Webinar for fagfolk

Tirsdag den 7. september afholdt Børns Vilkår sammen med TrygFonden webinar for fagfolk. Her satte vi fokus på fællesskabets betydning for børnenes trivsel i klassen og betydningen af at komme godt i gang efter sommerferien.

Webinar – Tilbage til fællesskabet

Med afsæt i en ny vidensrapport, der afdækker hvordan børn og unge i Region Syddanmark oplever deres trivsel, satte vi fokus på de vigtige fællesskaber i skolen. Webinaret gav både indblik i børnenes egne oplevelser med betydningen af positive fællesskaber, og vi fik besøg af skoleforsker Louise Klinge og lektor på DPU Helle Plauborg, der begge er førende eksperter på området. De gjorde os klogere på, hvordan vi styrker de positive fællesskaber og give gode råd til undervisningen.

Konferencen henvendte sig til fagfolk i grundskolen,  som ønsker at styrke arbejdet med positive klassefællesskaber. Webinaret var åbent for alle med interesse for feltet.

Se programmet for dagen herunder.

Konferencier: Heidi Frederikke Sigdal, journalist og TV-vært

14.30: Sanne Lind, Børnefaglig konsulent, Børns Vilkår. Stemmer fra BørneTelefonen: Dét oplever børnene.

14:35: Louise Klinge, Ph.D og skoleforsker. Sådan styrker du som lærer børnenes fællesskab med dig og med hinanden.

14:50: Samtale med Louise Klinge og spørgsmål fra tilhørerne, faciliteret af Heidi Frederikke Sigdal.

15.00: Helle Plauborg, lektor på DPU. Klasseledelse som indgang til at fremme positive fællesskaber i skolen.

15.15: Samtale med Helle Plauborg og spørgsmål fra tilhørerne, faciliteret af Heidi Frederikke Sigdal.

For at gøre konferencen tilgængelig for så mange fagpersoner som muligt, livestreamer vi de forskellige oplæg – så du kan følge med hjemmefra eller fra din arbejdsplads.

Vi sender dig et link, så du kan tilgå konferencen, når afviklingsdagen nærmer sig. Husk, at tilmelde dig i formularen herunder.

Jeg har i lang tid haft svært ved at finde min plads i klassen. Det følte jeg så, lige før vi blev sendt hjem, at jeg havde fundet. Lige nu føler jeg bare, at alle de andre hele tiden snakker sammen, og at jeg ikke bliver spurgt, om jeg vil være med. Pige, 15 år
Jeg føler ikke jeg passer ind i min klasse længere. Frikvartererne og gruppearbejde er blevet til det værste. Jeg har gået for at være en dreng der elsker skole til at nu har jeg aldrig lyst til at tage i skole. Dreng, 13 år
Jeg føler at jeg er blevet glemt af mine venner her i coronatiden på alle deres Snapchat historie står der elsker de her personer og det er mange fra klassen der. Bliver nævnt men ik mig. jeg bliver ked af det. Pige, 13 år

Baggrund

Efter et år med corona og nedlukninger skal eleverne igen til at forholde sig til hinanden. Det kan være forbundet med usikkerhed at skulle i gang med et nyt skoleår efter sommerferien. Vil fællesskabet være det samme, er vennerne der stadig, og hvad er min rolle i klassen nu? Hvordan får vi styrket de sociale kompetencer og skabt et trygt klasserum, hvor der er plads til alle? Det sætter vi fokus på sammen med TrygFonden.

Mød oplægsholderne