Hovedbestyrelsen i Børns Vilkår

Det overordnede ansvar for Børns Vilkår varetages af en hovedbestyrelse. Hovedbestyrelsen består af fire aktive medlemmer og to suppleanter, der vælges af den siddende Hovedbestyrelse, et medlem valgt af og blandt de ansatte og to medlemmer valgt af og blandt de frivillige rådgivere i Børns Vilkår. Derudover har Hovedbestyrelsen mulighed for at udpege to suppleringsmedlemmer baseret for kompetencebehovet i bestyrelsen.

Hovedbestyrelsen mødes ca. fem gange om året og tager sig af de overordnede principper, som ligger til grund for Børns Vilkårs daglige arbejde. Den daglige drift af Børns Vilkår varetages af direktøren.

Formand, næstformand og et yderligere medlem af hovedbestyrelsen udgør forretningsudvalget, som mødes yderligere ca. fem gange årligt.

Hovedbestyrelsen i Børns Vilkår

Peter Bartram
Formand

Peter Bartram er general og tidligere Forsvarschef. Her stod han i spidsen for 21.000 ansatte og et budget på over 20 mia. kr. Han er tillige formand for Center for Ledelse samt næstformand for bestyrelsen i JP/Politikens Hus, Jyllands-Postens Fond og Jyllands-Postens Holding. Desuden er han medlem af bestyrelsen i DESMI A/S

Peter Bartram bidrager med stor ledelseserfaring fra den offentlige sektor samt stor interesse for at stoppe svigt af børn i Danmark. Peter ønsker at fokusere på professionelt bestyrelsesarbejde samt bidrage til Børns Vilkårs fortsatte udvikling.

Morten Permin
Næstformand

Næstformand for Børns Vilkår og medlem af Forretningsudvalget. Uddannet lærer og har efterfølgende taget en uddannelse i systemisk familieterapi samt en master i offentlig ledelse. Har arbejdet som lærer i folkeskolen, leder af en dagbehandlingsinstitution, souschef og studierektor på Hillerød Pædagogseminarium samt studieadministrativ chef i Professionshøjskolen UCC. Nu distriktsskoleleder i Allerød Kommune.

“Jeg har altid været engageret i, hvilke livsvilkår vi som samfund tilbyder vores børn og unge. Børns Vilkår udfører et kompetent og vigtigt arbejde, som jeg i de sidste 4 år har været en del af gennem bestyrelsen. Jeg har 3 – mine, dine og vores – børn,” fortæller Morten Permin.

Rylle Maja Sønderstrup
Medlem af forretningsudvalget

Digital Chefkonsulent i Danske Bank, med ansvar for udvikling af digitale strategier og transformationsprojekter. Tidligere ansat i Wonderful Copenhagen med ansvar for internationale kampagner og digital udvikling og hos digitale bureauer. Jury gruppeformand i Danish Internet Awards og frivillig hos Coding Pirats, NGO som lærer børn at kode og udvikle digitale projekter. Mor til søn på 9 år og datter på 6 år.

Børns Vilkår arbejder hver eneste dag for at hjælpe børn som er udsat for svigt i Danmark. Det er den vigtigste samfundsmæssige opgave i Danmark og jeg er glad for at være en del arbejdet gennem mit arbejde i bestyrelsen.

Wisely López García
Bestyrelsesmedlem

Jeg blev frivillig rådgiver i 2016 og har i gennemsnit haft 125 timer om året på BørneTelefonen. Siden 2020 også på ForældreTelefonen og i hjemmerådgivning.

Før kærligheden bragte mig til Danmark fra Colombia arbejdede jeg bl.a. som lektor i Social Psykologi og koordinator hos den colombianske BørneTelefon. I 2020 afsluttede jeg en kandidat i Psykologi, Kultur- og Sprogmødestudier fra RUC.

Nu arbejder jeg med udvikling af undervisningsmateriale og projekter om inklusion, integration og trivsel. Er bestyrelsesmedlem og kasserer i mine børns vuggestue, repræsentant for Gentofte Børnevenner, og koordinator i legegrupper hos Netværkshuset Gentofte.

Jeg ønsker at understøtte Børns Vilkårs arbejde omkring mangfoldighed, inklusion af børn i positive fællesskaber og være med til at sikre den gode forbindelse mellem hovedbestyrelsen og os frivillige rådgivere. Privat er jeg dansk gift og har to børn på 6 og 2 år.

Kirsten Birkving
Bestyrelsesmedlem

Jeg blev færdig som lærer i 83. Har arbejdet 18 år som lærer og 15 som leder.
Har herudover taget en Master i ledelse, filosofi og coaching.
Har siddet i Formandskabet for Rådet for evaluering og kvalitetsudvikling af Folkeskolen i 7 år.

Er medlem af Advisory Board for talent-Sciencecenteret i Sorø og næstformand i Espergærde gymnasiums bestyrelse.
Børn og unges vilkår og muligheder har altid været en vigtig dagsorden for mig både i den private som den professionelle verden.

Jesper Theil Thomsen
Bestyrelsesmedlem

Jeg er 26 år, og bor på Vesterbro i København. Til daglig er jeg direktør i virksomheden SOUNDBOKS, som jeg stiftede med to venner for seks år siden. SOUNDBOKS beskæftiger i dag ~ 70 medarbejdere og drømmer om at skabe frirum hvor ungdommen kan slippe væk fra hverdagens pres, finde et pusterum fra perfektionen, og prøve sig frem.

