Bedre Børneinddragelse

Fra 2014 til 2018 gennemfører Børns Vilkår et projekt, der skal sikre bedre børneinddragelse. Barnets perspektiv er helt afgørende i en børnesag og derfor er målet med projektet er at opnå mere viden om, hvordan danske kommuner kan inddrage børn bedre i sociale børnesager. Børns Vilkår har indgået et tæt samarbejde med Roskilde Kommune, Tårnby Kommune og Faxe kommune. Projektet er finansieret af en donation fra TrygFonden.

Det er erfaringer fra BørneTelefonen og Børns Vilkårs bisidderordning, der ligger til grund for projektet – kombineret med forskning og erfaringer fra særligt de nordiske lande.

Styrk børneinddragelsen i din kommune

Socialstyrelsen og Børns Vilkår tilbyder gratis rådgivning og kompetenceudvikling til kommuner, der ønsker at styrke inddragelsen af barnet eller den unges perspektiv i den kommunale sagsbehandling og i samarbejdet på tværs af områder.

Læs mere her

Projektet fokuserer på tre kerneindsatser

 • Rammesætning af møder i dialog med barnet
 • Barnet i handleplanen – skriftlighed i en børnesag
 • Refleksion over egen praksis

Med udgangspunkt i ledelse, kultur og faglighed vil de tre samarbejdskommuner indgå i en række aktiviteter

 • Træningsdage om barnets perspektiv, børnesyn og dialogisk samtale med børn
 • Temamøde om myndighed og mandat i samtaler med børn
 • Fælles Faglig Refleksion om inddragelse af barnet i praksis
 • Videoøvelse, hvor rådgivere filmer samtaler med børn og får individuel sparring af børnefaglige konsulenter i Børns Vilkår
 • Metodeudvikling af inddragelse af børn
 • Udvikling af et børnefeedbackredskab
 • Tværkommunale dialogmøder
 • Good practice konference.

Børn og unges ønsker til at blive inddraget ligger til grund for de forandringer, som Børns Vilkår arbejder for, i samarbejde med tre kommuner. En ekstern effektevaluering vil afprøve om der er sammenhæng mellem inddragelse af barnet og om:

 • Barnet har forståelse for valg og afgørelser
 • Barnet oplever medbestemmelse og føler sig hørt
 • Barnet har indflydelse i egen sag
 • Barnet oplever ejerskab til beslutning
 • Barnet oplever større kontinuitet i sagsbehandlingen
 • Socialrådgiver indtænker barnets perspektiv i beslutninger
 • Kommunen videreudvikler inddragelse af barnet.

På lang sigt forventer Børns Vilkår, at bedre inddragelse af barnet i egen børnesag vil betyde, at:

 • Barnet har øget selvværd og trivsel
 • Barnet tager større ansvar i eget liv
 • Barnet har øget effekt af foranstaltning
 • Der er færre sammenbrud af foranstaltninger
 • Færre klager til kommune og Ankestyrelsen.

Over fire år har TrygFonden doneret 12.940.281 kr.

Temaside

Bedre Børneinddragelse

Læs alt om projektet og rapportens resultater

, Bedre Børneinddragelse
Se mere her