I samarbejde med Københavns Kommune tilbyder Børns Vilkår Workshoppen ”Vores rettigheder” til 4.-7. klasser i Københavns Kommune. Workshoppen er udviklet som en del af Københavns kommunes indsats til at forebygge negativ social kontrol.

I workshoppen arbejdes med viden om rettigheder samt håndtering af situationer, hvor børn får krænket deres religionsfrihed, ret til privatliv, ret til beskyttelse mod vold og overgreb, ret til omsorg, ret til medbestemmelse og ret til leg og fritid.

Som en del af workshoppen tilbydes et opfølgende undervisningsmateriale til et videre arbejde med at udvikle elevernes evne og motivation til at handle i situationer, hvor børn får krænket deres rettigheder.

Workshoppen varer to timer og faciliteres af Børns Vilkårs underviserkorps. Klassens egne lærere er tilstede under workshoppen.

Send en forespørgsel

Workshoppen

Med afsæt i film, gruppeaktiviteter og cases fra BørneTelefonen guides eleverne gennem tre processer, hvor de arbejder med ”Det ved vi”, ”Det mener vi” og ”Det gør vi” i relation til rettigheder. Omdrejningspunktet i workshoppen er udvikling af en rettighedsplakat, hvor eleverne i grupper præsenterer vigtig viden om rettigheder samt elevernes egne ideer til, hvad man i klassen kan gøre for at støtte hinanden i, at alle får opfyldt deres rettigheder – i skolen, i fritiden og hjemme.

Workshoppen er udviklet med afsæt i færdigheds- og vidensområderne ”rettigheder” og ”personlige grænser” fra Fælles Mål for Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Det opfølgende materiale kan desuden indgå i et fagligt arbejde med færdigheds- og vidensområderne ”fremstilling” og ”perspektivering og evaluering” indenfor danskfagets kompetenceområde ”Fremstilling”.

Kontakt

Der udbydes 40 workshops til folkeskoler i Københavns Kommune i 2019, efter først-til-mølle-princippet. Udgifterne er dækket af Københavns Kommune.

Workshoppen kan bestilles ved at trykke her. Har du spørgsmål til workshoppen eller bestilling heraf, så kontakt os gerne på:

, Vores rettigheder workshop – Københavns Kommune 3618 0165

, Vores rettigheder workshop – Københavns Kommune skole@bornsvilkar.dk

Læringsmål

Læringsmål for workshoppen:

  • Eleverne har viden om rettigheder og hvordan rettigheder har betydning for børns trivsel og selvbestemmelse
  • Eleverne kan give eksempler på, hvad børn kan gøre for at hjælpe hinanden med at forebygge og håndtere situationer, hvor børn får krænket deres rettigheder
  • Eleverne har viden om børns muligheder for at få rådgivning og støtte til håndtering af situationer om rettigheder, selvbestemmelse og trivsel hos BørneTelefonen
, Vores rettigheder workshop – Københavns Kommune

Forebyggelse af negativ social kontrol

”Vores rettigheder” er udviklet i samarbejde med Københavns Kommune som en del af kommunes indsats til at forebygge negativ social kontrol.

Negativ social kontrol kan forstås som adfærdsregulering i form af foreksempel handlinger, restriktioner, tvang, vold og sanktioner, der begrænser barnet i dets livsudfoldelse på en måde, der påvirker barnets selvbestemmelse og trivsel og som ikke er i overensstemmelse med de rettigheder, børn og unge i Danmark har.

Book en workshop til din klasse her

Send forespørgsel

Få vores nyhedsbrev for fagpersoner

Arbejder du med børn og unge som underviser, pædagog, institutionsleder, socialrådgiver eller lignende? Vil du gerne inspireres med gode artikler, nyeste viden om børn og unges trivsel, inviteres til arrangementer og løbende opdateres med gratis undervisningsmateriale? Så tilmeld dig Børns Vilkårs nyhedsbrev for fagpersoner.