Ved siden af SOUNDBOKS er jeg medstifter af organisationen Saga. Saga er i sine spæde dage, men er sat i verden for at sikre at de unge igen får en stemme i en politisk debat, hvor de i stigende grad negligeres. Vi ønsker at engagere ungdommen i det demokratiske samfund, og at skabe en politisk struktur som ikke har til formål at få de unges stemme, men reelt at lytte til den.

Mikkel Flyverbom
Bestyrelsesmedlem

Mikkel Flyverbom er professor mso i kommunikation og digitale transformationer ved Institut for Ledelse, Kommunikation og Samfund på Copenhagen Business School. Han er desuden leder af forskningsplatformen Digital Transformations og studieleder for den nystartede bacheloruddannelse BSc in Business Administration and Digital Management, begge på Copenhagen Business School. Endelig er han medlem af DataEtisk Råd og bruges tit i medierne og erhvervslivet som ekspert i digitale forandringer.

Mikkel Flyverbom bidrager med et fokus på de måder digitale forandringer og nye kommunikationsformer skaber muligheder og udfordringer for en organisation som Børns Vilkår, og er særligt optaget af behovet for digitale kompetencer og større digital ansvarlighed.

Mai Thode
Medarbejderrepræsentant

Mai Thode er medarbejderrepræsentant i Hovedbestyrelsen og derudover udviklingsansvarlig for indsamlingsevent i Børns Vilkårs sekretariat, hvor hun blandt andet er ansvarlig projektleder for Børns Vilkårs landsdækkende husindsamling samt Børns Vilkårs nyeste indsamlingsevent Bag for BørneTelefonen. Derudover er Mai ansvarlig for at sikre udviklingen af indtægtsskabende indsamlingsevents.

Mai kommer med en god portion erfaring fra tidligere bestyrelsesarbejde. Hun har blandt andet i en fireårig periode (2013-2017) siddet som medlem i Korpsledelsen hos Det Danske Spejderkorps, som er en børne- og ungdomsorganisation med ca. 30.000 medlemmer.

Mai er Cand. Mag i Kommunikation fra Aalborg Universitet i København. Privat er hun mor til en søn på 2 år.

Eva Hove Stryger
Frivilligrepræsentant

Jeg har været frivillig rådgiver på BørneTelefonen i 1615 dage, hvor jeg har haft mere end 500 timer på især sms’en, men også på chat og telefon.

Mit professionelle virke har de sidste 20 år, været som lærer i folkeskolen. Jeg har læst BV’s BørneRådgiverUddannelse og haft stor glæde af at kunne inddrage mine erfaringer fra begge verdener – skolelæreren på BørneTelefonen og BørneRådgiveren i folkeskolen.

Sommeren 2019 gav mig en oplagt mulighed for nye udfordringer, og jeg valgte at skifte min stilling som folkeskolelærer ud med 2. tur som holdleder for BørneMobilen. Herefter var jeg så heldig at blive ansat som SSP-konsulent – en beslutning jeg ikke fortryder. Jeg er herudover timelønnet Trivselskonsulent i Børns Vilkår.

Jeg glæder mig til at repræsentere de frivillige rådgivere på BørneTelefonen og bringe viden fra Hovedbestyrelsen med tilbage til dem.

Tine Heede
Suppleant

Jeg er psykolog og specialist og supervisor i børnepsykologi. For tiden arbejder jeg midlertidigt med revalidering af børn og voksne på revalideringscentert Valnesfjord i Norge. Lige efter jeg blev færdiguddannet som psykolog i 1991, var jeg frivillig rådgiver på Børnetelefonen. Siden har jeg arbejdet som klinisk psykolog og psykologfaglig leder inden for børneområdet i kommunale, amtslige, sundhedsfaglige og private organisationer. Jeg har også arbejdet som børnesagkyndig i byretten og patientklagenævnet. Senest har jeg været forstander for behandlingshjemmet Stutgården i næsten 10 år. Jeg har også forsket i effekten af interventioner i forhold til svært overvægtige børn og i forhold til tidligt omsorgsvigtede børn og skrevet bøger og artikler inden for det børnepsykologiske område.  Jeg har altid været optaget af især udsatte børns behov og rettigheder, og det er baggrunden, for at jeg har meldt mig som kandidat til hovedbestyrelsen i Børns Vilkår.

Mette Deding
Bestyrelsesmedlem

Mette Deding er vicedirektør i VIVE. Mette har gennem en årrække arbejdet med forskning om udsatte børn – først i SFI og siden i VIVE.

Emnemæssigt har hun bl.a. beskæftiget sig med børnefamiliers vilkår, og et særligt fokus har været på betydningen af skolegang for udsatte børn.

Metodisk har hun primært arbejdet med kvantitative analyser og effektmålinger. En drivkraft for Mette har altid været at skabe viden, der kan støtte udviklingen af bedre indsatser for udsatte børn og unge.

Mette Deding bidrager med fokus på vidensbasering og fokus på forskning, hvor hun er særligt optaget af at skabe gode vilkår særligt for de udsatte børn gennem solid viden.