Børns Vilkårs børnesyn

  • Vi forsøger at forstå børn ud fra deres egen oplevelse og forståelse af sig selv
  • Vi ser aldrig børn som et problem
  • Vi møder børnene i deres individuelle kontekst og fortæller dem om deres rettigheder
  • Vi er opmærksomme på afhængigheds- og magtrelationen mellem barn og voksen
  • Vi mener, at det er de voksnes ansvar, at børn trives
  • Graden af medskabelse varierer afhængigt af robusthed og kompetencer
  • Vi støtter børnene i deres muligheder for at handle aktivt i deres eget liv. Børnene er eksperter i deres eget liv

Vi forsøger at forstå børn og indleve os i de sammenhænge, de indgår i. Vi er opmærksomme på:

  • at børn indgår i mange forskellige sociale relationer på mange forskellige arenaer
  • at børns handlinger og forståelser kan være forskellige i forskellige sammenhænge
  • at børn handler og reagerer afhængigt af de kontekster, de befinder sig i

Mærkesager

Børns Vilkår kæmper for, at ingen børn i Danmark svigtes – hverken af barnets nærmeste voksne eller af samfundet. For at sætte ind der, hvor hjælp og forandringer er allermest tiltrængt, har vi udvalgt fire fokusområder.