Hovedbestyrelsen i Børns Vilkår - Børns vilkår

Hovedbestyrelsen i Børns Vilkår

Det overordnede ansvar for Børns Vilkår varetages af en hovedbestyrelse. Hovedbestyrelsen består af fire aktive medlemmer og to suppleanter, der vælges af den siddende Hovedbestyrelse, et medlem valgt af og blandt de ansatte og to medlemmer valgt af og blandt de frivillige rådgivere i Børns Vilkår. Derudover har Hovedbestyrelsen mulighed for at udpege to suppleringsmedlemmer baseret for kompetencebehovet i bestyrelsen.

Hovedbestyrelsen mødes ca. fem gange om året og tager sig af de overordnede principper, som ligger til grund for Børns Vilkårs daglige arbejde. Den daglige drift af Børns Vilkår varetages af direktøren.

Formand, næstformand og et yderligere medlem af hovedbestyrelsen udgør forretningsudvalget, som mødes yderligere ca. fem gange årligt.

Hovedbestyrelsen i Børns Vilkår

Peter Bartram
Formand

 

Peter Bartram er general og tidligere Forsvarschef. Her stod han i spidsen for 21.000 ansatte og et budget på over 20 mia. kr. Han er tillige formand for Center for Ledelse samt næstformand for bestyrelsen i JP/Politikens Hus, Jyllands-Postens Fond og Jyllands-Postens Holding. Desuden er han medlem af bestyrelsen i DESMI A/S

Peter Bartram bidrager med stor ledelseserfaring fra den offentlige sektor samt stor interesse for at stoppe svigt af børn i Danmark. Peter ønsker at fokusere på professionelt bestyrelsesarbejde samt bidrage til Børns Vilkårs fortsatte udvikling.

Morten Permin
Næstformand

 

Næstformand for Børns Vilkår og medlem af Forretningsudvalget. Uddannet lærer og har efterfølgende taget en uddannelse i systemisk familieterapi samt en master i offentlig ledelse. Har arbejdet som lærer i folkeskolen, leder af en dagbehandlingsinstitution, souschef og studierektor på Hillerød Pædagogseminarium samt studieadministrativ chef i Professionshøjskolen UCC. Nu distriktsskoleleder i Allerød Kommune.

“Jeg har altid været engageret i, hvilke livsvilkår vi som samfund tilbyder vores børn og unge. Børns Vilkår udfører et kompetent og vigtigt arbejde, som jeg i de sidste 4 år har været en del af gennem bestyrelsen. Jeg har 3 – mine, dine og vores – børn,” fortæller Morten Permin.

Lotte Hjortlund Andersen
Medlem af forretningsudvalget

HR Chef i ISS Facility Services med en mangeårig erfaring indenfor samfundsansvar med særligt fokus på at skabe et stærkt samspil mellem organisationer og erhvervslivet. Uddannet advokat med speciale i arbejds- og ansættelsesret og en MBA fra Henley Business School. Er og har været bestyrelsesmedlem og aktiv i en række frivillige organisationer. Mor og bonus mor til tre piger i alt.

”Da jeg var 11 år var jeg på en international børnelejr, hvilket gjorde et kæmpe indtryk på mig – og som uden tvivl er medvirkende til min holdning om, at vi alle har en pligt til at hjælpe, hvor der er behov. Og her udfylder Børns Vilkår en kæmpe rolle”.

Ida Koch
Bestyrelsesmedlem

 

Ida Koch er psykolog og har arbejdet med store børn og unge i mere end 30 år, dels i Frederiksberg Ungdomsrådgivning, dels i specialskolen Den Gule Flyver, Nørrebro og dels som Tine Bryld faste vikar på Tværs, DR gennem 23 år. Har undervist i kriminologi og lovgivning og etik på faget psykologi, KU i mange år. Har forsket i og skrevet artikler og bøger om unge, ungdomsliv, socialt arbejde med udsatte unge m.m. Er nu freelancer (supervision, kursus-, foredrags- og forfattervirksomhed)

Kirsten Birkving
Bestyrelsesmedlem

 

Jeg blev færdig som lærer i 83. Har arbejdet 18 år som lærer og 15 som leder.
Har herudover taget en Master i ledelse, filosofi og coaching.
Har siddet i Formandskabet for Rådet for evaluering og kvalitetsudvikling af Folkeskolen i 7 år.

Er medlem af Advisory Board for talent-Sciencecenteret i Sorø og næstformand i Espergærde gymnasiums bestyrelse.
Børn og unges vilkår og muligheder har altid været en vigtig dagsorden for mig både i den private som den professionelle verden.

Rylle Maja Sønderstrup
Bestyrelsesmedlem

Digital Chefkonsulent i Danske Bank, med ansvar for udvikling af digitale strategier og transformationsprojekter. Tidligere ansat i Wonderful Copenhagen med ansvar for internationale kampagner og digital udvikling og hos digitale bureauer. Jury gruppeformand i Danish Internet Awards og frivillig hos Coding Pirats, NGO som lærer børn at kode og udvikle digitale projekter. Mor til søn på 9 år og datter på 6 år.

Børns Vilkår arbejder hver eneste dag for at hjælpe børn som er udsat for svigt i Danmark. Det er den vigtigste samfundsmæssige opgave i Danmark og jeg er glad for at være en del arbejdet gennem mit arbejde i bestyrelsen.

Mikkel Flyverbom
Bestyrelsesmedlem

Mikkel Flyverbom er professor mso i kommunikation og digitale transformationer ved Institut for Ledelse, Kommunikation og Samfund på Copenhagen Business School. Han er desuden leder af forskningsplatformen Digital Transformations og studieleder for den nystartede bacheloruddannelse BSc in Business Administration and Digital Management, begge på Copenhagen Business School. Endelig er han medlem af DataEtisk Råd og bruges tit i medierne og erhvervslivet som ekspert i digitale forandringer.

Mikkel Flyverbom bidrager med et fokus på de måder digitale forandringer og nye kommunikationsformer skaber muligheder og udfordringer for en organisation som Børns Vilkår, og er særligt optaget af behovet for digitale kompetencer og større digital ansvarlighed.

Ingrid Hartelius Dall
Medarbejderrepræsentant

Medarbejderrepræsentant i hovedbestyrelsen og derudover juridisk seniorrådgiver i Børns Vilkårs sekretariat, hvor jeg varetager juridiske problemstillinger bl.a. i Uddannelsesafdelingen, på BørneTelefonen og i forbindelse med Børns Vilkårs professionelle bisidderordning. Derudover er jeg involveret i politikudvikling og underviser i børns rettigheder i forskellige sammenhænge.

Tidligere har jeg været ansat i det familieretlige kontor ved Statsforvaltningen Hovedstaden (Statsamtet København), hvor jeg har været en del af task force-enheden, der varetager særligt vanskelige sager. Jeg er endvidere uddannet konfliktmægler med speciale i familieretlige konflikter, og har været ansat i Tilsynet, der påser kommunernes overholdelse af offentligretlig lovgivning.

Birgitte Als Velling
Frivilligrepræsentant

 

Jeg har været frivillig rådgiver i ca 5 år, og jeg arbejder med alle medier på BørneTelefonen. Det er en stor personlig glæde at støtte og hjælpe børn og unge og være en del at dygtigt fagligt team i rådgivning. Jeg er seniorrådgiver og hjælper bl.a.med at uddanne nye rådgivere. Jeg er uddannet pædagog med en overbygning i ledelse og har i mange år arbejdet med børn og forældre. Jeg ser frem til at bidrage til arbejdet i hovedbestyrelsen og at være med til at formidle viden om dette til rådgivningen.

Per Børsting-Andersen
Frivilligrepræsentant

Per Børsting-Andersen er repræsentant for de frivillige rådgivere i Børns Vilkår.

Jeg har været frivillig rådgiver i ni år. Jeg arbejder på alle medier: Børnetelefonen, chatten, sms’en og forældretelefonen og har haft flere end 5.000 samtaler. Jeg har gennemført et utal af sidemands-oplæringer og har været med til at gennemføre intro-kurser for nye frivillige. Min professionelle erfaring er indsamlet gennem 40 års arbejde med og for børn og unge. I runde tal har jeg været pædagog i 10 år, lærer i 10 år og pædagogisk konsulent i en kommune i 20 år. Nu er jeg på pension.

Tine Heede
Suppleant

Jeg er psykolog og specialist og supervisor i børnepsykologi. For tiden arbejder jeg midlertidigt med revalidering af børn og voksne på revalideringscentert Valnesfjord i Norge. Lige efter jeg blev færdiguddannet som psykolog i 1991, var jeg frivillig rådgiver på Børnetelefonen. Siden har jeg arbejdet som klinisk psykolog og psykologfaglig leder inden for børneområdet i kommunale, amtslige, sundhedsfaglige og private organisationer. Jeg har også arbejdet som børnesagkyndig i byretten og patientklagenævnet. Senest har jeg været forstander for behandlingshjemmet Stutgården i næsten 10 år. Jeg har også forsket i effekten af interventioner i forhold til svært overvægtige børn og i forhold til tidligt omsorgsvigtede børn og skrevet bøger og artikler inden for det børnepsykologiske område.  Jeg har altid været optaget af især udsatte børns behov og rettigheder, og det er baggrunden, for at jeg har meldt mig som kandidat til hovedbestyrelsen i Børns Vilkår.