Tegning af grædende pige der rækker ud efter en voksens arme

Vi starter en omsorgsrevolution nu! 

Vi starter en omsorgsrevolution nu! 

Kvaliteten i landets vuggestuer og børnehaver er ikke god nok. 

I Børns Vilkår arbejder vi for at få omsorg på dagsordenen. Og at få omsorgsarbejdet i dagtilbud prioriteret i de rammer, vi tilbyder børnene og det pædagogiske personale.  

Omsorg og tryghed er det, alle børn først og fremmest har brug for – uden trygge relationer kan børn hverken trives, lære eller udvikle sig. 

Så hvorfor prioriteres det ikke højere? 

Hvordan forstår Børns Vilkår omsorg?

  • Omsorg er når voksne er lydhøre overfor børns signaler og møder dem i deres behov for tryghed og udvikling gennem leg og fællesskaber. 
  • Omsorg er at sikre, at børn føler sig trygge i de rammer, de indgår i, og at de kender og føler sig tryg ved de voksne omkring dem. 
  • Omsorg er at sikre, at det pædagogiske personale har den faglige viden, tid og rammer til at skabe tryghed for det enkelte barn. 

Vi har brug for politisk handling nu. Vi kan ikke vente på flere rapporter og undersøgelser. Rammerne for dagtilbud er lige nu ikke for børn. 

Vi har brug for politisk handling nu. Vi kan ikke vente på flere rapporter og undersøgelser. Rammerne for dagtilbud er lige nu ikke for børn. 

Hvad gør Børns Vilkår?

  • Vi mødes med politikere for at få omsorg prioriteret i dagtilbud og på pædagoguddannelsen 
  • Vi laver workshops og gratis materialer om omsorg, tryghed og tilknytning til personale i dagtilbud 
  • Vi laver undersøgelser, hvor vi spørger børnene selv, hvordan de oplever deres hverdag i dagtilbud og i hjemmet 

Omsorgsgrebet

Børns Vilkår har lavet modellen Omsorgsgrebet, som er et omsorgspædagogisk redskab til brug i dagtilbud.

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke