Samtykke til offentliggørelse af video og billede på Børns Vilkårs hjemme-side og sociale medier

Som led i rekrutteringen af fundraisere til Børns Vilkårs fundraising-afdeling øn-sker vi at optage film og tage billeder til offentliggørelse på Børns Vilkårs hjem-meside og sociale medier.

For at kunne offentliggøre videomateriale med dig på hjemmesiden skal vi bruge dit samtykke. Du kan give dit samtykke ved at udfylde skemaet nederst på siden. 

Samtykket omfatter følgende typer af personoplysninger:

  • Videooptagelse med billede og lyd, samt billede
  • Oplysningerne benyttes til at understøtte rekrutteringen af fundrai-sere til Børns Vilkårs fundraising-afdeling
  • Videomaterialet vil blive offentliggjort på Børns Vilkårs hjemmesi-der
  • samt vores sociale medieplatforme (Facebook, Instagram, TikTok)
  • Videomaterialet anvendes i 3 år, og vil blive fjernet fra Børns Vil-kårs platforme ved udgangen af 2026

Det er naturligvis helt frivilligt for dig at give samtykke, og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os på gdpr@bornsvilkar.dk.

Trækker du dit samtykke tilbage og ønsker at få slettet filmoptagelsen, så opta-gelserne ikke fremadrettet skal anvendes, skal du være opmærksom på, at en tilbagekaldelse af dit samtykke ikke påvirker lovligheden af Børns Vilkårs brug af optagelsen, som har fundet sted forud for din tilbagekaldelse af samtykket.

Du kan læse mere om at give samtykke, vores behandling af personoplysninger og dine øvrige rettigheder i Børns Vilkårs Persondatapolitik for Field Fundraisere og Telemarketing-medarbejdere.

Samtykkeerklæring

"*" indikerer påkrævede felter

Jeg giver fra dags dato samtykke til, at Børns Vilkår må benytte personoplysnin-gerne som beskrevet ovenfor:
Samtykke givet
Børns Vilkår passer godt på dine personoplysninger, og vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med den gældende databeskyttelsesforordning og databeskyttelseslov. Du kan læse mere om vores databehandling og dine rettigheder i vores privatlivspolitik

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke