædagoger og ledere samt fungerede som forskningsassistent. Dorte er uddannet cand. mag. i Teatervidenskab, og har sidenhen videreuddannet sig med en master i organisationspsykologi (MPO) og en 4 årig psykoterapeutuddannelse. Hun har erfaring fra frivillige bestyrelser. Dorte er forfatter til flere fagbøger indenfor den pædagogiske praksis og til en billedbog.

Dorte er meget optaget af de små børns trivsel og opvækstbetingelser i både hjemmet og daginstitutionen. Hendes fokus er rettet mod de smås følelsesmæssige udvikling, og hun er særligt optaget af, hvordan voksne møder børn i øjenhøjde bl.a. gennem legen. Som medarbejderrepræsentant ser Dorte det som en vigtig opgave at sikre, at bestyrelsens arbejde altid kigger både ind i og ud ad organisationen, så der skabes en stærk sammenhæng mellem bestyrelsens drøftelser og medarbejderperspektivet.