Samtykke til deltagelse i interview om fællesskaber i børnehaven

Børns Vilkår interviewer børn i alderen 4-6 år som led i vores undersøgelse af fællesskaber i børnehaven

Formålet med interviewene er at få viden fra børnene selv om deres relationer og fællesskaber med andre børn i børnehaven.  Interviewet kan omfatte temaer såsom hvad der er sjovt at lave i børnehaven; venner; gode og svære ting, når man leger med andre; følelser, hvis man ikke har nogen at lege med; og hvordan de voksne kan hjælpe, hvis noget er svært, når man leger med andre. Viden fra børneinterviews bliver brugt i Børns Vilkårs arbejde med at oplyse og rådgive forældre, fagfolk og beslutningstagere om små børns fællesskaber i børnehaven, og resultaterne fra interviewene vil bl.a. indgå i en samlet rapport om små børns fællesskaber og materiale til pædagogisk personale i dagtilbud. 

For at kunne gennemføre interviewene med dit barn skal vi bruge dit samtykke. Du kan give dit samtykke ved at udfylde skemaet nederst på siden

Samtykket omfatter følgende typer af personoplysninger markeret med et kryds:

  • Navn
  • Telefonnummer
  • E-mailadresse
  • Lydoptagelse af stemme
  • Dine eller dit barns svar ifm. interviewet kan omfatte oplysninger om dit/dit barns institution (navn på institution)

Du giver samtykke til:

  • At eventuelle personhenførbare oplysninger afgivet i forbindelse med interviewet opbevares i op til 6 måneder efter interviewet, hvorefter de anonymiseres 
  • At de personhenførbare oplysninger i samtykkeerklæringen samt lydoptagelsen af interviewet kan opbevares i op til 6 måneder efter interviewet, hvorefter de slettes.  
  • Oplysninger og citater offentliggøres udelukkende i anonymiseret form

Det er naturligvis helt frivilligt for dig, om dit barn må deltage, og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og få slettet optagelserne, hvis du ikke ønsker, at det fremadrettet skal anvendes. Bemærk, at en tilbagekaldelse af dit samtykke ikke påvirker lovligheden af Børns Vilkårs brug af materialet, som har fundet sted forud for din tilbagekaldelse af samtykket. 

Ved tilbagekaldelse af samtykke vil vi bestræbe os på, at materialet med dig/dit barn hurtigst muligt bliver slettet.

Du kan trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os på gdpr@bornsvilkar.dk.

Du kan læse mere om at give samtykke og dine øvrige rettigheder i
Børns Vilkårs persondatapolitik for deltagere i Børns Vilkårs børnepanelsundersøgelser.

Sådan behandler vi data i forbindelse med interviewene  

Vi behandler kun de oplysninger om dig/dit barn, som er nødvendige i forhold til at opnå formålet med undersøgelsen. Hvis du/dit barn deltager i et personligt interview, søger vi altid at minimere de data, som vi indsamler ved kun at stille de spørgsmål og behandle de oplysninger, der er relevante og specifikt relateret til undersøgelsen. Vi behandler alle oplysninger fortroligt.

Alle oplysninger om personer og centrale steder som daginstitution og kommunen anonymiseres og vil ikke blive offentliggjort.

Samtykkeerklæring

"*" indikerer påkrævede felter

Jeg giver fra dags dato samtykke til, at Børns Vilkår må benytte oplysningerne som beskrevet ovenfor
deltager i et interview med Børns Vilkår, og interviewet må i anonymiseret form bruges i Børns Vilkårs analysearbejde og formidling.
Samtykke givet
Børns Vilkår passer godt på dine personoplysninger, og vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med den gældende databeskyttelsesforordning og databeskyttelseslov. Du kan læse mere om vores databehandling og dine rettigheder i vores privatlivspolitik