Samtykke til deltagelse i interview om fritidsliv og fællesskaber

Børns Vilkår ønsker at gennemføre interviews med børn og unge som led i en undersøgelse om børn og unges fritidsliv og fællesskaber.

Formålet med interviewene er at indsamle viden om, hvad der er betydningsfuldt for børn og unge ift. deres fritidsliv og fællesskaber. Den viden vil blive brugt til at kvalificere udviklingen af et spørgeskema om samme emne og til at supplere den kvantitative undersøgelse. Citater fra interviewet kan blive videreformidlet i anonymiseret form.

For at kunne gennemføre interviewene med dit barn skal vi bruge dit samtykke. Du kan give dit samtykke ved at udfylde skemaet nederst på siden

Samtykket omfatter følgende typer af personoplysninger markeret med et kryds:

  • Navn
  • Telefonnummer
  • E-mailadresse
  • Lydoptagelse af stemme
  • Dine eller dit barns svar ifm. interviewet kan omfatte oplysninger om dit barns skole og klasse

Du giver samtykke til:

  • At eventuelle personhenførbare oplysninger afgivet i forbindelse med interviewet opbevares i op til 6 måneder efter interviewet, hvorefter de anonymiseres
  • At de personhenførbare oplysninger i samtykkeerklæringen samt lydoptagelsen af interviewet kan opbevares i op til 6 måneder efter interviewet, hvorefter de slettes.
  • Oplysninger og citater offentliggøres udelukkende i anonymiseret form

Det er naturligvis helt frivilligt for dig, om dit barn må deltage, og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og få slettet interviewet, hvis du ikke ønsker, at det fremadrettet skal anvendes. Bemærk, at en tilbagekaldelse af dit samtykke ikke påvirker lovligheden af Børns Vilkårs brug af materialet, som har fundet sted forud for din tilbagekaldelse af samtykket.

Ved tilbagekaldelse af samtykke vil vi bestræbe os på, at materialet med dit barn hurtigst muligt bliver slettet.

Du kan trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os på gdpr@bornsvilkar.dk.

Du kan læse mere om at give samtykke og dine øvrige rettigheder i
Børns Vilkårs persondatapolitik for deltagere i Børns Vilkårs børnepanelsundersøgelser.

Sådan behandler vi data i forbindelse med interviewene 

Vi behandler kun de oplysninger om dit barn, som er nødvendige i forhold til at opnå formålet med undersøgelsen. Hvis dit barn deltager i et personligt interview, søger vi altid at minimere de data, som vi indsamler ved kun at stille de spørgsmål og behandle de oplysninger, der er relevante og specifikt relateret til undersøgelsen. Vi behandler alle oplysninger fortroligt.

Alle oplysninger om personer og centrale steder som daginstitution og kommunen anonymiseres og vil ikke blive offentliggjort.

Samtykkeerklæring

"*" indikerer påkrævede felter

Jeg giver fra dags dato samtykke til, at Børns Vilkår må benytte oplysningerne som beskrevet ovenfor:
deltager i et interview med Børns Vilkår, og interviewet må i anonymiseret form bruges i Børns Vilkårs analysearbejde og formidling
Samtykke givet
Børns Vilkår passer godt på dine personoplysninger, og vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med den gældende databeskyttelsesforordning og databeskyttelseslov. Du kan læse mere om vores databehandling og dine rettigheder i vores privatlivspolitik

Kontaktperson:

Louise Kønigsfeldt

+45 40117675

louisek@bornsvilkar.dk

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke