Du er her

Hvordan får man en bisidder?

  • Børn og unge kan få en bisidder ved at ringe til BørneTelefonen på 116 111
  • Som professionel, forælder eller pårørende kan du ringe til Børns Vilkår på 35 55 55 59

Kan alle børn og unge få en bisidder?

Børn og unge har ret til en bisidder, når de skal til børnesamtale i kommunen. Det betyder at forældrene ikke behøver at give samtykke til det. Ved bisidning i Statsforvaltningen skal bopælsforælderen give samtykke til, at barnet får en bisidder.

Hos Børns Vilkår bisidder vi kun barnet, hvis han eller hun ønsker det. Vi er barnets talerør – hverken forældres eller andre voksnes. Det betyder, at vi nogle gange må afvise at bisidde et barn, hvis barnet ikke selv ønsker bisidning, hvis barnet er meget ungt og stadig har sparsomt sprog eller hvis barnet har et handicap, der gør det vanskeligt for barnet at udtrykke egne ønsker og behov.

Børns Vilkår bisidder børn og unge helt op til 18 år – 23 år ved efterværn.

Hvem er bisidderne?

Børns Vilkårs bisiddere er uddannede socialrådgiver, og har alle erfaring i at arbejde med børn og unge. Vi har bisiddere i hele landet – og det er gratis at få en bisidder.

Hvad gør en bisidder?

  • Støtter barnet før, under og efter mødet med kommunen eller Statsforvaltningen
  • Hjælper barnet med at få sagt det, barnet ønsker at sige til møderne
  • Giver barnet overblik og tryghed i sagsforløbet
  • Taler kun med barnet – ikke med forældrene eller de professionelle
  • Kan også hjælpe barnet med den indledende kontakt til myndighederne

 

Hvordan får man en bisidder? - Børn og unge kan få en bisidder ved at ringe til BørneTelefonen på 116 111.

Som professionel, forælder eller pårørende kan du ringe til Børns Vilkår på 35 55 55 59, hvis du vil i kontakt med Børns Vilkårs bisidderafdeling.