Egmont Fonden - Børns vilkår

Egmont Fonden

Børns Vilkår har siden 2014 samarbejdet med Egmont Fonden. Fra 2015-2018 satte vi massivt ind med støtte til børn med forældre i skilsmisse, og fra 2019-2023 vil vi arbejde for, at børn med bekymrende skolefravær får meget bedre hjælp, end de får i dag.

Børn med bekymrende skolefravær

Børns Vilkår og Egmont Fonden har sammen søsat et partnerskab, der skal hjælpe et stigende antal børn, der ikke magter at gå i skole.

Læs mere

Hjælp til børn med bekymrende skolefravær ­(2019-2023)

Visionen for partnerskabet er, at alle børn i 2030 får tidlig hjælp til bekymrende skolefravær og problemer relateret hertil.

Partnerskabet mellem Egmont Fonden og Børns Vilkår løber fra 2019-2023 og støttes med knap 25 mio. kr. fra Egmont Fonden.

Kontakt programleder Line Raae Lund for yderligere spørgsmål.

Indsatserne vil bestå af:

  • Indsamle og udbrede viden om hvordan børn oplever skolefravær og årsagerne hertil
  • Rådgivning af børn og unge, der har problemer, som påvirker deres skolefravær
  • Klæde forældre og fagpersoner på til at forebygge skolefravær og gribe ind
  • Samle aktører på skole- og socialområdet i et netværk med fokus på at udpege centrale udfordringer og mulige løsninger relateret til skolefravær
  • Udbrede anbefalinger til skoler og kommuners arbejde med at sætte tidligt og systematisk ind

Sammen om børnene

Børns Vilkår er en oplagt partner for Egmont Fonden, fordi vi deler børnesyn - vi lytter til børnene og inddrager dem. Med partnerskabet får vi mulighed for at få øget og nødvendig indsigt fra børn og unge om årsager til skolefravær, og vi får mulighed for at hjælpe de børn, som har et bekymrende skolefravær, deres forældre og fagpersonerne tæt på dem. Direktør i Egmont Fonden Henriette Christiansen

Hjælp til børn med forældre i skilsmisse (2015-2018)

Børns Vilkår og Egmont Fonden arbejdede i partnerskabet for, at ingen børn blev svigtet pga. forældres skilsmisse.

Det har vi opnået i partnerskabet om skilsmisse

  • Nyt familieretligt system med barnets trivsel i centrum samt en forbedret hjælp til familier med konfliktfyldte og komplekse skilsmisser
  • Alle børn har nu mulighed for at få en bisidder med til møder i Statsforvaltningen
  • Mere end 5.000 rådgivningssamtaler med forældre hvert år, hvor to ud af tre handler om skilsmisse

Vi rådgiver både børn og voksne

Hver dag, året rundt sidder vores rådgivere klar til at lytte til og rådgive børn og unge, forældre og fagpersoner i Danmark.

BørneTelefonen

BørneTelefonen er børnenes linje til rådgivning, trøst eller bare en voksen, der har tid til at lytte.

Læs mere

ForældreTelefonen

ForældreTelefonen er rådgivning til alle forældre og pårørende, der har spørgsmål, som omhandler børn.

Læs mere

FagTelefonen (lukket indtil 14. april 2020)

FagTelefonen er for alle, der arbejder med børn og unge. Når du kontakter FagTelefonen, vil du komme til at tale med en børnefaglig specialkonsulent.

Læs mere