En mørkhåret dreng sidder med armene over benene og kigger ind i kameraet.

Børns Vilkårs syn på børneinddragelse

Børns Vilkår oplever i flere sammenhænge, at børn og unge ikke inddrages i sager, der vedrører dem og deres liv. De giver udtryk for, at deres meninger ikke bliver hørt, og at der handles hen over hovedet på dem. Dette sker til trods for børnekonventionen, lovgivning og gode intentioner, der burde sikre børns inddragelse. Det rejser et spørgsmål om, hvad børneinddragelse er, og derfor har vi i Børns Vilkår formuleret vores generelle syn på børneinddragelse i ethvert møde med børn.

Børns Vilkårs syn på børneinddragelse beskriver:

 • Hvorfor børn skal inddrages
 • Hvad børneinddragelse rummer
 • Hvordan børneinddragelse skal opleves af barnet.

Værdierne skal skinne igennem i ethvert møde med børn.

 • Anerkendelse:
  Børn skal mødes med anerkendelse og respekt
 • Ligeværdighed:
  Børn er mennesker med ligeværdige rettigheder og skal behandles som sådan
 • Barnets bedste:
  Barnets bedste kan kun sikres, hvis barnet høres

Ved børneinddragelse vil barnet opleve:

 • At blive mødt med oprigtig interesse og som et individ med egne synspunkter.
 • At blive lyttet til og anerkendt.
 • At blive mødt som rettighedsindehaver, herunder at have retten til at klage.
 • At der er tillid til, at han/hun er kompetent i eget liv.
 • At have forståelse for sin situation.
 • At barnet ved, hvad der forventes af ham/hende, og har en forståelse af, hvad det er muligt at få indflydelse på.
 • At barnet selv har indflydelse på aftaler og rammer for processen.
 • At barnet får forståelse for, hvorfor barnets ønsker er i mødekommet eller eventuelt ikke er imødekommet.

Børn har ret til at blive hørt

FN’s Børnekonvention giver børn ret til at blive hørt. Et barn, der er i stand til at udforme sine egne synspunkter, skal sikres retten til at udtrykke dem og barnets synspunkter skal tillægges passende vægt.

Vurderingen af, om et barn er i stand til at udtrykke sine meninger, må ikke stå i vejen for inddragelse af barnet. Inddragelse skal derfor forstås i bred forstand og skal rumme andet end samtale med barnet, dvs. også nonverbale udtryk. Barnet skal støttes i og opfordres til at udtrykke sine meninger. Inddragelse skal altid forsøges og kun i det omfang, det viser sig, at barnet ikke kan eller ikke ønsker at udtrykke sine meninger, kan det udelades. Det er således barnet, der direkte eller indirekte afgør, om han/hun inddrages.

Barnets behov kan ikke afdækkes uden at inddrage barnets eget syn på verden. Det fordrer, at man lytter til barnet og kommunikerer med barnet i et børnerettet sprog. Det betyder ikke nødvendigvis, at barnets synspunkter skal følges, men at det skal fremstå tydeligt for barnet, at hans/hendes meninger er hørt og anerkendt. Barnets synpunkter skal tages i betragtning og andre afgørende hensyn skal tydeliggøres for barnet, så barnet får mulighed for at opnå forståelse for en beslutning, der ikke er, som barnet ønsker.