Det er vigtigt for Børns Vilkår, at alle kan have tillid til vores virke og vores evne til at beskytte personoplysninger. Vi respekterer og beskytter dit privatliv og sikrer en forsvarlig behandling af alle personoplysninger, vi modtager.

Derfor har Børns Vilkår en privatlivspolitik, der beskriver vores tilgang til personoplysninger, og hvordan vi overholder gældende lovgivning og regler. Nedenfor kan du derfor se, hvordan vi behandler dine personoplysninger afhængig af din kontakt med os.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Børns Vilkår er dataansvarlig for de oplysninger, som vi behandler om dig.

Denne privatlivspolitik gælder derfor for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et medlems-/kunde eller bidragyderforhold eller som bruger af vores støtte, rådgivning og bisidning af børn og unge, når du deltager i events eller lotterier, bestiller oplæg, for skoler, er jobansøger eller frivillig eller bruger vores tjenester, herunder ved færden på vores digitale platforme.

Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personoplysninger er EU’s generelle forordning om databeskyttelse 2016/679 (GDPR) samt den danske databeskyttelseslov vedtaget den 17. maj 2018.

Børns Vilkår er derudover forpligtet af anden lovgivning i forhold til vores behandling af personoplysninger, som f.eks. bogførings- og serviceloven. Databeskyttelseslovgivningen ophæver altså ikke de forpligtelser og rettigheder, som Børns Vilkår har ifølge anden lovgivning.

Skulle du have spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på nedenstående kontaktoplysninger. Din henvendelse vil blive videregivet til vores databeskyttelseskoordinator, der også er ansvarlig for vores overholdelse af databeskyttelsesreglerne og vores privatlivspolitik.

Børns Vilkår

Trekronergade 26

2500 Valby

E-mail: gdpr@bornsvilkar.dk

Tlf. 35 55 55 59

CVR-nr.: 10634792

Kort resumé af vores persondatapolitik – også til børn

Når det er nødvendigt, behandler Børns Vilkår personoplysninger om børn, voksne og fagpersoner. Børns Vilkårs gør alt for at beskytte oplysningerne, så man f.eks. kan være anonym bruger. Vi sletter alle oplysninger, når vi ikke skal bruge dem længere.

Hvis du ikke vil have, at vi behandler personoplysninger om dig, så ring eller skriv til os (se kontaktoplysninger nederst).

Børns Vilkår indsamler også oplysninger via cookies. Cookies er små stykker data om din brug af vores hjemmeside. Cookies indsamles for at gøre oplevelsen bedre på vores hjemmeside.

Behandling af personoplysninger

I det følgende kan du se, hvordan Børns Vilkår behandler dine personoplysninger – alt efter hvad din tilknytning er til os: om du er bruger af vores støtte, rådgivning og bisidning af børn og unge, medlem, eller bidragyder, deltager i events eller lotterier, jobansøger eller frivillig eller bruger vores tjenester, herunder ved færden på vores digitale platforme.

Her kan du læse om, hvilke typer personoplysninger, vi behandler, hvad vores formål med behandlingen af dine personoplysninger er, hvor længe vi opbevarer dem og hvilke rettigheder, du har. Læs mere nedenfor ved at klikke dig ind på den kategori, som du er interesseret i:

Børns Vilkår tilbyder rådgivning til børn og unge via BørneTelefonen, hvor rådgivningen ydes både på telefon, sms, chat eller igennem vores Brevkasse og Børn Hjælper Børn-forum.

Al rådgivning på BørneTelefonen er som udgangspunkt anonym, og du bestemmer selv, hvilke oplysninger, du deler med vores rådgivere. I nogle tilfælde vil det dog ikke være muligt at være anonym, og Børns Vilkår behandler således personoplysninger i forbindelse med støtte og rådgivning af børn og unge. Vores frivillige rådgivere sikrer sig altid, at vi har dit samtykke, inden du opgiver din anonymitet.

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?

Vi kan i nogle tilfælde behandle følgende kategorier af personoplysninger:

Almindelige personoplysninger om dig, der kontakter BørneTelefonen via chat/sms eller telefon:

 • Information om besøgte sider
 • Hvor i landet IP-adressen kommer fra, når man besøger vores hjemmeside
 • Navn, alder, adresse og mobilnummer, oplysninger om familiemæssige og sociale forhold samt andre rent private forhold, som du oplyser om.
 • Hvilken hjælp, du ønsker af Børns Vilkår
 • Id-nr. for henvendelse pr. sms/chat
 • Skema nr. i registreringsskema

Almindelige personoplysninger om dig, der kontakter BørneTelefonen via Brevkassen:

 • Køn
 • Alder
 • Overskrift på og indhold i brev til Brevkassen
 • Emnekategori for brev til Brevkassen
 • Mobil nr. og e-mailadresse (valgfrie oplysninger, som du kan vælge at udfylde, hvis du ønsker at få besked pr. sms/e-mail om, at der nu er svar på dit brev)
 • ID-nummer på det modtagne brev

Almindelige personoplysninger om dig, der kontakter BørneTelefonen via Børn Hjælper Børn-forummet:

 • Køn
 • Alder
 • Evt. mobil nr. og e-mailadresse (valgfrie oplysninger, som du kan udfylde, hvis du ønsker at få besked pr. sms/e-mail om, at der nu er svar på dit brev)
 • Evt. tilladelse til, at brevet må bruges i en video på BV’s YouTube-kanal,
 • ID-nummer på det modtagne brev
 • Oplysning om, hvem der skal svare på brevet? (en voksen/andre børn)
 • Overskrift på brevet
 • Selve beskrivelsen af brevet
 • Kategori/tema for brevet

Følsomme personoplysninger:

Vi kan behandle følsomme oplysninger afhængig af den konkrete situation, herunder f.eks. helbredsoplysninger, oplysninger om race eller etnisk oprindelse, oplysninger om seksuelle forhold samt oplysninger om religiøs eller filosofisk overbevisning. I alle tilfælde er det dig, der bestemmer, hvilke oplysninger du deler med os.

Oplysninger om strafbare forhold:

Vi kan behandle oplysninger om strafbare forhold, samt oplysninger om overgreb og andre retsstridige forhold, som du er eller har været udsat for, herunder oplysninger om identiteten på den person, der angives som ansvarlig for handlingen eller handlingerne.

Til hvilke formål indsamler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Yde støtte, rådgivning og bisidning af børn og unge, der kontakter BørneTelefonen
 • Kommunikation til børn/unge, så de kan få besked om, når svar på deres brev er klar
 • Indirekte rådgivning til alle børn
 • Identifikation af det enkelte brev, så brev og modtager kobles sammen

Vi kan også anvende oplysningerne i anonymiseret form til:

 • Videnskabelige og statistiske undersøgelser og analyser af tematikker for henvendelsers art for at understøtte Børns Vilkårs samfundsgavnlige aktiviteter
 • Analyser af problemstillinger for børn og unge med henblik på at få indblik i børns perspektiv, myndighedssvigt, sagsbehandling og overholdelse af barnets rettigheder


På hvilket lovgrundlag behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Vores behandling af følsomme personoplysninger kan være nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g), og denne behandling er baseret på Datatilsynets tilladelse til Børns Vilkår (databeskyttelseslovens § 7, stk. 4)
 • Vores behandling kan være nødvendig for at kunne overholde vores retlige forpligtelse i henhold til bl.a. servicelovens § 154 om underretningspligt over for kommunen (databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 1, litra c)
 • Indsamling af følsomme personoplysninger sker som udgangspunkt med barnets eller den unges udtrykkelige samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2. litra a)
 • I nogle tilfælde kan vores behandling være nødvendig for at leve op til en juridisk forpligtelse eller for at fastlægge eller forsvare et retskrav eller gøre dette gældende (databeskyttelsesforordningens artikel 9., stk. 2, litra f)
 • For så vidt angår oplysninger om strafbare forhold (databeskyttelseslovens § 8, stk. 3)


Hvor får vi dine personoplysninger fra?

Vi modtager personoplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig, når du kontakter os
 • Fra andre der på vegne af dig retter henvendelse til Børns Vilkår
 • Andre, der i barnets interesse, retter henvendelse til Børns Vilkår
 • Fra brugere af vores rådgivning, som oplyser om forhold, du er part i

Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Vi deler kun dine oplysninger med parter internt, hvis der er et legitimt behov herfor. Vi har interne procedurer, så kun medarbejdere med et arbejdsbetinget behov har adgang til dine oplysninger.

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os med vores IT-drift, support, hosting af Børnetelefonens hjemmeside, udbydere af vores telefon-, chat- og sms-system, scrambler-udbyder
 • Offentlige myndigheder i tilfælde af en lovpligtig underretning til den kommune, som barnet/den unge tilhører, eller ved anmodning om aktindsigt hos en kommune

Hvornår sletter vi dine personoplysninger?

Alle henvendelser til BørneTelefonen er som udgangspunkt anonyme eller som minimum pseudonymiserede, hvilket betyder, at Børns Vilkårs rådgivere ikke har adgang til evt. personoplysninger.

For de tilfælde, der behandles personoplysninger, er der indsat en scrambler, der datavasker og sletter evt. personoplysninger, så henvendelsen anonymiseres.

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, som de er indsamlet til. Det betyder, at vi sletter dine personoplysninger efter anmodning fra dig; dog senest 10 år efter første registrering, eller når du er fyldt 24 år.

Vi kan dog opbevare oplysningerne længere, hvis dette er nødvendigt for at leve op til en juridisk forpligtelse eller for at fastlægge eller forsvare et retskrav eller gøre dette gældende.

Børns Vilkår tilbyder at bistå og støtte børn og unge ved barnets eller den unges ønske om bisidning ved møde med kommunen eller i forbindelse med en klagesag over en myndighed.

Hvilke oplysninger behandler vi om dig? 

Hvis du kontakter os via BørneTelefonen eller via vores hjemmeside, kan vi behandle følgende kategorier af personoplysninger:
Almindelige personoplysninger om dig, der kontakter bisidningen:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Køn
 • Hvilken hjælp, du ønsker
 • Oplysninger om evt. pårørende og søskende
 • Adresse (bopælsadresse/anbringelsessted), herunder postnummer, by
 • Mobil nr. (hvis ingen tlf. nr. på dig, kontaktforældres/underretters tlf. nr.)
 • Sagens karakter og problemstilling: bisidning til sag i kommune/familieretshuset, underretning og status for din sag
 • Ansvarlig visiterende specialkonsulent og tilknyttet bisidder
 • Evt. kontaktperson, der hjælper dig
 • Dato for din henvendelse
 • Din evt. forudgående kontakt med sagsbehandler
 • Særlige hensyn

Følsomme personoplysninger:
Vi kan behandle følsomme oplysninger afhængig af den konkrete situation, herunder f.eks. helbredsoplysninger, oplysninger om race eller etnisk oprindelse, oplysninger om seksuelle forhold samt oplysninger om religiøs eller filosofisk overbevisning. I alle tilfælde er det dig, der bestemmer, hvilke oplysninger du deler med os.

Oplysninger om strafbare forhold:
Oplysninger om strafbare forhold, samt oplysninger om overgreb og andre retsstridige forhold, som du er eller har været udsat for, herunder oplysninger om identiteten på den person, der angives som ansvarlig for handlingen eller handlingerne.

Til hvilke formål indsamler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Yde støtte, rådgivning og bisidning af børn og unge, der kontakter Bisidningen

Vi kan også anvende oplysningerne i anonymiseret form til:

 • Videnskabelige og statistiske undersøgelser og analyser af tematikker for henvendelsers art for at understøtte Børns Vilkårs samfundsgavnlige aktiviteter
 • Analyser af problemstillinger for børn og unge med henblik på at få indblik i børns perspektiv, myndighedssvigt, sagsbehandling og overholdelse af barnets rettigheder

På hvilket lovgrundlag behandler vi dine personoplysninger? 

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Vores behandling af følsomme personoplysninger kan være nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g), og denne behandling er baseret på Datatilsynets tilladelse til Børns Vilkår (databeskyttelseslovens § 7, stk. 4)
 • Vores behandling kan være nødvendig for at kunne overholde vores retlige forpligtelse i henhold til bl.a. servicelovens § 154 om underretningspligt over for kommunen (databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 1, litra c)
 • Børns Vilkårs legitime interesse i at kunne varetage de udsatte børn og unges interesser i form af støtte, rådgivning og bisidning (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)
 • Indsamling af følsomme personoplysninger sker som udgangspunkt med barnets eller den unges udtrykkelige samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2. litra a)
 • I nogle tilfælde kan vores behandling være nødvendig for at leve op til en juridisk forpligtelse eller for at fastlægge eller forsvare et retskrav eller gøre dette gældende (databeskyttelsesforordningens artikel 9., stk. 2, litra f)
 • For så vidt angår oplysninger om strafbare forhold (databeskyttelseslovens § 8, stk. 3

Hvor får vi dine personoplysninger fra? 

Vi modtager personoplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig, når du kontakter os
 • Fra andre der på vegne af dig retter henvendelse til Børns Vilkår

Hvem deler vi dine personoplysninger med? 

Vi deler kun dine oplysninger med parter internt, hvis der er et legitimt behov herfor. Vi har interne procedurer, så kun medarbejdere og bisiddere med et arbejdsbetinget behov har adgang til dine oplysninger.

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os med vores IT-drift, support, hosting af Børnetelefonens og Børns Vilkårs hjemmesider, scrambler-udbyder, bisidderdatabase mv.
 • Offentlige myndigheder i tilfælde af en lovpligtig underretning til den kommune, som barnet/den unge tilhører, eller ved anmodning om aktindsigt hos en kommune eller i klager/underretninger til Ankestyrelsen.

Hvornår sletter vi dine personoplysninger? 

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, som de er indsamlet til. Det betyder, at vi sletter dine personoplysninger efter anmodning fra dig; dog senest 10 år efter første registrering, eller når du fylder 24 år.

Vi kan dog opbevare oplysningerne længere, hvis dette er nødvendigt for at leve op til en juridisk forpligtelse eller for at fastlægge eller forsvare et retskrav eller gøre dette gældende.

Børns Vilkår driver som udgangspunkt anonym rådgivning til dig, som kontakter os telefonisk, men hvis du beder om at blive ringet op via vores formular på hjemmesiden, eller hvis du kontakter os pr. e-mail, er dette ikke længere anonymt.

Hvis din henvendelse medfører, at vi i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at underrette myndigheder, vil behandlingen af både almindelige og følsomme personoplysninger samt oplysninger vedrørende strafbare forhold i denne forbindelse ske i overensstemmelse med vores formål: støtte, rådgivning og bisidning af børn og unge.

Hvilke oplysninger behandler vi om dig? 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Almindelige personoplysninger:

 • Information om besøgte sider
 • Hvor i landet IP-adressen kommer fra
 • Oplysninger om familiemæssige og sociale forhold samt andre rent private forhold, som du oplyser om

Hvis du kontakter Forældretelefonen og beder om at blive kontaktet af os via formularen på vores hjemmeside, behandler vi endvidere:

 • Oplysninger om dit telefonnummer
 • Barnets aldersgruppe
 • Henvendelsens emne

Hvis du kontakter Fagtelefonen og beder om at blive kontakte af os via formularen på vores hjemmeside, behandler vi endvidere

 • Dit fornavn og efternavn
 • Dit telefonnummer
 • Din e-mailadresse
 • Henvendelsens emne

Følsomme personoplysninger:
Vi kan behandle følsomme oplysninger afhængig af den konkrete situation, herunder f.eks. helbredsoplysninger, oplysninger om race eller etnisk oprindelse, oplysninger om seksuelle forhold samt oplysninger om religiøs eller filosofisk overbevisning. I alle tilfælde er det dig, der bestemmer, hvilke oplysninger du deler med os.

Oplysninger om strafbare forhold:
Vi kan behandle oplysninger om strafbare forhold, samt oplysninger om overgreb og andre retsstridige forhold, som du som forælder eller fagperson har kendskab til vedrørende det barn, du henvender dig om, herunder oplysninger om identiteten på den person, der angives som ansvarlig for handlingen eller handlingerne.

Til hvilke formål indsamler vi dine personoplysninger?
Vi behandler dine personoplysninger for at kunne yde rådgivning til voksne, der har spørgsmål, som omhandler børn.

På hvilket lovgrundlag behandler vi dine personoplysninger?
Vi behandler personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Vores behandling af følsomme personoplysninger kan være nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g), og denne behandling er baseret på Datatilsynets tilladelse til Børns Vilkår (databeskyttelseslovens § 7, stk. 4)
 • Vores behandling kan være nødvendig for at kunne overholde vores retlige forpligtelse i henhold til bl.a. servicelovens § 154 om underretningspligt over for kommunen (databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 1, litra c)
 • Indsamling af følsomme personoplysninger sker som udgangspunkt med dit udtrykkelige samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2. litra a)
 • Vores behandling af dine almindelige personoplysninger kan ske på baggrund af Børns Vilkårs legitime interesse i at kunne kontakte dig med henblik på at varetage udsatte børn og unges interesser i form af støtte, rådgivning og bisidning (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)
 • I nogle tilfælde kan vores behandling være nødvendig for at leve op til en juridisk forpligtelse eller for at fastlægge eller forsvare et retskrav eller gøre dette gældende (databeskyttelsesforordningens artikel 9., stk. 2, litra f)
 • For så vidt angår oplysninger om strafbare forhold (databeskyttelseslovens § 8, stk. 3)

Hvor får vi dine personoplysninger fra? 

Vi modtager personoplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig, bl.a. ved din brug af vores hjemmeside

Hvem deler vi dine personoplysninger med? 

Vi deler kun dine oplysninger med parter internt, hvis der er et legitimt behov herfor. Vi har interne procedurer, så kun medarbejdere med et arbejdsbetinget behov har adgang til dine oplysninger.

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os med vores IT-drift, support, hosting, mv.
 • Offentlige myndigheder i tilfælde af en lovpligtig underretning til den kommune, som barnet/den unge tilhører

Hvornår sletter vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, som de er indsamlet til. Det betyder, at vi sletter dine personoplysninger efter endt rådgivning.

Vi kan dog opbevare oplysningerne længere, hvis dette er nødvendigt for at leve op til en juridisk forpligtelse eller for at fastlægge eller forsvare et retskrav eller gøre dette gældende.

Børns Vilkår tilbyder bistand og hjælp til borgere, der ønsker at søge om erstatning i sager om offentligt omsorgssvigt.

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger:

Almindelige personoplysninger:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Køn
 • Kontaktoplysninger (adresse, e-mail, tlf./mobil nr.)
 • Kommune som barn/handlekommune
 • Opholdssted (egen adresse, bosted mv.)
 • Forældres status
 • Cpr-nr. til brug for fuldmagt til at kunne anmode om aktindsigt i sagsakter i Rigsarkivet eller kommune
 • Sagens karakter og status for sagen (evt. videresendt til advokat)
 • Sagsakter modtaget fra dig eller indhentet via aktindsigt indeholdende alle former for personoplysninger om dig selv + evt. pårørende eller andre parter i den enkelte sag

Følsomme personoplysninger:

Vi kan behandle følsomme oplysninger afhængig af den konkrete sags karakter, herunder f.eks. helbredsoplysninger, oplysninger om race eller etnisk oprindelse, oplysninger om seksuelle forhold samt oplysninger om religiøs eller filosofisk overbevisning. I alle tilfælde er det dig, der bestemmer, hvilke oplysninger du deler med os.

Oplysninger om strafbare forhold:

Oplysninger om strafbare forhold, samt oplysninger om overgreb og andre retsstridige forhold, som du er eller har været udsat for, herunder oplysninger om identiteten på den person, der angives som ansvarlig for handlingen eller handlingerne.

Til hvilke formål indsamler vi dine personoplysninger?
Vi behandler dine personoplysninger for at

 • kunne yde støtte og rådgivning til borgere, der ønsker at opnå erstatning i sager om offentligt omsorgssvigt af børn og unge
 • kunne indhente sagsakter og vurdere sagens relevans for at kunne opnå erstatning.

På hvilket lovgrundlag behandler vi dine personoplysninger?
Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Vores behandling af følsomme personoplysninger er nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g), og denne behandling er baseret på Datatilsynets særlige tilladelse til Børns Vilkår til at behandle oplysninger ifm. erstatningssagsprojektet (databeskyttelseslovens § 7, stk. 4)
 • Børns Vilkårs legitime interesse i at kunne yde støtte, rådgivning og bisidning (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f) til borgere, der tidligere har oplevet offentligt omsorgssvigt
 • Indsamling af følsomme personoplysninger sker som udgangspunkt med dit udtrykkelige samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2. litra a)
 • I nogle tilfælde kan vores behandling være nødvendig for at leve op til en juridisk forpligtelse eller for at fastlægge eller forsvare et retskrav eller gøre dette gældende (databeskyttelsesforordningens artikel 9., stk. 2, litra f)
 • For så vidt angår oplysninger om strafbare forhold (databeskyttelseslovens § 8, stk. 3)

Hvor får vi dine personoplysninger fra?
Vi modtager personoplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig, der kontakter os

Hvem deler vi dine personoplysninger med?
Vi deler kun dine oplysninger med parter internt, hvis der er et legitimt behov herfor. Vi har interne procedurer, så kun medarbejdere med et arbejdsbetinget behov har adgang til dine oplysninger.

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Vores leverandører og databehandlere, herunder it-leverandører til hosting af Børn Vilkårs it-systemer, backup og support
 • Ekstern advokat med henblik på vurdering af, om sagen kan indgå i retssystemet som en erstatningssag

Hvornår sletter vi dine personoplysninger?
Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, som de er indsamlet til. Det betyder, at vi sletter dine personoplysninger efter anmodning fra dig og senest 10 år efter første registrering.

Vi kan dog opbevare oplysningerne længere, hvis dette er nødvendigt for at leve op til en lovbestemt frist, hvis en sådan er længere.

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig som medlem eller potentielt medlem:

Almindelige oplysninger:

 • Navn
 • Kontaktoplysninger (adresse, e-mailadresse, telefonnummer)
 • Fødselsdato (mhp. målretning og segmentering af nyhedsbrev)
 • Køn
 • Indmeldelsesdato
 • Medlemstype og medlems nr.
 • Hvervekilde
 • Status på betalingsaftale
 • Støttebeløb
 • Frekvens på støtte (medlem/fast støtte)
 • Startdato på støtte
 • Betalingshistorik
 • Bankkontooplysninger
 • Responshistorik på vores marketingsaktiviteter
 • Cpr-nr., hvis du skal have fradrag for eventuelle bidrag, eller såfremt du har en betalingsserviceaftale med os
 • dato og årsag til udmeldelse

 

Til hvilke formål indsamler vi dine personoplysninger?
Personoplysningerne anvendes til at:

 • kontakte dig om dig om måder hvorpå du kan støtte Børns Vilkår
 • sende dig kvittering for din tilmelding om medlemskab
 • administrere dit medlemsforhold
 • sende dig nødvendig information om dit medlemskab
 • kunne registrere, om vi må kontakte dig fremover, hvis du ikke ønsker et medlemskab
 • administrere dine indbetalinger og indberette til SKAT om skattefradrag for bidrag
 • oprette betalingsserviceaftale
 • kommunikere vores budskab og sende dig markedsføringsmateriale om Børns Vilkår aktiviteter, såfremt det er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov
 • målrette vores kommunikation

På hvilket lovgrundlag behandler vi dine personoplysninger?
Vi behandler personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Når du indgår en aftale om medlemskab, er denne aftale vores grundlag for behandlingen, så vi kan opfylde vores aftale om medlemskab med dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b)
 • Det er Børns Vilkårs legitime interesse at registrere dit medlemskab, så vi kan administrere dit medlemsforhold (nødvendig for forfølgelsen af Børns Vilkårs interesse i administration af medlemskab samt til markedsføringsformål overfor vores medlemmer (databeskyttelsesforordningen artikels 6, stk. 1, litra f).
 • Vores legitime interesse med henblik på profilering består i at kende til dine præferencer, så vi bedre og mere præcist kan tilpasse vores markedsføring til dig. Det er ligeledes med henvisning til denne bestemmelse, at vi udarbejder diverse statistikker over antallet af medlemmer, bidrag, brug af hjemmesiden, mv.
 • Vi er i visse tilfælde retligt forpligtet til at behandle personoplysninger om dig. Det kan bl.a. være til brug for dokumentation af transaktionsspor i medfør af reglerne i bogføringsloven samt i forbindelse med indberetninger til SKAT, så du kan få fradrag for dit bidrag til Børns Vilkår. Indberetninger til SKAT skal ske med angivelse af cpr-nr., jf. skattekontrolloven (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c)
 • Ved behandling af dit cpr-nr. til brug for indberetning af dit bidrag til SKAT (artikel 9.2.a i databeskyttelsesforordningen, jf. databeskyttelsesloven § 11, stk. 2)
 • Vi har som velgørende organisation, jf. ligningslovens § 8 A, ret til at rette henvendelse til personer med det formål at indgå aftale om medlemskab af vores organisation, jf. Indsamlingsloven kap. 1, stk. 2. § 8 og § 11, stk. 3.

Hvor får vi dine personoplysninger fra?
Vi modtager personoplysningerne fra følgende kilder:

 • direkte fra dig ved indmelding
 • fra offentlige tilgængelige registre ved brug af telemarketing

Hvem deler vi dine personoplysninger med?
Vi deler kun dine oplysninger med parter internt, hvis der er et legitimt behov herfor. Vi har interne procedurer, så kun medarbejdere med et arbejdsbetinget behov har adgang til dine oplysninger.

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Offentlige myndigheder, herunder SKAT i forbindelse med indberetning af bidrag til brug for skattefradrag
 • Banker
 • Leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os med vores IT-drift, hosting, telemarketing, CRM-database, fundraising-betalingsplatforme, håndtering af sms-kampagner, backup og support og til udsendelse af mails mv.

Hvornår sletter vi dine personoplysninger?
Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, som de er indsamlet til.

Er du medlem hos Børns Vilkår, opbevarer vi dine personoplysninger i den tid, du er tilknyttet Børns Vilkår. Vi sletter oplysningerne efter fem år fra udgangen af det regnskabsår, hvor du måtte melde dig ud i henhold til bogføringsloven. Medlemmer registreres i en central CRM-database i Børns Vilkår.

Har du indgået en betalingsserviceaftale, har vi ifølge betalingstjenesteloven pligt til at kunne dokumentere, at der er indgået en aftale op til 13 mdr. efter at aftaleforholdet er ophørt.

Vi kan dog opbevare oplysningerne længere, hvis dette er nødvendigt for at leve op til en juridisk forpligtelse (f.eks. bogføringsloven) eller for at fastlægge eller forsvare et retskrav eller gøre dette gældende.

Vi anvender begrebet bidragydere om dig, som giver et bidrag som privatperson, er donor, sponsor, erhvervspartner og/eller kontaktperson for en fond, kommune eller statslige puljer

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig, hvis du tidligere har ydet bidrag til Børns Vilkår:

Almindelige oplysninger:

 • Navn
 • Kontaktoplysninger (adresse, e-mail, telefonnummer)
 • Virksomhedsnavn for erhvervspartnere og sponsorer
 • Bidragshistorik
 • Bidragstype
 • Betalingsoplysninger
 • Bankoplysninger i forbindelse med bankoverførsler
 • Oplysninger om bidrag og sponsorbeløb
 • Citater og billeder af personer med udtalelser om partnerskab
 • Kampagnehistorik
 • Cpr-nr., såfremt dette oplyses med henblik på skattefradrag, eller såfremt du har en betalingsserviceaftale med os.

Til hvilke formål indsamler vi dine personoplysninger?
Personoplysningerne anvendes for dig, som giver bidrag, til at:

 • modtage, registrere og administrere bidrag fra dig
 • sende dig nødvendig information om dit/dine bidrag
 • kontakte dig igen med henblik på at kunne indsamle midler til Børns Vilkårs formål
 • indberette dine bidrag til SKAT med henblik på, at du kan gøre brug af skattefradrag
 • sende dig markedsføringsmateriale, såfremt det er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov
 • målrette vores kommunikation
 • udarbejde statistikker af hensyn til at få indblik i bl.a. antallet af bidragydere, alders- og kønsfordeling, gennemsnitlig størrelse på bidrag mv.
 • vi registrerer også, hvis du har frabedt dig at blive kontaktet af os på en specifik kontaktmulighed, eks. e-mail

Personoplysningerne anvendes for dig, som donor, til at:

 • håndtere en række projektrelaterede opgaver, herunder kontraktstyring, økonomistyring og afrapportering internt, til donorer og organisationer.

Personoplysningerne anvendes for dig, som fond, til at:

 • udarbejde Børns Vilkårs ansøgning til din fond og til den efterfølgende administration af kontrakten og samarbejdet med fonden/kommune

Personoplysningerne anvendes for dig, som erhvervspartner og sponsor, til at:

 • administrere dine indbetalinger og sende dig nødvendig information om dit/dine bidrag, indberette dit/dine bidrag til SKAT (hvis aftalt med dig) og sende og kontakte dig med markedsføringsmateriale, såfremt det er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov
 • afvikle erhvervspartnerskabsprojekter og sponsorater
 • udbrede kendskabet til Børns Vilkårs årlige sponsorater og erhvervspartnerskabsprojekter

På hvilket lovgrundlag behandler vi dine personoplysninger?
Vi behandler personoplysningerne baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores kontrakt med en fond, donor eller erhvervspartner dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b)
 • Det er desuden Børns Vilkårs legitime interesse at registrere kontaktpersoner på fonde, donorer og erhvervspartnere, hvor vi vil søge om bidrag til Børns Vilkår eller indgå et samarbejde, samt at gemme data om de personer, som giver et bidrag (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f
 • Vi er endvidere retligt forpligtet af bogføringsloven til at gemme data om bidragydere i fem år plus indeværende år samt til at dokumentere transaktionsspor (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c)
 • Ved behandling af dit cpr-nr. til brug for indberetning af dit bidrag til SKAT (artikel 9.2.a i databeskyttelsesforordningen, jf. databeskyttelsesloven § 11, stk. 2)
 • Vi benytter som indsamlingsorganisation de data, vi har mulighed for i henhold databeskyttelseslovens § 13, stk.2, såfremt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f er opfyldt.
 • Vi har som velgørende organisation godkendt efter ligningslovens § 8A med en gyldig indsamlingstilladelse, ret til at rette henvendelse til dig med henblik på modtagelse af bidrag og til at lave opsøgende arbejde for at skaffe donorer med hjemmel i Indsamlingsloven kap. 1, stk. 2. § 8, og § 11, stk. 3, og Forbrugeraftalelovens § 4, stk. 2 og Markedsføringslovens § 10, stk. 2.

Hvor får vi dine personoplysninger fra?

Vi modtager personoplysningerne fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig ved indbetaling eller kontakt

Hvem deler vi dine personoplysninger med?
Vi deler kun dine oplysninger med parter, hvis der er et legitimt behov herfor. Vi har interne procedurer, så kun medarbejdere med et arbejdsbetinget behov har adgang til dine oplysninger.

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Offentlige myndigheder, herunder SKAT i forbindelse med indberetning af bidrag til brug for skattefradrag
 • Eksterne juridiske rådgivere i forbindelse med gennemgang af juridiske kontrakter om erhvervspartnerskaber og sponsorater
 • Leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os med vores IT-drift, support, hosting, CRM-database, fundraising-betalingsplatforme, backup og support, telemarketing mv.

Hvornår sletter vi dine personoplysninger?
Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, som de er indsamlet til. Det betyder, at der ved fastlæggelsen af opbevaringsperioden lægges vægt på en række kriterier herunder:

 • Bogføringslovens regler om opbevaring af regnskabsmateriale
 • Andre regler om opbevaring af betalingsoplysninger
 • Om der er etableret en særlig tilknytning til dig som bidragyder eller potentiel bidragyder
 • Om vi har været i kontakt med dig inden for de seneste to år
 • Om vi har modtaget bidrag fra dig inden for de seneste fem år

Er du bidragyder hos Børns Vilkår, vil vi opbevare dine personoplysninger i den tid, du er tilknyttet Børns Vilkår, og op til fem år efter indeværende år fra din sidste donation eller afsluttet partnerskab/sponsorat i henhold til bogføringsloven. Bidragydere registreres i en central CRM-database i Børns Vilkår.

Personoplysninger på kontaktpersoner på donorer, fonde og erhvervspartnere og sponsorer gemmes, så længe det er relevant og slettes senest fire år efter afsluttet partnerskab.

Bankoplysninger bliver slettet 13 mdr. efter, at din betalingsserviceaftale er opsagt med NETS, jf. betalingstjenesteloven af 2009, der kræver dokumentation for, at der er indgået en aftale op til 13 mdr. efter aftaleforholdets ophør.

Vi kan dog opbevare oplysningerne længere, hvis dette er nødvendigt for at leve op til en juridisk forpligtelse (f.eks. bogføringsloven) eller for at fastlægge eller forsvare et retskrav eller gøre dette gældende.

Som en del af vores kampagne- eller uddannelsesindsatser eller indsamlingskampagner kan vi benytte billeder/video og forskellige formater af interviews/vox-pops mv. til at lave informative og lærerige videoer til børn og unge samt at kunne udbrede kendskabet til Børns Vilkårs aktiviteter og indsatser.

Hvilke oplysninger kan vi indsamle om dig?

Almindelige personoplysninger, når du medvirker i et interview/vox-pop

 • Lydoptagelse af din stemme
 • Videooptagelse
 • Dine svar på de spørgsmål, voxpoppen handler om

Almindelige oplysninger, når du medvirker i en videoproduktion/optræder på billeder

 • Navn
 • Kontaktoplysninger (e-mailadresse, tlf./mobilnr.)
 • Billede og/eller videooptagelse
 • Lydoptagelse

Til hvilke formål indsamler vi dine personoplysninger?

 • Vi indsamler dine personoplysninger for at kunne formidle viden om Børns Vilkårs aktiviteter og kampagne-, uddannelses- og rådgivningsindsatser.
 • Det kan fx være i forbindelse med vores digitale videorådgivning til børn og unge, hvor optagelserne kommer til at indgå i en eller flere videoer som behandler forskellige relevante problemstillinger for målgruppen. Din medvirken hjælper til at oplyse og belyse problemstillingen fra forskellige vinkler.
 • Det kan også være i forbindelse med, at du optræder på billeder eller i videooptagelser fra vores indsamlings- eller oplysningskampagner eller som led i vores uddannelses- og rådgivningsindsatser.

På hvilket lovgrundlag behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler personoplysningerne baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Hvis du medvirker i en videoproduktion eller optræder på et billede i forbindelse med nogle af vores aktiviteter, fx Bag for BørneTelefonen, Landsindsamlingen eller som børnereporter til BørneTelefonens Youtube-kanal eller andre af vores kampagne- eller uddannelsesindsatser er karakteren og formålet afgørende for, hvilket behandlingsgrundlag, vi bruger.
 • Vi vil altid tage højde for, hvordan de afbildede/interviewede personer fremstilles, og i hvilken sammenhæng det anvendes.
 • Da Børns Vilkår arbejder med sensitive områder som fx vold og overgreb mod børn tager vi særligt hensyn til, at vi sikrer børn og unge en særlig beskyttelse ift. brug af billeder/videoer af børn.
 • Hvis formålet med billedet/videoen ligger inden for vores vedtægtsbestemte formål, behandler vi billedet/videoen på baggrund af vores legitime interesse i at udbrede kendskabet til Børns Vilkårs budskaber (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
 • Hvis billede/video bruges til et andet formål, eller billedets/videoens fokus ligger på en eller flere bestemte personer eller skal bruges i en særlig kontekst om fx sensitive emner, indhenter vi enten dit samtykke til vores brug af billede/video (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a) eller indgår en kontrakt med dine forældre (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

Hvor får vi dine personoplysninger fra?

 Vi modtager personoplysningerne fra følgende kilder:

 • direkte fra dig, når du medvirker i interview/vox-pop eller billede/videoproduktion

Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Vi deler kun dine oplysninger med parter internt, hvis der er et legitimt behov herfor. Vi har interne procedurer, så kun medarbejdere med et arbejdsbetinget behov har adgang til dine oplysninger.

Vi kan dele dine personoplysninger med følgende selvstændige dataansvarlige:

 • Vi offentliggør billeder, videoer, lyd og billedtekster på vores hjemmeside, sociale medier (Facebook- og Instagram-profil) og vores YouTube-kanal mv.
 • I forbindelse med offentliggørelsen kan det forekomme, at vi videregiver dine billeder/videoer til pressen eller andre samarbejdspartnere, hvorefter behandlingen udelukkende sker i journalistisk øjemed med det formål at udbrede oplysninger om Børns Vilkårs budskaber til offentligheden.
 • Vi kan videregive dine oplysninger til marketingbureauer, nyhedskanaler, produktionsselskaber, fotografer, konsulenthuse mv.

Vi kan dele dine personoplysninger med følgende databehandlere:

 • Vores it-leverandører til hosting af Børn Vilkårs it-systemer, backup og support og billed- og videodatabase

Hvornår sletter vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, som de er indsamlet til.

Det betyder, at oplysningerne indsamlet i forbindelse med din medvirken i interviews, videoproduktioner mv. slettes senest 5 år efter indsamlingstidspunktet.

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?
En gang om året afholder Børns Vilkår en landsindsamling. Udover vores årlige landsindsamling afholder vi også forskellige indsamlingsevents, bl.a.  Bag for BørneTelefonen. Når du deltager i vores indsamlingskampagner, indsamler vi følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige oplysninger:

 • Navn
 • Kontaktoplysninger (adresse, postnummer, by, e-mailadresse, tlf.nr.)
 • Indsamler-id
 • Valgt indsamlingsrute
 • Samlet indsamlet beløb
 • Donationshistorik
 • Bankkontooplysninger på bidragydere
 • Tidspunkt og IP-adresse for online donation
 • Deltagernavn (skole)
 • Kontaktperson på skole
 • Institutionstype
 • Antal ca. deltagere
 • billeder af deltagere til brug for promovering til Landsindsamlingen

Til hvilke formål indsamler vi dine personoplysninger?
Når du samler ind for os ved at deltage i vores indsamlingskampagner, anvendes dine personoplysninger til at:

 • Hverve og registrere dig som indsamler
 • Sende din indsamlingsbøtte og sende mail/sms med personligt resultat af indsamlingen
 • Håndtere sms-kampagne og egen-indsamling via online platform
 • Registrere indbetalinger
 • Kontakte dig i forbindelse med deltagelse i de kommende års indsamlingskampagner
 • Sende og kontakte dig med markedsføringsmateriale, såfremt det er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov
 • For tilfælde, hvor du har frabedt dig at modtage markedsføringsmateriale eller blive kontaktet af Børns Vilkår i det hele taget, gemmes personoplysningerne med ”stop-kontakt” fil, så der kan tages hensyn til dette ønske
 • Håndtering af bidrag og abonnementsbetalinger og af betalingsintegrationen mellem gateways og indløsere og leverandører af betalingsmidler
 • Relationsopbygning
 • Udbredelse af kendskabet til Børns Vilkårs årlige kampagner

På hvilket lovgrundlag behandler vi dine personoplysninger?
Vi behandler personoplysningerne på følgende lovgrundlag:

 • Vi benytter som indsamlingsorganisation de oplysninger, vi har mulighed for i henhold databeskyttelseslovens § 13, stk.2, såfremt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, er opfyldt.
 • Vi har som velgørende organisation godkendt efter ligningslovens § 8A med en gyldig indsamlingstilladelse ret til at gennemføre indsamlinger og lave opsøgende arbejde for at skaffe indsamlere med hjemmel i Indsamlingsloven kap. 1, stk. 2. § 8, og § 11, stk. 3, og Forbrugeraftalelovens § 4, stk. 2 og Markedsføringslovens § 10, stk. 2.
 • Børns Vilkårs legitime interesse i at kunne behandle oplysningerne til de formål, der er beskrevet ovenfor (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f).
 • Hvis du optræder på vores billeder med henblik på promovering af indsamlingskampagnen, behandles dine personoplysninger enten på baggrund af dit samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og artikel 9, stk. 2, litra a) eller vores legitime interesse i at synliggøre indsamlingskampagnen (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f) eller på baggrund af din offentliggørelse (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra e).

