Korte film om samspillets rolle for det lille barns tryghed og udvikling

Børns Vilkår har udarbejdet fire film, der styrker småbørnsforældres kendskab til samspillets betydning og giver konkrete værktøjer til, hvad man helt præcist kan gøre i samspillet med sit barn for at understøtte barnets udvikling, selvstændighed og selvværd.

Hvis du er fagperson som f.eks. sundhedsplejerske, psykolog eller pædagog og arbejder med vejledning af forældre eller familiebehandling, kan du evt. bruge filmene i dit arbejde. Det kan være i forbindelse med mødre- og fædregrupper, forældrekurser eller i den direkte vejledning til forældre.

Sådan er filmene bygget op

Malene Angelo, der er specialist i småbørnspsykologi hos Børns Vilkår, introducerer i starten af hver film det emne, filmen handler om. Herefter ses korte filmklip af forskellige børn i samspil med deres forældre. Filmene bliver løbende standset, og Malene Angelo forklarer barnets udspil, forælderens respons og barnets reaktion. Barnets signaler bliver derved tydeliggjort, og man bliver som forælder opmærksom på vigtige detaljer.

Emnerne på filmene er:

  • Introduktionsfilm om tryghed og samspil
  • Tryghed og selvstændighed
  • Tryghed og selvværd
  • Tryghed og konflikter

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke