Ole Kirks Fond - Børns vilkår

Ole Kirk's Fond

Børns Vilkår har i perioden 2018-2020 indgået et samarbejde med Ole Kirk’s Fond omkring udvikling af ressourcerne i BørneTelefonens brevkasse.

Stadig flere børn og unge søger rådgivning via BørneTelefonens brevkasse, når de står i en svær livssituation, men desværre har brevkassen i dag ikke ressourcer til at besvare alle brevene. Målet er senest i 2020 at kunne give et personligt svar til alle børn som henvender sig til brevkassen for hjælp.

Mit hjerte er ikke længere tomt, tak til jer. Ville ønske, jeg kendte jer, så ville jeg gi’ et kram og måske endda en is. Selvom I fortjener mere end det, meget mere. Pige, 11 år
Læs mere om BørneTelefonen

Fokus i samarbejdet

For at kunne realisere målet om et personligt svar til alle børn, vil der i samarbejdet være fokus på følgende tiltag

Nye tekniske løsninger:

Udvikling af nye tekniske løsninger som skal sikre en hurtigere og mere smidig behandling af brevene, og en højere grad af brugervenlighed for såvel børnene som de frivillige rådgivere.

 

Flere frivillige og ny uddannelsesform for frivillige:

At være frivillig rådgiver i brevkassen forudsætter et gennemført uddannelsesforløb hos Børns Vilkår, som typisk varer flere måneder og som finder sted hos Børns Vilkår i Valby. I projektperioden vil der blive sat fokus på udviklingen af et nyt online uddannelsesforløb, som vil muliggøre optagelse af flere nye frivillige brevkasserådgivere fra hele landet.

 

Inddirekte rådgivning til flere børn:

Mange børn og unge finder hjælp på deres problemstillinger ved at læse andre børns breve (og rådgiverens svar) i BørneTelefonens brevkasse. Ved at optimere brugervenligheden i brevkassen, kombineret med markedsføring på de platforme som de unge bruger, f.eks. YouTube, er det intentionen at øge trafikken i brevkassen og dermed den inddirekte rådgivning.

BørneTelefonen er børnenes linje til en voksen, der lytter og hjælper. Derfor kan kontakten med BørneTelefonen være afgørende for et barneliv. Vi er glade for, at vi med samarbejdet kan udvide brevkassens kapacitet, så mange flere børn kan drage nytte af rådgivningen Mona Marie Pedersen, projektleder i Ole Kirk’s Fond

Målsætninger for samarbejdet

Antal besvarede breve:

Børns Vilkår forventer at modtage 10.000 breve fra børn og unge i 2020 og det er målet at kunne besvare alle 10.000 breve med et personligt svar

 

Inddirekte rådgivning – besøg i brevkassen:

Målsætningen er 740.000 besøg i brevkassen i 2020

 

Antal frivillige:

For at kunne give alle børn og unge et personligt svar er det målet at hæve antallet af frivillige fra 25 i dag, til 80 frivillige brevkasserådgivere i 2020.

Læs mere