Hvor får vi dine personoplysninger fra?
Vi modtager personoplysningerne fra følgende kilder:

 • direkte fra dig ved tilmelding til indsamlingskampagnen på vores hjemmeside eller ved telefonisk kontakt via vores callcenter

Hvem deler vi dine personoplysninger med?
Vi deler kun dine oplysninger med parter internt, hvis der er et legitimt behov herfor. Vi har interne procedurer, så kun medarbejdere med et arbejdsbetinget behov har adgang til dine oplysninger.

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Leverandører, herunder til hosting af vores hjemmeside til registrering af indsamlertilmeldinger, til udsendelse af indsamlingsbøtter samt it-leverandører til hosting af Børn Vilkårs it-systemer, online platforme til egen-indsamling, backup og support

Vi videregiver/offentliggør eventuelle billeder, videoer og billedtekster på vores hjemmesider, sociale medier mv.

Hvornår sletter vi dine personoplysninger?
Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, som de er indsamlet til. Det betyder, at oplysningerne i forbindelse med din deltagelse som indsamler slettes senest efter 2 år efter indsamlingen.

Børns Vilkårs arbejde med børneinddragelse indgår som en del af kompetenceudviklingsforløbet for de deltagende kommuners medarbejdere. Formålet er at gøre medarbejderne bedre til at lytte til, hvad børn og unge mener. Det gør de ved at optage en video af sig selv sammen med et barn/en ung, som de har en samtale med.

Børns Vilkår får kendskab til videooptagelsen, som vi benytter til at kunne hjælpe medarbejderne med at blive bedre til at lytte.

Hvilke oplysninger behandler vi om dig, der som barn deltager i en videooptagelse under en samtale i kommunen?
Når du deltager i en videooptagelse i kommunen, kan vi behandle følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige og følsomme personoplysninger:

 • Videooptagelse med lyd og billede af børnesamtale med medarbejdere, hvoraf forskellige personoplysninger om dig og dine familieforhold kan forekomme som led i samtalen

Hvilke oplysninger behandler vi om dig som medarbejder i kommunen?
Dit navn, din stilling og funktion i den pågældende kommune samt videooptagelse med lyd og billede af samtalen med barnet.

Efter endt videooptagelse overføres optagelsen til et sikkert drev i Microsoft Teams.

Til hvilke formål indsamler vi dine personoplysninger?
Formålet med indsamlingen er at kunne sikre supervision/sparring til de deltagende kommuners medarbejdere i relation til kompetenceudviklingsbeløbet, der skal understøtte dem i at inddrage børn og unge.

På hvilket lovgrundlag behandler vi dine personoplysninger?
Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Behandlingen af dine almindelige personoplysninger (dig som barn) til brug for din deltagelse i videooptagelsen sker på baggrund af dit samtykke, som indhentes af den enkelte kommune (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a)
 • Vi behandler som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger, herunder oplysninger om race eller etnisk oprindelse eller helbredsoplysninger, uden dit udtrykkelige samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a), der indhentes af den enkelte kommune
 • Behandlingen af dine almindelige personoplysninger (dig som medarbejder i kommunen) til brug for din deltagelse i videooptagelsen sker på baggrund af den aftale om deltagelse i kompetenceudviklingsforløbet, som din kommune har indgået med Børns Vilkår (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b)

Hvor får vi dine personoplysninger fra?Vi modtager personoplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig som barn eller medarbejder via videooptagelsen, der overføres via sikkert drev i Microsoft Teams

Hvem deler vi dine personoplysninger med?
Videooptagelsen overføres til et sikkert drev i Microsoft Teams af den ansvarlige medarbejder i kommunen og videregives til Børns Vilkår. Vi har interne procedurer, så kun medarbejdere hos Børns Vilkår med et relevant arbejdsbetinget behov har adgang til videooptagelsen.

Hvornår sletter vi dine personoplysninger?
Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, som de er indsamlet til.

Varigheden for opbevaringen af dine personoplysninger vil variere afhængigt af, hvor længe kompetenceudviklingsforløbet løber med den enkelte kommune. Dine personoplysninger i form af videooptagelsen slettes efter det afsluttende møde omkring kompetenceudviklingsforløbet i en kommune.

Du vil altid blive informeret om varigheden for opbevaringen i forbindelse med din deltagelse i videooptagelsen af den enkelte kommune.

Børns Vilkårs arbejde med børneinddragelse via digitale børnepanelsundersøgelser og undersøgelser omfatter både kvantitative (i form af spørgeskemaer) og kvalitative undersøgelser (i form af interviews), som indgår som en central del af vores vidensproduktion og statistiske analysearbejde.

Respondenterne i undersøgelserne og børnepanelerne er børn og unge (børnehavebørn og skoleelever), men forældre, lærere og kontaktpersoner i skoler og dagtilbud, der er omkring børnene i hverdagen, kan også inddrages, når det er relevant for undersøgelsen. I undersøgelserne og børnepanelerne svarer børn og unge på spørgeskemaer og deltager i interview om emner relateret til deres hverdag. Det kan f.eks. være spørgsmål og samtaler om fysisk og psykisk trivsel, skolefravær, deres digitale liv eller relationen til dagtilbudspersonalet.

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?

Omfanget og typen af personoplysninger afhænger af emnet for den enkelte undersøgelse og det enkelte børnepanel.

Når du deltager i en af vores børnepaneler eller undersøgelser, kan vi behandle følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Til dig, der som skoleelev deltager i et spørgeskema:

Formålet med vores spørgeskemaer er at indsamle viden om, hvordan børn og unge i Danmark har det, og hvad børn og unge mener om forskellige emner. Dine og andre børns svar bruger vi til vores analyser og rapporter, så vi kan gøre det bedre at være barn i Danmark. Vi stiller forskellige spørgsmål i spørgeskemaerne, f.eks. om din skolegang og hverdag, og hvilken slags familie, du bor i.

Formålet med undersøgelserne er ikke at identificere, hvem du er, eller hvilken skole, du går på.

Spørgeskemaværktøjet er fra starten indstillet til ikke at indsamle IP-adresse.

Almindelige personoplysninger

 • Dine svar i forhold til oplevelser og erfaringer om de adspurgte emner (bl.a. stress/præstationsangst/skolefravær/trygge fællesskaber i børnehaver mv.)

Følsomme personoplysninger

Oplysningerne afhænger af emnet for den konkrete børnepanelsundersøgelse

 • Evt. oplysninger om race eller etnisk oprindelse
 • Evt. helbredsoplysninger

Til dig, der som skoleelev deltager i et interview: 

Formålet med at gennemføre interviews kan være forskellige, men handler overordnet om at få dine tanker og meninger om et emne.

I nogle interviews taler vi med dig om dine erfaringer med et konkret emne, f.eks. skolefravær, som du selv har oplevet. I andre interviews taler vi generelt med dig og andre børn om jeres holdninger, f.eks. til det ikke at gå i skole og børn, der har det sådan. I andre tilfælde taler vi med dig og andre børn, der har afprøvet et af vores spørgeskema, og hvad du tænkte om det.

Uanset typen af interview får du altid konkret information om din deltagelse i interviewet, og hvordan vi behandler den viden, vi indsamler.

Oversigt over oplysninger vi kan indsamle, fordelt på typer af dataindsamling: 

Skoleinterviews: 

 • Navn på dig og dine forældre
 • Hvilken skole, du går på
 • Din alder
 • De svar, du giver i et interview
 • Lydfiler, der bliver optaget
 • Samtykkeerklæringer om deltagelse i interviews for børn over 15 år

Case-interviews: 

 • Navn
 • Kontaktoplysninger (adresse, e-mail, tlf./mobil nr.)
 • De svar, du giver i et interview
 • Lydfiler, der bliver optaget
 • Samtykkeerklæringer om deltagelse i interviews for børn over 15 år

Til dig, hvis klasse/dagtilbud deltager i en undersøgelse eller et børnepanel: 

 • Navn
 • Kontaktoplysninger (adresse, e-mail, tlf./mobil nr.)
 • Navn på deltagende institution, herunder tilmelding til at deltage i panelundersøgelse

Til dig, der som forælder deltager eller har et barn, der deltager i et interview: 

 • Navn
 • Kontaktoplysninger (adresse, e-mail, tlf./mobil nr.)
 • Lydfiler optaget i forbindelse med interviews
 • Samtykkeerklæringer om deltagelse i interviews for børn under 15 år

Efter endt optagelse transskriberes lydfilerne og opbevares i fuldt anonymiseret form. I afsnittet om sletning nedenfor kan du læse mere om vores sletteprocedurer.

Til hvilke formål indsamler vi dine personoplysninger? 

Formålet med undersøgelserne og børnepanelerne er at udarbejde videnskabelige og/eller statistiske undersøgelser og analyser, der understøtter Børns Vilkårs samfundsgavnlige aktiviteter, som er forbundet med at tilbyde støtte, rådgivning og bisidning til udsatte børn og unge.

På hvilket lovgrundlag behandler vi dine personoplysninger? 

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Behandlingen af dine følsomme personoplysninger sker til brug for at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning i overensstemmelse med databeskyttelseslovens § 10, stk. 1, og denne behandling er endvidere baseret på Datatilsynets tilladelse til Børns Vilkår (databeskyttelseslovens § 7, stk. 4), idet denne behandling understøtter vores samfundsgavnlige formål og arbejde med udsatte børn og unge
 • Vores behandling kan være nødvendig for at kunne overholde vores retlige forpligtelse i henhold til bl.a. servicelovens § 154 om underretningspligt over for kommunen (databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 1, litra c)
 • Behandlingen af dine almindelige personoplysninger til brug for din deltagelse i spørgeskemaundersøgelsen sker ud fra Børns Vilkårs legitime interesse i at kunne varetage børn og unges interesser til de formål, der er beskrevet ovenfor (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f)
 • Behandlingen af dine almindelige personoplysninger til brug din deltagelse i interviews sker på baggrund af dit eller dine forældres samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a)
 • Behandlingen af dine følsomme personoplysninger til brug for din deltagelse i interviews sker på baggrund af dit og dine forældres udtrykkelige samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a)

Hvor får vi dine personoplysninger fra? 

Vi modtager personoplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig, når du som skoleelev/forælder deltager i undersøgelsen eller børnepanelet, eller når du som skoleleder tilmelder dig børnepanelet/undersøgelsen

Hvem deler vi dine personoplysninger med? 

Vi deler kun dine oplysninger med parter internt, hvis der er et legitimt behov herfor. Vi har interne procedurer, så kun medarbejdere med et arbejdsbetinget behov har adgang til dine oplysninger.

Der videregives som udgangspunkt kun anonymiserede data. Der indgås i så fald videregivelsesaftaler med eksterne viden-samarbejdspartnere med krav om anonymisering for de tilfælde, hvor modtageren utilsigtet opdager personoplysninger i det videregivne materiale.

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os med vores IT-drift, support, hosting, mv., herunder af online spørgeskemaundersøgelsesværktøj
 • Leverandører af konsulentydelser til konkrete analyseopgaver
 • Offentlige myndigheder i tilfælde af en lovpligtig underretning til den kommune, som barnet/den unge tilhører

Hvornår sletter vi dine personoplysninger? 

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, som de er indsamlet til.  

Varigheden for opbevaringen af dine personoplysninger vil variere afhængigt af det børnepanel/den undersøgelse, du deltager i. Et børnepanel varer som regel 3 år Dine personoplysninger slettes som udgangspunkt, når alle aktiviteter i børnepanelet, herunder evalueringer er afsluttet efter 5 år. Oplysninger i anonymiseret form kan opbevares herefter.

Vi passer godt på dine svar

Tak fordi du deltager i vores børnepanel. Her fortæller lidt om, hvordan vi passer på den viden, vi får om dig, når du deltager i en af vores undersøgelser.

Dine svar er vigtige, og vi passer godt på dem. Alle de svar, du giver os, behandler vi fortroligt. Fortroligt betyder, at det kun er os i Børns Vilkår, der kan se dine svar, og vi viser dem ikke til nogen.

Vi indsamler forskellige personoplysninger, når du deltager i et spørgeskema eller et interview

Personoplysninger er oplysninger, der handler om dig.

Til dig, som deltager i et spørgeskema:

I Børns Vilkårs spørgeskemaer, skal du svare på forskellige spørgsmål om dig. Vi bruger dine svar til at undersøge, hvor mange børn i hele Danmark, der synes noget eller har oplevet noget bestemt.

Et eksempel kan være, at vi stiller et spørgsmål om, hvilken slags familie, du bor i. Det bruger vi til at få viden om hvor mange slags familier, der findes i Danmark. Vi får ikke at vide, hvad du eller din familie hedder eller, hvor I bor.

Til dig, som deltager i et interview:

Når du deltager i et interview, får Børns Vilkår forskellige oplysninger om dig. Dem har vi listet nedenunder.

Skoleinterviews:

 • Navn på dig og dine forældre, din alder og hvilken skole, du går på
 • De svar, du giver i et interview
 • Vi optager interviewet og gemmer lydfilen et sikkert sted, hvor det kun er os i Børns Vilkår, der har adgang til den

Case-interviews:

 • Navn på dig og evt. dine forældre, og din alder
 • Kontaktoplysninger (adresse, e-mail, tlf./mobil nr.)
 • De svar, du giver i et interview

Vi optager interviewet og gemmer lydfilen et sikkert sted, hvor det kun er os i Børns Vilkår, der har adgang til den.

Når vi kommer hjem fra et interview, lytter vi interviewet igennem og skriver alt det ned, der er blevet sagt. Vi ændrer dit navn i teksten, og på den måde sørger vi for, at man ikke kan se, hvem der er blevet interviewet.

Det kaldes også, at vi gør interviewet anonymt.

Vi bruger dine svar til at hjælpe børn i Danmark

Formålet med undersøgelserne er at kunne lytte til dine svar, så vi lærer mere om, hvordan du har det som barn i Danmark. På den måde kan vi fortælle politikere og andre voksne, hvordan de bedst kan hjælpe børn i Danmark.

Børns Vilkår følger loven

Hvis du har lyst til at vide mere om, hvorfor vi må indsamle oplysninger om dig, kan du tale med dine forældre om reglerne, som du kan finde her. [indsæt link til denne tekst:]

Når vi behandler dine følsomme personoplysninger (som f.eks. etnisk oprindelse eller helbredsoplysninger), er det for at kunne lave statistiske eller videnskabelige undersøgelser, der har stor betydning for samfundet (databeskyttelseslovens § 10, stk. 1), og vi har en tilladelse fra Datatilsynet (databeskyttelseslovens § 7, stk. 4), der giver os lov til at behandle disse oplysninger, fordi det understøtter vores samfundsgavnlige formål og arbejde med udsatte børn og unge

Når vi behandler dine almindelige personoplysninger (som f.eks. dit navn og telefonnummer), når du deltager i et interview, sker det på baggrund af dit og dine forældres samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a)

Når vi behandler dine følsomme personoplysninger såsom eller etnisk oprindelse eller helbredsoplysninger, når du deltager i et interview, sker det på baggrund af dit og dine forældres udtrykkelige samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a)

Vi passer på dine personoplysninger

Vi passer godt på, at det kun er dem, der arbejder med undersøgelserne i Børns Vilkår, der kan se dine oplysninger, hvis de har brug for det.

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Folk der hjælper os med vores arbejde. Fx dem der hjælper os med computere og teknik, og dem der laver spørgeskemaet.
 • Hvis vi bliver meget bekymret for noget, du har skrevet eller sagt, og vi ved, hvem du er, så har vi pligt til at fortælle det til den kommune, som du bor i. I kommunen er der nogle mennesker, der arbejder for at hjælpe børn.

Vi sletter dine personoplysninger igen

Vi gemmer kun dine personoplysninger, så længe vi har brug for dem, ift. undersøgelsen.

Et børnepanel varer som regel 3 år. Vi gemmer dine oplysninger i al den tid, din klasse er med og sletter dem, når panelet er lukket ned.

Dine rettigheder

Når vi indsamler personoplysninger om dig i forbindelse med interviews, har du forskellige rettigheder. Det betyder, at du bl.a. har ret til

 • At få slettet oplysninger om dig
 • At få oplysninger om dig selv rettet, hvis de er forkerte
 • At få at vide, hvilke oplysninger, vi har om dig
 • At trække dit samtykke tilbage

Hvad betyder samtykke?

Samtykke betyder, at du frivilligt giver tilladelse til, at vi må opbevare dine personoplysninger. Hvis du ikke længere har lyst til at være med, kan du altid trække din tilladelse tilbage.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om dine rettigheder eller har spørgsmål til noget andet af det, der handler om dine personoplysninger. Du kan kontakte os på gdpr@bornsvilkar.dk. Så svarer vores medarbejder, der ved rigtig meget om at passe på dine personoplysninger.

Er du utilfreds med noget, eller ønsker du at klage over, hvordan vi behandler dine personoplysninger, kan du også kontakte Datatilsynet på dt@datatilsynet.dk

Hvilke oplysninger behandler vi om dig? 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig, når du ønsker at leje et lokale:

Almindelige oplysninger:

 • Navn
 • Kontaktoplysninger (adresse, e-mailadresse, tlf. nr.)
 • Firma- eller institutionsnavn
 • Ønsket dato for afholdelse af arrangement
 • Kontrakt om lokaleudlejning
 • Antal personer til arrangementet
 • Beskrivelse af arrangementet
 • Betalingsoplysninger

Til hvilke formål indsamler vi dine personoplysninger?

Personoplysningerne anvendes for dig, som lejer lokaler, til:

 • Administration af lokaleudlejning

På hvilket lovgrundlag behandler vi dine personoplysninger? 

Vi behandler personoplysningerne baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig om lokaleudlejning (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b)
 • Børns Vilkårs legitime interesse i at kunne behandle oplysningerne til de formål, der er beskrevet ovenfor (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)
 • Vi er desuden retligt forpligtet af bogføringsloven til at behandle og gemme regnskabsoplysninger i fem år plus indeværende år (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra c)

Hvor får vi dine personoplysninger fra?

Vi modtager personoplysningerne fra følgende kilder:

 • direkte fra dig ved lokaleudlejning

Hvem deler vi dine personoplysninger med? 

Vi deler kun dine oplysninger med parter internt, hvis der er et legitimt behov herfor. Vi har interne procedurer, så kun medarbejdere med et arbejdsbetinget behov har adgang til dine oplysninger.

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Leverandører, herunder it-leverandører til hosting af Børn Vilkårs it-systemer, backup og support

Hvornår sletter vi dine personoplysninger? 

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, som de er indsamlet til. Det betyder, at der ved fastlæggelsen af opbevaringsperioden lægges vægt på en række kriterier herunder:

 • Bogføringslovens regler om opbevaring af regnskabsmateriale
 • Andre regler om opbevaring af betalingsoplysninger

Det betyder, at regnskabsoplysninger indsamlet i forbindelse med administration af lokaleudlejning opbevares i 5 år plus indeværende i henhold til bogføringsloven.

Øvrige personoplysninger om kundeforholdet slettes 2 år efter lokaleudlejningen.

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?
Når du vælger at betænke Børns Vilkår i et testamente, kan vi modtage følgende kategorier af personoplysninger om dig til brug for vores behandling af testamentet:

Almindelige oplysninger:

 • Navn(e) på testator/børn/ægtefæller + arverækkefølge eller selvvalgte arvinger
 • Antal børn
 • Kontaktoplysninger (adresse, e-mail, tlf./mobil nr.) på testator og andre relevante parter for arvesagerne
 • Oplysninger fra dit testamente, herunder evt. beløb eller andel af den samlede arv
 • Bank- og kontooplysninger
 • Slægtsforhold
 • Civilstatus og alder
 • Oplysning om tidligere testamente
 • Fødselsdato (enkelte tilfælde oplyses fuldt cpr-nr.)
 • Ved boopgørelse kan der forekomme oplysninger om testators aktiver og passiver
 • Officielt notarpåtegnet testamente

Til hvilke formål behandler vi dine personoplysninger?
Personoplysningerne anvendes for dig, som betænker Børns Vilkår i et testamente, til at:

 • kunne varetage kontakt med dig eller din rådgiver i forbindelse med administration af testamentet
 • verificere, at du som testator betænker Børns Vilkår i testamente til at kunne indfri dine ønsker
 • kunne oprette skiftefuldmagt i nogle sager til brug for videregivelse af oplysninger til ekstern juridisk rådgiver mhp. dokumentation af, at vores advokater må varetage dialogen på Børns Vilkårs vegne

På hvilket lovgrundlag behandler vi dine personoplysninger?
Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på

 • vores aftale med dig om at gennemføre foranstaltningerne i dit testamente (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b)
 • vores legitime interesse i at administrere testamente og arveafgift (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Vi er desuden retligt forpligtet af bogføringsloven til at behandle og gemme regnskabsoplysninger i fem år plus indeværende år (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra c)

Vi kan i nogle tilfælde videregive personoplysningerne til vores eksterne advokat til brug for rådgivning i forbindelse med konkrete testamente- og arvesager. Videregivelsen er baseret på Børns Vilkårs legitime interesse i at gennemføre foranstaltningerne i dit testamente korrekt (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Hvor får vi dine personoplysninger fra?
Vi modtager personoplysningerne fra følgende kilder:

 • direkte fra dig eller via din juridiske rådgiver ved oprettelse af dit testamente

Hvem deler vi dine personoplysninger med?
Vi deler kun dine oplysninger internt med parter, hvis der er et legitimt behov herfor. Vi har interne procedurer, der sikrer, at det kun er medarbejdere med et arbejdsbetinget behov, der har adgang til dine oplysninger og behandler disse fortroligt.

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Vores it-leverandører til hosting af Børn Vilkårs it-systemer, backup og support
 • Vores eksterne advokat til brug for rådgivning i forbindelse med testamente- og arvesager

Hvornår sletter vi dine personoplysninger?
Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de saglige formål, som de er indsamlet til.

Det betyder, at dine personoplysninger som udgangspunkt vil blive opbevaret i fem år fra bobehandlingens afslutning med henblik på at opfylde dokumentationskrav. Det er det tidspunkt, hvor Børns Vilkår har fået udbetalt den arv, som du i dit testamente har tiltænkt Børns Vilkår.

For personoplysninger knyttet til en betaling skal vi i henhold til bogføringsloven gemme oplysningerne i fem år plus indeværende år.

Når opbevaringsperioden er udløbet, slettes dine personoplysninger.

Hvem er dataansvarlig for dine personoplysninger?
Når du interagerer på Børns Vilkårs fanside på Facebook og vores Instagram-profil, er Børns Vilkår dataansvarlig sammen med Facebook for behandlingen af personoplysninger på selve fansiden.

Børns Vilkår

Trekronergade 26

2500 Valby

gdpr@bornsvilkar.dk

Tlf. 35 55 55 59

CVR-nr.: 10634792

Facebook Ireland Ltd.
4 GRAND CANAL SQUARE, GRAND CANAL HARBOUR
D2 Dublin
IRELAND
CVR-nr.: 462932

Børns Vilkår følger Datatilsynets retningslinjer vedrørende det delte dataansvar, og vi forsøger med de gældende redskaber på bedst mulig vis at sikre, at du får informationer om behandlingen af dine personoplysninger, når du besøger Facebooksiden. Vi holder os løbende opdateret omkring reguleringen af det fælles dataansvar og ansvarsfordelingen med Facebook.

Facebook har i den forbindelse offentliggjort et opdateret tillæg om det fælles dataansvar for brug af ”Facebook Indblik”, der skal dække kravene til en aftale om fælles dataansvar. Tillægget findes her: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?
Alt afhængig af din adfærd på Facebooksiden eller Instagram behandler Børns Vilkår som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger:

 • Navn og kontaktinformationer, der ligger offentligt tilgængeligt på din profil
 • Om du ”synes godt om” eller følger Facebooksiden eller vores Instagram-profil
 • Kommentarer som du efterlader på Facebooksiden eller vores Instagram-profil

På baggrund af de personoplysninger, vi har indsamlet om dig, vil vi også i nogle tilfælde anvende almindelige personoplysninger, såsom dine interesser og ageren – f.eks. i relation til segmentering – med henblik på markedsføring på sociale medier.

Facebook anvender funktionen ”Facebook Indblik” på Facebooksiden for at indsamle statistiske oplysninger om besøgendes adfærd på Facebooksiden, herunder alder, køn, forholdsstatus, arbejde, livsstil, interesseområder, oplysninger om køb og geografiske oplysninger. Til dette formål har Facebook placeret cookies på dit udstyr, når du besøger Facebooksiden. Hver cookie indeholder en unik identifikationskode, som forbliver aktiv i en periode af to år, medmindre de bliver slettet før udløbet af denne periode. Facebook modtager, gemmer og behandler dine personoplysninger gennem disse cookies.

For at læse mere om Facebooks brug af cookies på Facebooksiden, bedes du læse Facebooks generelle cookiepolitik, som du kan finde her.

Til hvilke formål indsamler vi dine personoplysninger?
Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er at synliggøre og skabe opmærksomhed om Børns Vilkårs aktiviteter gennem målrettede kampagner og annoncer.

Børns Vilkår anvender også dine personoplysninger til at foretage undersøgelser, udarbejde statistik og udvikle vores kommunikation, herunder på baggrund af din feedback og tilbagemeldinger. I den forbindelse benytter vi aggregerede oplysninger, som Facebook stiller til rådighed igennem Facebooks cookies via ”Facebook Indblik”, herunder alder, køn, forholdsstatus, arbejde, livsstil, interesseområder og oplysninger om køb, og geografiske oplysninger.

Facebook behandler blandt andet dine personoplysninger for at gøre det muligt for Facebook at forbedre sit reklamesystem og for at give Børns Vilkår statistikker, som Facebook blandt andet udarbejder på grundlag af dit besøg på Facebooksiden med henblik på at reklamere og tilpasse aktiviteterne på Facebooksiden. Via cookies får Facebook og Børns Vilkår således kendskab til, om du ”liker” Facebooksiden, og benytter Facebooksidens applikationer, så Facebook og Børns Vilkår kan tilpasse indholdet på Facebooksiden og udvikle funktioner, som du kunne være interesseret i.

 På hvilket lovgrundlag behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler personoplysningerne baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Retsgrundlaget for vores behandling er vores legitime interesse i at synliggøre og skabe opmærksomhed om Børns Vilkårs aktiviteter gennem målrettede kampagner og annoncer jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

 

 • Retsgrundlaget for Facebooks behandling er Facebooks legitime interesser, herunder Facebooks interesse i at levere en innovativ, individuelt tilpasset, sikker og rentabel tjeneste (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
 • Facebook behandler yderligere dine personoplysninger i overensstemmelse med dit samtykke, som du kan annullere når som helst via Facebook-indstillingerne (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

For yderligere information om Facebooks juridiske grundlag for databehandling henvises til Facebooks generelle privatlivspolitik under punktet ”Hvad er vores juridiske grundlag for databehandling?”, som du kan finde her.

Hvor får vi dine personoplysninger fra?

 

Vi modtager personoplysningerne fra følgende kilder:

 • fra dig ved din ageren på Facebook

Hvem deler vi dine personoplysninger med?

 

Med henblik på at opfylde ovennævnte formål kan dine personoplysninger blive videregivet til tredjeparter. Nedenfor er oplyst specifikke samarbejdspartnere, som kan modtage de oplysninger, som du giver os på vores sociale medier:

 

 • Bureauer mhp. annoncerede kampagner
 • Social media marketing platformssamarbejdspartner

 

Facebook kan blandt andet dele oplysninger med følgende kategorier af modtagere:

 • Internt i Facebook-virksomhederne
 • Eksternt med Facebooks partnere, der bruger analysetjenester
 • Annoncører
 • Andre personer, der anvender Facebooksiden
 • Målingspartnere
 • Forskere og akademikere

For mere information om hvem Facebook deler dine personoplysninger med, henvises til Facebooks privatlivspolitik https://www.facebook.com/privacy/explanation under punktet ”Hvordan deles disse oplysninger?”.

Hvornår sletter vi dine personoplysninger?

 

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, som fremgår ovenfor.

 

Du har selv mulighed for at slette din egen offentliggjorte korrespondance, når du ikke længere ønsker, at den ligger på vores fanside.

 

Vær opmærksom på Facebooks behandling af dine personoplysninger i forbindelse med opbevaring og sletning. Der henvises til Facebooks privatlivspolitik

 

Efter databeskyttelseslovgivningen har du en række rettigheder, som du kan læse nærmere om i Børns Vilkårs

 

De aftaler, som Børns Vilkår har indgået med Facebook og Facebooks generelle set-up, tilsiger, at hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, skal du kontakte Facebook. Det skyldes, at det kun er Facebook, der rent funktionelt er i stand til at foretage de nødvendige tiltag for at imødekomme de fleste af dine anmodninger.

Du kan besøge Facebooks generelle privatlivspolitik for mere information om, hvordan Facebook behandler dine personoplysninger og for at se Facebooks kontaktoplysninger her.

Børns Vilkår har to årlige lotterier, hvor du ved at sælge lodder kan støtte BørneTelefonen.

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig, når du køber lodder i Børns Vilkårs lotterier:

Almindelige oplysninger:

 • Navn
 • Kontaktoplysninger (e-mailadresse, telefonnummer, postnummer og by)
 • Arbejdsplads eller skole/institution
 • Kontrol nr. fra lotteri
 • Indtastnings-id og dato for indtastning
 • billeder af børn til brug for promovering af lotterier

Til hvilke formål indsamler vi dine personoplysninger?
Personoplysningerne anvendes for dig, som deltager i vores lotterier, til at:

 • håndtere din deltagelse i lotterier
 • afstemme og afvikle lotterier for Børns Vilkår
 • kunne videregive oplysninger til Frederiksberg Rets notarkontor til brug for lodtrækning af vinder
 • kontakte vindere af en gevinst i lotterier og offentliggøre vinder på Børns Vilkårs hjemmeside
 • kontakte dig igen med henblik på at kunne indsamle midler til fordel for Børns Vilkår
 • Udbredelse af kendskabet til Børns Vilkårs årlige lotterier

På hvilket lovgrundlag behandler vi dine personoplysninger?
Vi behandler personoplysningerne baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig om deltagelse i vores lotterier (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b)
 • Børns Vilkårs legitime interesse i at kunne behandle oplysningerne til de formål, der er beskrevet ovenfor (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f)
 • Vi er desuden retligt forpligtet af bekendtgørelsen om almennyttige lotterier til at bruge notar ved lodtrækning (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra c)
 • Hvis du optræder på vores billeder med henblik på promovering af lotterier, behandles dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og artikel 9, stk. 2, litra a)

Hvor får vi dine personoplysninger fra?
Vi modtager personoplysningerne fra følgende kilder:

Hvem deler vi dine personoplysninger med?
Vi deler kun dine oplysninger med parter internt, hvis der er et legitimt behov herfor. Vi har interne procedurer, så kun medarbejdere med et arbejdsbetinget behov har adgang til dine oplysninger.

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Leverandører, herunder it-leverandører til hosting af Børn Vilkårs it-systemer, CRM-database, hjemmeside, backup og support
 • Frederiksberg Rets notarkontor til brug for lodtrækning af vinder

Vi offentliggør navn på vindere af hovedpræmier på vores hjemmeside med henblik på, at du kan modtage din præmie.

Hvornår sletter vi dine personoplysninger?
Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, som de er indsamlet til. Det betyder, at der ved fastlæggelsen af opbevaringsperioden lægges vægt på en række kriterier herunder:

 • Bogføringslovens regler om opbevaring af regnskabsmateriale

Øvrige oplysninger opbevares kun i så lang tid, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet. Det betyder, at oplysningerne indsamlet i forbindelse med afvikling af lotterier og opbevaret på vores hjemmeside og i it-systemer slettes senest efter to år.

Hvilke oplysninger behandler vi om dig? 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig, når du bestiller oplæg og workshops eller som institutionsmedlem:

Almindelige oplysninger:

 • Navn
 • Kontaktoplysninger (e-mailadresse, tlf./mobil nr., postnummer)
 • Institutionsnavn
 • Betalingsoplysninger
 • Tema
 • Oplysninger til brug for medlemskab af BV
 • Tilmelding til nyhedsbrev

Til hvilke formål indsamler vi dine personoplysninger? 

Personoplysningerne anvendes for dig, som bestiller skoleoplæg/workshops, til:

 • Håndtering og tilrettelæggelse af ydelser og workshops til personer, der har en interesse for Børns Vilkårs udbud af workshops og institutionsmedlemskab
 • Målrettet oplysning om Børns Vilkårs øvrige aktiviteter til nuværende og tidligere kunder
 • Administration af serviceydelser for institutionsmedlemmer og af medlemsindbetalinger

På hvilket lovgrundlag behandler vi dine personoplysninger? 

Vi behandler personoplysningerne baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig om bestilling af oplæg og workshops (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b)
 • Børns Vilkårs legitime interesse i at kunne behandle oplysningerne til de formål, der er beskrevet ovenfor (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)
 • Vi er desuden retligt forpligtet af bogføringsloven til at behandle og gemme regnskabsoplysninger i fem år plus indeværende år (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra c)

Hvor får vi dine personoplysninger fra? 

Vi modtager personoplysningerne fra følgende kilder:

 • direkte fra dig ved bestilling af oplæg eller ved tilmelding som institutionsmedlem

Hvem deler vi dine personoplysninger med? 

Vi deler kun dine oplysninger med parter internt, hvis der er et legitimt behov herfor. Vi har interne procedurer, så kun medarbejdere med et arbejdsbetinget behov har adgang til dine oplysninger.

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Leverandører, herunder it-leverandører til hosting af Børn Vilkårs it-systemer, backup og support og vagtplanlægningssystem

Hvornår sletter vi dine personoplysninger? 

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, som de er indsamlet til. Det betyder, at der ved fastlæggelsen af opbevaringsperioden lægges vægt på en række kriterier herunder:

 • Bogføringslovens regler om opbevaring af regnskabsmateriale
 • Andre regler om opbevaring af betalingsoplysninger

Det betyder, at oplysningerne indsamlet i forbindelse med administration af oplæg og workshops opbevares i 5 år plus indeværende i henhold til bogføringsloven.

Øvrige personoplysninger om kundeforholdet slettes 2 år efter afholdelse af workshop/oplæg.

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig, der deltager i events eller surveys:

Almindelige oplysninger:

 • Navn
 • Kontaktoplysninger (adresse, e-mail, tlf./mobil nr.)
 • Ansættelsessted
 • Alder (samt alder på børn) ifm. afholdelse af Spiseklubben og Forældrerum
 • Information om tilmelding til/deltagelse i events i online billetsystem, herunder betalingsoplysninger
 • Stillingsbetegnelse/studieretning
 • Tilmelding til at modtage invitationer/nyhedsbreve
 • Deltagelseshistorik
 • Tracking af invitationer
 • Feedback på arrangementer og undersøgelser ifm. surveys (udelukkende når kontaktinfo indtastes)
 • billed- og videomateriale, lydoptagelser og livestreaming-optagelser (online) fra arrangementer af personer, der optræder på video/fotos

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig som deltager i en konkurrence eller underskriftsindsamling

Almindelige oplysninger:

 • Navn
 • Kontaktoplysninger (adresse, e-mail, tlf./mobil nr.)
 • Oplysninger omtalt i forbindelse med konkurrencen, underskriftsindsamlingen

Til hvilke formål indsamler vi dine personoplysninger?
Personoplysningerne anvendes for dig, som deltager i events, surveys eller konferencer, til:

 • Håndtering af din deltagelse i arrangementer/surveys (f.eks. til bekræftelse af tilmelding og udarbejdelse af navneskilt)
 • Kontakt til vinder af konkurrence og til evaluering af surveys/konkurrence
 • Afvikling af events (udarbejdelse af navneskilt og deltagerlister)
 • Udbredelse af kendskabet til Børns Vilkårs budskaber ifm. både private og faglige events
 • Kontakt i forbindelse med vores almennyttige velgørende initiativer, f.eks. Landsindsamlingen, lotterier eller andre lignende kampagner
 • Deling af deltagerlister med navn, kontaktoplysninger, stillingsbetegnelse, organisation/virksomhed i mail, så deltagerne har mulighed for at netværke med hinanden
 • Markedsføringsformål, herunder udsendelse af invitationer til events, seminarer og kurser, som er så skræddersyede som muligt

På hvilket lovgrundlag behandler vi dine personoplysninger?
Vi behandler personoplysningerne baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig om deltagelse i events eller surveys og konkurrencer (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b)
 • Børns Vilkårs eller tredjemands legitime interesse i at kunne behandle oplysningerne til de formål, der er beskrevet ovenfor (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f).
 • Hvis du optræder på fotos eller video ved events behandles dine personoplysninger enten på baggrund af dit samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og artikel 9, stk. 2, litra a) eller vores legitime interesse i at synliggøre eventet, når der er tale om stemningsvideooptagelser (situationsbilleder/video) (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f) eller på baggrund af din offentliggørelse (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra e).

Hvor får vi dine personoplysninger fra?
Vi modtager personoplysningerne fra følgende kilder:

 • direkte fra dig ved tilmelding til event eller konkurrence eller internt it-system

Hvem deler vi dine personoplysninger med?
Vi deler kun dine oplysninger med parter, hvis der er et legitimt behov herfor. Vi har interne procedurer, så kun medarbejdere med et arbejdsbetinget behov har adgang til dine oplysninger.

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Leverandører, herunder it-leverandører til hosting af Børn Vilkårs it-systemer og hjemmeside, backup og support, spørgeskemaværktøj, og til udsendelse af invitationer
 • Online billetsystem til fremvisning af arrangementer og billetsalg
 • Medarrangører til forskellige events
 • Vi kan videregive dine kontaktinformationer til præmiesponsorer, hvis du vinder en konkurrence, med henblik på at du kan modtage din præmie.
 • Vi videregiver/offentliggør eventuelle billeder, videoer og billedtekster på vores hjemmesider, sociale medier mv., herunder kan det forekomme, at vi videregiver dine billeder til pressen eller andre samarbejdspartnere for at udbrede Børns Vilkårs budskaber.
 • Vi deler deltagerlister med navn, kontaktoplysninger, stillingsbetegnelse, organisation/virksomhed i mail, så deltagerne har mulighed for at netværke med hinanden

Hvornår sletter vi dine personoplysninger?
Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, som de er indsamlet til. Det betyder, at der ved fastlæggelsen af opbevaringsperioden lægges vægt på en række kriterier herunder:

 • Bogføringslovens regler om opbevaring af regnskabsmateriale
 • Andre regler om opbevaring af betalingsoplysninger

Øvrige oplysninger opbevares kun i så lang tid, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet og slettes senest efter tre år.

Hvis du i forbindelse med din deltagelse i en konkurrence giver dit samtykke til, at vi kan kontakte dig, opbevarer vi oplysningerne, indtil du afmelder dig sådanne henvendelser fra os. Vi gemmer dokumentationen for dit samtykke i 2 år efter afmelding. Det gør vi for efterfølgende at kunne dokumentere, at vores kontakt til dig har været lovlig.

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige oplysninger:

 • Navn
 • Kontaktoplysninger (e-mailadresse, tlf./mobil nr., adresse)
 • Institutionsnavn eller ansættelsessted

Til hvilke formål indsamler vi dine personoplysninger?

 • Personoplysningerne anvendes i forbindelse med vores samarbejde med større og mindre virksomheder eller fagpersoner.

På hvilket lovgrundlag behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler personoplysningerne baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Børns Vilkårs legitime interesse i at kunne varetage børn og unges interesser til de formål, der er beskrevet ovenfor (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f)

Hvor får vi dine personoplysninger fra?

Vi modtager personoplysningerne fra følgende kilder:

 • direkte fra dig
 • offentligt tilgængelige kilder, herunder f.eks. sociale medier

Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Vi deler kun dine oplysninger med parter internt, hvis der er et legitimt behov herfor. Vi har interne procedurer, så kun medarbejdere med et arbejdsbetinget behov har adgang til dine oplysninger.

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Leverandører og samarbejdspartnere, herunder it-leverandører til hosting af Børn Vilkårs it-systemer, backup og support

Hvornår sletter vi dine personoplysninger?
Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, som de er indsamlet til.

Det betyder, at dine personoplysninger slettes 5 år efter vores seneste kontakt med dig.

Vi kan dog opbevare dine personoplysninger længere, hvis dette er nødvendigt for at leve op til en juridisk forpligtelse eller for at fastlægge eller forsvare et retskrav eller gøre dette gældende.

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig som leverandør:

Almindelige oplysninger:

 • Firmanavn
 • Kontaktoplysninger (e-mailadresse, tlf./mobil nr., adresse)
 • Kontaktpersoner
 • Underskrifter i forretningsdokumenter
 • Betalingsoplysninger

Til hvilke formål indsamler vi dine personoplysninger?

Er du nuværende eller potentiel leverandør, anvender vi dine personoplysninger til at:

 • administrere kontrakten med dig som leverandør
 • kunne kontakte dig om et fremtidigt samarbejde

På hvilket lovgrundlag behandler vi dine personoplysninger?
Vi behandler personoplysningerne baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Når du indgår en kontrakt med os, er denne aftale vores grundlag for behandlingen (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b)
 • Børns Vilkår har en legitim interesse i at gemme oplysninger, indtil vi har valgt en leverandør eller hvis vi ønsker at kontakte leverandøren igen (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f)

Hvor får vi dine personoplysninger fra?
Vi modtager personoplysningerne fra følgende kilder:

 • direkte fra dig
 • offentligt tilgængelige kilder

Hvem deler vi dine personoplysninger med?
Vi deler kun dine oplysninger med parter internt, hvis der er et legitimt behov herfor. Vi har interne procedurer, så kun medarbejdere med et arbejdsbetinget behov har adgang til dine oplysninger.

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Leverandører, herunder it-leverandører til hosting af Børn Vilkårs it-systemer, backup og support

Hvornår sletter vi dine personoplysninger?
Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, som de er indsamlet til. Det betyder, at der ved fastlæggelsen af opbevaringsperioden lægges vægt på en række kriterier herunder:

 • Bogføringslovens regler om opbevaring af regnskabsmateriale
 • Andre regler om opbevaring af betalingsoplysninger

Øvrige oplysninger opbevares kun i så lang tid, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet. Det betyder, at vi sletter personoplysninger på dig som leverandør, når de er forældede eller ikke længere relevante for Børns Vilkår. Underskrifter i kontrakter, mv. slettes ikke, medmindre kontrakten er udløbet.

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?

Når du er medlem af hovedbestyrelsen eller forretningsudvalget hos Børns Vilkår, kan vi indsamle følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige oplysninger:

 • Navn
 • Kontaktoplysninger (e-mailadresse, telefonnummer, postnummer og by)
 • Fødselsdato
 • Stilling
 • Foto og præsentation på hjemmeside
 • CV
 • Oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse og beskæftigelsessted
 • Cpr-nr. kun til brug for indhentelse af børneattest
 • Bankkontooplysninger til brug for udbetaling af honorar
 • Type af bestyrelsespost (formandspost, medarbejderrepræsentant mv.)
 • Dato for indtræden i bestyrelsen
 • Dato for udtræden af bestyrelsen
 • Mødereferater, hovedbestyrelsens beretninger mv.
 • Visse øvrige oplysninger der er nødvendige og tilladte i henhold til gældende ret. Det kan for eksempel dreje sig om dokumenter, som kræves i henhold til den nationale lovgivning

Til hvilke formål indsamler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger som medlem af hovedbestyrelsen eller forretningsudvalget, til at:

 • Kunne sekretariatsbetjene hovedbestyrelsen og forretningsudvalget
 • Opfylde forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser overfor myndigheder og pengeinstitutter i forbindelse med driften af Børns Vilkår
 • Indhente børneattest (dit cpr-nr.)
 • Udarbejde bestyrelseskontrakt
 • Udbetale honorar til forretningsudvalgsmedlemmer og udlæg, f.eks. kørselsgodtgørelse (dine kontooplysninger)
 • Opretholde arkiv for at kunne dokumentere historikken i bestyrelsens arbejde (det gælder for oplysninger om medlemmer og tidligere medlemmer af hovedbestyrelsen og forretningsudvalget, referater fra bestyrelses- og udvalgsmøder, generalforsamlinger, årsrapporter, bestyrelsens beretninger mv.)
 • Sikre synlighed og gennemsigtighed og kontakt ift. varetagelse af rollen som medlem af hovedbestyrelsen i Børns Vilkår (offentliggørelse af foto af dig f.eks. i forbindelse med præsentation af hovedbestyrelses- og forretningsudvalgsmedlemmer på vores hjemmeside). Offentliggørelsen vil som udgangspunkt ske på baggrund af dit samtykke.

På hvilket lovgrundlag behandler vi dine personoplysninger?

Vores grundlag for behandlingen afhænger af hvilke oplysninger vi behandler om dig og til hvilke formål.

 • Offentliggørelse af foto af dig vil som udgangspunkt ske på baggrund af dit samtykke (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a). Behandling af dine oplysninger på baggrund af dit samtykke, vil ske til de formål, der beskrives i et konkret samtykke.
 • Øvrige almindelige oplysninger behandles enten på baggrund af en aftale med dig om din deltagelse i hovedbestyrelsen eller forretningsudvalget i Børns Vilkår (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b) eller vores eller tredjemands legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f), eller fordi behandlingen er nødvendig for opfyldelse af en juridisk forpligtelse (f.eks. indberetning til SKAT), som vi er pålagt (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra c).

Hvor får vi dine personoplysninger fra?

Vi modtager personoplysningerne fra følgende kilder:

 • direkte fra dig

Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Vi deler kun dine oplysninger med parter internt, hvis der er et legitimt behov herfor. Vi har interne procedurer, så kun medarbejdere med et arbejdsbetinget behov har adgang til dine oplysninger.

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • offentlige myndigheder i forbindelse med lovpligtige indberetninger i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med administrationen af dit bestyrelses- eller udvalgsarbejde hos Børns Vilkår, f.eks. videregives informationer om kørselsgodtgørelser, honorar mv. til SKAT med henblik på beregning af skattepligtig indkomst
 • bankforbindelser
 • leverandører, herunder it-leverandører til hosting af Børn Vilkårs it-systemer, backup og support

Hvornår sletter vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de ovenfor beskrevne formål, som de er indsamlet til.

 • Dine personoplysninger opbevares i hele det tidsrum, du er medlem af hovedbestyrelsen eller forretningsudvalget hos Børns Vilkår
 • Ved udtræden fra hovedbestyrelsen eller forretningsudvalget slettes foto på hjemmesiden
 • Øvrige oplysninger, der er indsamlet under din bestyrelses- eller udvalgsperiode, herunder oplysninger relateret til bestyrelseskontrakt og -honorar, slettes fem år efter din udtræden af bestyrelsen. Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan vi opbevare oplysningerne i et længere tidsrum. Det kan for eksempel være tilfældet i forbindelse med tvister.
 • Dato for indtræden og udtræden, samt referater fra bestyrelses- og udvalgsmøder, generalforsamlinger, årsrapporter, bestyrelsens beretninger mv. vil ikke blive slettet

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig som ansat hos en myndighed eller journalist eller politisk kontaktperson:

Almindelige oplysninger:

 • Navn
 • Kontaktoplysninger (e-mailadresse, tlf./mobil nr., adresse)
 • Titel

Til hvilke formål indsamler vi dine personoplysninger?

 • Som ansat hos en myndighed behandler vi dine personoplysninger for at kunne kontakte dig i opfyldelse af forpligtelser, der er stillet af den pågældende myndighed, samt for at kunne gennemføre det samarbejde vi har med myndigheder
 • Pressehåndteringog politisk formidling af Børns Vilkårs budskaber

På hvilket lovgrundlag behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler personoplysningerne baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores kontrakt med en myndighed eller som opfyldelse af et lovkrav (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og c)
 • For samarbejde med journalister og omkring politisk interessevaretagelse, der ikke er reguleret af en kontrakt, er det en del af Børns Vilkårs legitime interesse at kunne behandle oplysningerne til de formål, der er beskrevet ovenfor (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f)

Hvor får vi dine personoplysninger fra?
Vi modtager personoplysningerne fra følgende kilder:

 • direkte fra dig
 • offentligt tilgængelige kilder, herunder sociale medier

Hvem deler vi dine personoplysninger med?
Vi deler kun dine oplysninger med parter internt, hvis der er et legitimt behov herfor. Vi har interne procedurer, så kun medarbejdere med et arbejdsbetinget behov har adgang til dine oplysninger.

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Leverandører, herunder it-leverandører til hosting af Børn Vilkårs it-systemer, backup og support, public affairs platform til håndtering af politisk arbejde og online platform til udsendelse af pressemeddelelser

Hvornår sletter vi dine personoplysninger?
Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, som de er indsamlet til. Det betyder, at vi sletter oplysningerne, når de ikke længere er relevante, eller vi har opfyldt de kontrakt- og lovmæssige forpligtelser.

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?
Børns Vilkår benytter frivillige som både rådgivere på BørneTelefonen, Brevkassen og Børnemobilen. Når du er frivillig i Børns Vilkår, kan vi indsamle følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige oplysninger:

For dig som ansøger om at blive tilknyttet Børns Vilkår som frivillig:

 • Navn
 • Kontaktoplysninger (adresse, e-mailadresse, tlf. nr.)
 • Brugernavn og kunde-id i online bookingsystem
 • Bookingdato ved tilmelding til infomøde eller grundkursus
 • Køn
 • Foto (på CV)
 • Fødselsdato
 • Ansøgning
 • CV, karakterudskrift, eksamensbevis uddannelsesforløb
 • Oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse

For dig som er frivillig hos Børns Vilkår:

 • Navn og kontaktoplysninger (adresse, tlf.nr., mailadresse)
 • Aftalekontrakt
 • Brugernavn, personlig kode til adgangskort og aktivitetslog over brugeres adgang i huset
 • Stilling
 • Fødselsdato
 • Cpr-nr. til brug for indhentelse af børneattest
 • Uddannelse
 • Fødselsdato
 • IP-adresse
 • Adgangskoder til TDC Erhverv selvbetjeningssystemer
 • Start- og slutdato som frivillig
 • Ferie, orlovs- og sygdomsperioder
 • Foto
 • Vagter, tidsregistrering
 • Kursus- og evalueringsforløb
 • Frivilligtype og -sted
 • Typer af medierettigheder
 • Logning af IT-, internet- og e-mailbrug
 • BV-mobil nr.
 • BV-mailadresse
 • Oplysninger vedr. faglige, sociale elle trivselsrelaterede ubalancer ift. rollen som frivillig

Oplysninger om strafbare forhold:

 • Børneattest og dato for udløb af børneattest

Til hvilke formål indsamler vi dine personoplysninger?
Vi behandler dine personoplysninger som frivillig til:

 • Tilmelding til infomøde og grundkursus for ansøgere
 • Rekruttering af frivillige, herunder til indhentelse af børneattest
 • Administration af vagtplanlægning og frivillige rådgivers arbejde for Børns Vilkår

På hvilket lovgrundlag behandler vi dine personoplysninger?
Vores grundlag for behandlingen afhænger af hvilke oplysninger vi behandler om dig og til hvilke formål.

 • Foto af dig vil som udgangspunkt blive behandlet på baggrund af dit samtykke (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a). Behandling af dine oplysninger på baggrund af dit samtykke, vil ske til de formål, der beskrives i et konkret samtykke
 • Dit cpr-nr. behandles på baggrund af vores retlige forpligtelse i henhold til lovgivningen (databeskyttelseslovens § 11, stk. 2)
 • Retsgrundlaget for vores indhentelse af børneattest er databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c., jf. lovbekendtgørelse nr. 362 af 2. april 2014 om indhentelse af børneattest i forbindelse med frivillige, som arbejder med børn under 15 år
 • Øvrige almindelige oplysninger behandles enten på baggrund af vores aftalekontrakt med dig om din tilknytning som frivillig i Børns Vilkår (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b) eller vores eller tredjemands legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f)

Hvor får vi dine personoplysninger fra?
Vi modtager personoplysningerne fra følgende kilder:

 • direkte fra dig og fra de it-systemer, vi benytter i rekrutteringsprocessen

Hvem deler vi dine personoplysninger med?
Vi deler kun dine oplysninger med parter internt, hvis der er et legitimt behov herfor. Vi har interne procedurer, så kun medarbejdere med et arbejdsbetinget behov har adgang til dine oplysninger.

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Leverandører, herunder it-leverandører til hosting af Børn Vilkårs it-systemer, backup og support, herunder rekrutteringsdatabase, online bookingsystem til infomøde/grundkursus og til digital underskrift, e-læringsportal og frivilligportal

Hvornår sletter vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de ovenfor beskrevne formål, som de er indsamlet til. Det betyder, at oplysningerne slettes efter forskellige tidsrum afhængigt af formålene:

 • Alle personoplysninger indsamlet i forbindelse med rekrutteringsprocessen slettes senest 6 måneder efter afslutningen på rekrutteringsprocessen
 • Alle oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilknytning som frivillig rådgiver slettes senest 2 måned efter, du er stoppet som frivillig rådgiver
 • Vi kan dog opbevare dine oplysningerne længere, hvis dette er nødvendigt for at leve op til en juridisk forpligtelse eller for at fastlægge eller forsvare et retskrav eller gøre dette gældende

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?
Når du søger en stilling hos Børns Vilkår som fastansat eller timelønnet (phonere og bisiddere) behandler vi følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

 • Navn
 • Kontaktoplysninger (adresse, e-mailadresse, tlf. nr.)
 • Køn
 • Foto (på CV)
 • Fødselsdato
 • Uddannelsesniveau og titel på uddannelse
 • Nuværende arbejdsgiver
 • Ansøgning via LinkedIn profil
 • Jobansøgning og cv
 • Uddannelsesmæssig baggrund
 • Noter fra jobsamtaler
 • Oplysninger indtastet i forbindelse med personlighedstest
 • Kontaktoplysninger på og udtalelser fra referencepersoner
 • Oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse
 • Bankkontooplysninger ifm. digital underskrift af ansættelseskontrakt

I nogle tilfælde beder vi dig om at gennemføre et testforløb som led i rekrutteringsprocessen. Når det er relevant, vil du blive informeret om det i jobannoncen eller undervejs i rekrutteringsprocessen.

Vi har en berettiget interesse i at finde de bedst egnede kandidater til et job hos os. Derfor kan vi indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere eller andre relevante tredjeparter. Vi indhenter kun referencer med samtykke fra dig.

Følsomme personoplysninger og cpr-nr.:

Der behandles som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger om dig i rekrutteringsprocessen.

Du bør kun indsende nødvendige og relevante personoplysninger, når du søger et job i Børns Vilkår. Derfor bedes du venligst undlade at sende os dit cpr-nr. og følsomme personoplysninger. Vi henstiller desuden til, at du anonymiserer/overstreger eventuelt cpr-nr. på karakterudskrifter mv., da vi ikke har brug for at behandle dit cpr-nr. i rekrutteringsprocessen.

Oplysninger om strafbare forhold:

Hvis du tilbydes ansættelse, vil vi bede om dit samtykke til at indhente en børneattest, men vi behandler ikke sådanne personoplysninger i forbindelse med selve rekrutteringsprocessen.

Til hvilke formål indsamler vi dine personoplysninger?
Vi behandler dine personoplysninger som jobansøger til at:

 1. Vurdere dine faglige kompetencer og personlige kvalifikationer og erfaringer for, at du kan komme i betragtning til en stilling i Børns Vilkår
 2. Kommunikere med dig som ansøger
 3. Dokumentere forløbet af korrekt rekrutteringsproces i tilfælde af indsigelser fra jobansøgere, der har fået afslag
 4. Gennemføre personlighedstest af særskilte medarbejdergrupper
 5. Indhente referencer i forbindelse med rekrutteringsprocessen

 

På hvilket lovgrundlag behandler vi dine personoplysninger?
Vores grundlag for behandlingen afhænger af hvilke oplysninger vi behandler om dig og til hvilke formål.

 • Formål 1-2: Retsgrundlaget for vores behandling af dine almindelige personoplysninger er din anmodning om vores behandling af din ansøgning samt cv forud for indgåelse af en ansættelseskontrakt (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b)
 • Formål 3-4: Såfremt den pågældende stilling kræver, at du gennemfører et testforløb som led i rekrutteringsprocessen, indsamler og behandler vi dine personoplysninger i den forbindelse på baggrund af vores legitime interesse i at finde de bedst egnede kandidater til stillinger hos os (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f).
 • Formål 5: Som en del af vores evaluering af dig og din ansøgning kan det være, at vi indhenter referencer fra dine tidligere arbejdsgivere eller andre relevante tredjeparter. Det vil ske på baggrund af dit samtykke (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a)

Tilbagekaldelse af samtykke
Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykker, som du har afgivet som led i ansøgningen eller i løbet af rekrutteringsprocessen. Det gør du ved selv at logge på din profil i rekrutteringsdatabasen og slette de relevante oplysninger.

Hvis du tilbagekalder dit samtykke, vil tilbagekaldelsen dog ikke påvirke lovligheden af den behandling, som er gået forud for tilbagekaldelsen af samtykket.

En tilbagekaldelse af dit samtykke og sletning af dine oplysninger medfører, at du ikke vil kunne komme i betragtning til den stilling, du søger, eller fremtidige stillinger, før du registrerer dig på ny, da Børns Vilkår mister alle oplysninger om dig.

Hvor får vi dine personoplysninger fra?
Som udgangspunkt modtager vi dine personoplysninger direkte fra dig. Vi kan også modtage oplysninger om dig fra tidligere arbejdsgivere eller andre relevante tredjeparter i forbindelse med indhentelse af referencer.

Hvem deler vi dine personoplysninger med?
Vi deler kun dine oplysninger med parter internt, hvis der er et legitimt behov herfor. Vi har interne procedurer, så kun medarbejdere med et arbejdsbetinget behov har adgang til dine oplysninger. Det betyder, at kun personer, der er med i ansættelsesudvalget, får adgang til dine personoplysninger.

Vi overlader dine personoplysninger til:

 • Leverandører, herunder it-leverandører til hosting af Børn Vilkårs it-systemer, backup og support, herunder vores rekrutteringsdatabase til administration af rekrutteringsprocessen, online platform til digital underskrift og personlighedstest

Profilering
Vi anvender profilering, hvis du gennemfører et testforløb som led i rekrutteringsprocessen. Testforløbet kan omfatte f.eks. en færdighedstest/cases eller en personlighedstest, som kan bidrage til at identificere din fortrukne adfærd i forhold til arbejde og samarbejde eller en afdækning af dine logiske og analytiske evner. Testresultatet tegner en profil af dig i forhold til kravene i jobbet og indgår som sådan i den samlede individuelle vurdering af dine kompetencer og kvalifikationer og personlige egenskaber.

Hvornår sletter vi dine personoplysninger?
Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de ovenfor beskrevne formål, som de er indsamlet til.

Det betyder, at dine personoplysninger såsom ansøgning og andet ansøgningsmateriale, som du har givet os i forbindelse med rekrutteringsprocessen, slettes senest 6 måneder efter afslutningen på rekrutteringsprocessen.

Hvis du bliver ansat, vil din ansøgning og eventuelle andre personoplysninger, som du har givet os, blive opbevaret som en del af din personalemappe hos os. Samtidig med tilbud om ansættelse vil du modtage information om håndtering af dine personoplysninger, der behandles i overensstemmelse med Børns Vilkårs privatlivspolitik for medarbejdere.

Du har efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Alle rettighederne er beskrevet nedenfor.

Ret til oplysning

 • Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har indsamlet og opbevarer og behandler om dig. Dette er for de forskellige kategorier af personer beskrevet i denne privatlivspolitik.

Indsigtsret

 • Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig samt at få at vide, til hvilke formål de er indsamlet.

Ret til berigtigelse

 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

 • Du har i en række tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis du mener, at dine personoplysninger ikke er korrekte. Begrænsningen består så i, at vi kun må opbevare dine personoplysninger.

Ret til indsigelse

 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger – f.eks. i forhold til profilering.

 Ret til dataportabilitet

 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage de personoplysninger, du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Ret til at trække samtykke tilbage
Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår nedenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen af dine personoplysninger, før du trak dit samtykke tilbage.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os via e-mail på gdpr@bornsvilkar.dk eller kontakte vores databeskyttelseskoordinator på tlf. 30 47 01 92.

Vi vil besvare din henvendelse så hurtigt som muligt og senest inden for 30 dage fra din henvendelse.

Hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder, og dine indsendte informationer ikke stemmer overens med dem vi har på dig, er vi forpligtet til at bede dig om at identificere dig selv yderligere, f.eks. ved at bede om at se et id-kort med billede.

Ønsker du ikke fremadrettet at blive kontaktet af Børns Vilkår i markedsføringsøjemed, kan du blive tilføjet vores ingen-kontaktliste (stopliste). Det er den eneste måde vi kan sikre, at vi ikke kontakter dig igen.

Klage til tilsynsmyndighed
Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på ovenstående telefonnummer og e-mail. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med databeskyttelse.

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Tlf.: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Du kan læse mere om klageadgang og finde kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Begrænsninger i rettighederne
Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle personoplysninger om dig. Det kan f.eks. være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Det kan ligeledes være i forbindelse med indberetninger til SKAT, så du kan få fradrag for dit bidrag til Børns Vilkår. Derfor kan der være tilfælde, hvor vi ikke vil kunne imødekomme dit ønske om f.eks. at blive slettet.


Behandlingssikkerhed
Vi passer godt på de personoplysninger, vi indsamler om dig. Oplysningerne er begrænsede til betroede medarbejdere og frivillige, som har et arbejdsbetinget behov for at få adgang til oplysningerne.

Vi behandler kun personoplysninger om dig som er relevante og tilstrækkelige til opfyldelse af de formål, vi har med behandlingen.

I Børns Vilkår har vi implementeret tekniske- og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte alle de oplysninger, vi behandler.

Vores tekniske sikkerhedsforanstaltninger omfatter sikkerheden i den IT-understøttelse, vi anvender i vores organisation, og som er med til at beskytte dine personoplysninger mod tab og uberettiget adgang.

Vores organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger omfatter de interne retningslinjer og procedurer, vi har implementeret for at sikre beskyttelsen af dine personoplysninger, og som vores medarbejdere og frivillige skal efterleve. Vi uddanner vores medarbejdere og frivillige i passende omfang, og vi opdaterer løbende vores interne retningslinjer og procedurer for at opretholde en passende sikkerhed.

Vores behandlingssikkerhed sikres desuden ved at indgå databehandleraftaler med samarbejdspartnere og leverandører, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau. Vi sørger løbende for tilsyn med databehandlernes efterlevelse af sikkerheden, og vi er, over for dig, ansvarlige for opbevaringen af dine personoplysninger hos databehandleren.

Oplysningerne lagres på servere inden for EU, og dine personoplysninger vil derfor altid være omfattet af beskyttelsen i EU’s databeskyttelsesforordning.

 

Opdatering af denne privatlivspolitik
Børns Vilkår er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger. Vi gennemgår derfor jævnligt denne privatlivspolitik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Ved ændringer vil datoen nederst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside www.bornsvilkar.dk.

Privatlivspolitikken er senest opdateret 20. august 2020