Samtykke til deltagelse i interview om hvordan det er at være anbragt uden for hjemmet

Børns Vilkår ønsker at gennemføre interviews med børn og unge som led i vores arbejde med at gøre livet lettere for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

Formålet med interviewene er at få dit barns perspektiver på, hvordan det er eller har været at være anbragt. Den viden, vi får fra de forskellige interviews, bruger vi til at blive klogere, så Børns Vilkår kan blive bedre til at hjælpe børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Vi vil blandt andet bruge den indsamlede viden til at udvikle nogle indsatser, der kan hjælpe børn og unge, der er anbragt, og vi vil formidle den indsamlede viden i en eller flere analyser, som vi håber, kommer ud i aviserne, til politikerne og andre, der arbejder med børn og unge.

For at kunne gennemføre interviewene med dit barn, skal vi bruge dit samtykke. Du kan give dit samtykke ved at udfylde skemaet nederst på siden

Samtykket omfatter følgende typer af personoplysninger markeret med et kryds:

  • Navn
  • Telefonnummer
  • E-mailadresse
  • Lydoptagelse af stemme
  • Dit barns svar ifm. interviewet kan fx omfatte oplysninger om dit barns forhold til de voksne på anbringelsesstedet, barnets oplevelse med kommunen, barnets skolegang m.m.

Du giver samtykke til:

  • At eventuelle personhenførbare oplysninger afgivet i forbindelse med interviewet opbevares i op til 24 måneder efter interviewet, hvorefter de anonymiseres 
  • At de personhenførbare oplysninger i samtykkeerklæringen samt lydoptagelsen af interviewet kan opbevares i op til 24 måneder efter interviewet, hvorefter de slettes.  
  • Oplysninger og citater offentliggøres udelukkende i anonymiseret form

Det er naturligvis helt frivilligt for dit barn, om han eller hun vil deltage, og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og få slettet interviewet hvis du ikke ønsker, at det fremadrettet skal anvendes. Bemærk, at en tilbagekaldelse af dit samtykke ikke påvirker lovligheden af Børns Vilkårs brug af materialet, som har fundet sted forud for din tilbagekaldelse af samtykket.

Ved tilbagekaldelse af samtykke vil vi bestræbe os på, at materialet med dig hurtigst muligt bliver slettet.

Du kan trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os på gdpr@bornsvilkar.dk.

Du kan læse mere om at give samtykke og dine øvrige rettigheder i
Børns Vilkårs persondatapolitik for deltagere i Børns Vilkårs børnepanelsundersøgelser.

Sådan behandler vi data i forbindelse med interviewene  

Vi behandler kun de oplysninger om dig, som er nødvendige i forhold til at opnå formålet med undersøgelsen. Hvis du deltager i et personligt interview, søger vi altid at minimere de data, som vi indsamler ved kun at stille de spørgsmål og behandle de oplysninger, der er relevante og specifikt relateret til undersøgelsen. Vi behandler alle oplysninger fortroligt.

Alle oplysninger om personer og centrale steder som skole, anbringelsessted og kommunen anonymiseres og vil ikke blive offentliggjort.

Samtykkeerklæring

"*" indikerer påkrævede felter

Jeg giver fra dags dato samtykke til, at Børns Vilkår må benytte oplysningerne som beskrevet ovenfor:
Samtykke givet
Børns Vilkår må gerne kontakte mit barn en anden gang, hvis Børns Vilkår har brug for mere viden for at hjælpe børn og unge, der er anbragt.*
Børns Vilkår passer godt på dine personoplysninger, og vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med den gældende databeskyttelsesforordning og databeskyttelseslov. Du kan læse mere om vores databehandling og dine rettigheder i vores privatlivspolitik