Egmont Fonden

Børns Vilkår har siden 2014 samarbejdet med Egmont Fonden om støtte til børn i skilsmisse. Målet er at bidrage til, at børn får bedre støtte og bedre trivsel. De må ikke føle sig alene med tanker om og følger af forældrenes skilsmisse – hverken før, under eller efter forældrenes skilsmisse.

Fokus: Skilsmisse

Børns Vilkår arbejder for, at ingen børn svigtes pga. forældres skilsmisse – og at børns trivsel altid er i centrum.

Læs mere

Programmets formål

Programmet hjælper alle børn i skilsmisse: Børn hvis forældres skilsmisse er under opsejling, børn i skilsmisse med godt samarbejde mellem forældrene, og skilsmisser, hvor der er konflikter mellem forældrene.

Indsatserne retter sig mod tre primære målgrupper: Børn hvis forældre skal skilles eller er blevet skilt, forældre i skilsmisse og fagpersoner omkring børn i skilsmisse.

Indsatserne i programmet omfatter støtte og rådgivning til både børn og forældre, oplysning og gode råd til forældre i skilsmisse samt en indsats for at styrke børns rettigheder ifm. skilsmisse.

Sammen om børnene

Partnerskabet med Børns Vilkår er Egmont Fondens største investering i nyere tid. Børns vilkår er en oplagt partner for Egmont Fonden, fordi vi deler børnesyn - vi lytter til børnene og inddrager dem. Gennem partnerskabet får vi mulighed for at forbedre rammerne for børn, der oplever skilsmisse blandt andet ved at formidle børnenes perspektiv til forældre og fagpersoner. Direktør i Egmont Fonden Henriette Christiansen

Det har vi opnået sammen

  • Nyt familieretligt system med barnets trivsel i centrum samt en forbedret hjælp til familier med konfliktfyldte og komplekse skilsmisser
  • Alle børn har nu mulighed for at få en bisidder med til møder i Statsforvaltningen
  • Mere end 5.000 rådgivningssamtaler med forældre hvert år, hvor to ud af tre handler om skilsmisse

Programmet løber i fire år fra 2015 til 2018. Egmont Fonden har støttet med 26 mio. kr.

Kontakt programleder Signe Korsgaard for yderligere spørgsmål.

Vi rådgiver både børn og voksne

Hver dag, året rundt sidder vores rådgivere klar til at lytte til og rådgive børn og unge, forældre og fagpersoner i Danmark.

BørneTelefonen

BørneTelefonen er børnenes linje til rådgivning, trøst eller bare en voksen, der har tid til at lytte.

Læs mere

ForældreTelefonen

ForældreTelefonen er rådgivning til alle forældre og pårørende, der har spørgsmål, som omhandler børn.

Læs mere

FagTelefonen

FagTelefonen er for alle, der arbejder med børn og unge. Når du kontakter FagTelefonen, vil du komme til at tale med en børnefaglig specialkonsulent.

Læs mere