Indhold

”Vores Rettigheder” er en undervisningsworkshop til 4.-10. klasse der stiller skarpt på børn og unges rettigheder med henblik på at styrke elevernes viden og handlemuligheder i forhold til udvalgte artikler i Børnekonventionen.

Gennem film, cases og gruppeaktiviteter arbejder vi i workshoppen med, hvad forskellige rettigheder betyder i konkrete situationer i børn og unges hverdag, og hvad børn og unge kan gøre for, at de selv og andre får overholdt deres rettigheder.

Workshoppen er udviklet til henholdsvis 4.-6. klasse og 7.-10. klasse.

Der tilbydes et opfølgende undervisningsmateriale, som kan bruges til at følge op på workshoppens faglige indhold i klassens egen undervisning.

Vis mere +

Baggrund

”Vores Rettigheder” er udviklet i samarbejde med Københavns Kommune som en del af kommunens indsats til forebyggelse af negativ social kontrol. Udviklingen af workshoppen er endvidere udviklet med støtte fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Workshoppen tilbydes uden omkostninger til 4. – 10. klasser på folke-, fri-og privatskoler i Københavns Kommune, der ønsker at arbejde forebyggende med begrænsende normer og negativ social kontrol gennem en faglig relevant undervisningsindsats om børn og unges rettigheder.

Der er et begrænset antal gratis workshops til rådighed, og reservationen af workshops sker efter ”først – til – mølle-princippet”

Læs mere om workshoppen nedenfor.

Book en rettighedsworkshop

Børn og unges rettigheder

Omdrejningspunktet i workshoppen er et fagligt arbejde med henholdsvis 6 (4.-6. klasse) og 8 (7.-10. klasse) rettigheder, som spiller en særlig rolle, når det handler om at forebygge og håndtere situationer om negativ social kontrol og begrænsende normer i børn og unges hverdag

F.eks. at børn og unge selv bestemmer, om deres private beskeder, breve, billeder og dagbogsnotater skal deles med andre.

F.eks. at børn og unge ikke må blive slået og truet, og at ingen må tvinge børn og unge til noget, der overskrider deres grænser. Det betyder også, at unge bestemmer over deres egen krop.

F.eks. at børn og unge selv må bestemme, om de vil tro, og hvordan de vil tro. Det betyder også, at de ikke må blive drillet og nedgjort på grund af deres tro.

F.eks., at børn og unge skal have tid og mulighed for at lege og have et godt fritidsliv. Det betyder også, at der er regler for, hvornår man må få et fritidsjob og hvor meget man må arbejde. Det gælder også i forhold til at hjælpe til hjemme.

F.eks., at børn og unge gerne må sige deres mening, både i skolen, hjemme og i samfundet.  Det betyder også at børn og unge skal høres i vigtige sager, der handler om børn og unge og deres trivsel og udvikling – både i samfundet, i skolen og hjemme.

F.eks. at børn og unge skal have omsorgsfulde voksne, der kan sikre, at de har det godt og udvikler sig, som de skal. Det betyder også, at børn og unge ikke må blive mobbet, drillet og holdt udenfor i skolen.

F.eks. at unge skal have de samme muligheder i samfundet uanset køn, seksualitet, tro og hudfarve. Det betyder også at man ikke må blive diskrimineret på grund af køn, seksualitet, tro og hudfarve.

F.eks. at børn og unge skal have adgang til viden om sundhed, og at de har ret til hjælp og rådgivning fra en læge, hvis de er syge, eller har brug for prævention. Det betyder også, at de har ret til sundheds- og seksualundervisning i skolen.

En workshop om unges rettigheder

Vores Rettigheder
7.-10. klasse

Med afsæt i film, dilemmaspil og cases fra Børnetelefonen arbejder vi i workshoppen med viden om negativ social kontrol og unges rettigheder.

Vi sætter særligt fokus på, hvad rettigheder betyder for unge i deres hverdag, og hvad unge kan gøre, hvis de selv, eller nogen de kender, er udsat for negativ social kontrol og begrænsende normer, eller ikke får opfyldt deres rettigheder.

Sammen med det opfølgende undervisningsmateriale kan workshoppen integreres i et undervisningsforløb om rettigheder, normer og socialisering på tværs af dansk, samfundsfag og sundheds – og seksualundervisning.

Varighed: 1,5 time | Gratis med støtte fra Københavns Kommune

Book en workshop her

En workshop om børns rettigheder

Vores Rettigheder
4.- 6. klasse

Med afsæt i film, gruppeaktiviteter og cases fra BørneTelefonen guides eleverne gennem tre processer, hvor de arbejder med ”Det ved vi”, ”Det mener vi” og ”Det gør vi” i relation til rettigheder.

Omdrejningspunktet i workshoppen er udvikling af en rettighedsplakat, hvor eleverne i grupper præsenterer vigtig viden om rettigheder samt elevernes egne ideer til, hvad man i klassen kan gøre for at støtte hinanden i, at alle får opfyldt deres rettigheder – i skolen, i fritiden og hjemme.

Workshoppen er udviklet med afsæt i færdigheds- og vidensområderne ”rettigheder” og ”personlige grænser” fra Fælles Mål for Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.

Varighed: 1,5 time  | Gratis med støtte fra Københavns Kommune

Book en workshop her

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke