TJM Forsikring støtter ForældreTelefonen

I efteråret 2021 lancerer TJM Forsikring og Børns Vilkår et helt nyt samarbejde, som skal bidrage til, at flere forældre og voksne omsorgspersoner omkring børn og unge kan få støtte og rådgivning, når de bliver i tvivl om, hvordan de bedste kan håndtere svære situationer omkring barnet – med barnets trivsel og perspektiv for øje.

Med dette samarbejde kan vi både synliggøre, opgradere og udvidekapaciteten på ForældreTelefonen, så flere forældre og omsorgspersoner omkring børn og unge kan få hjælp og faglig rådgivning. På den måde kan vi i fællesskab sikre en bedre opvækst for børn og unge i Danmark.

Brug for gode råd?

Forældretelefonen

Er du i tvivl om barnets tarv i en skilsmisse eller i forbindelse med opdragelse? Oplever du, at dit barn ikke trives i skolen, eller er du bekymret for naboens børn? Så kontakt ForældreTelefonen og få gratis, børnefaglig rådgivning.

Besøg ForældreTelefonen

Få hjælp til at hjælpe dit barn

Uanset hvilke spørgsmål og udfordringer forældre og andre voksne omkring børnene står med, er det utroligt vigtigt, at der findes et sted, hvor de kan få faglig og kompetent rådgivning – med udgangspunkt i børnenes perspektiv og trivsel.

Du skal ændre dit cookiesamtykke, for at se dette indhold.
De mange og meget forskellige henvendelser til ForældreTelefonen vidner om, at der er et behov for at få hjælp og støtte til den meget vigtige og til tider vanskelige opgave, det er at være forælder. Derfor vil TJM gerne være med til at understøtte, udbygge og udbrede kendskabet til ForældreTelefonen, så de frivillige kan rådgive endnu flere forældre og pårørende, der har spørgsmål til deres børns trivsel. Det er en indsats, der ligger rigtig fint i tråd med TJM´s værdier. Marie-Louise Rahbek, adm. direktør og CEO i TJM Forsikring

Som forældre er det naturligt, at man løber ind i frustrationer, bekymringer og udfordringer, der kan give anledning til en masse spørgsmål. ForældreTelefonens opgave er at hjælpe forældre med at hjælpe deres børn. Samarbejde med TJM giver Børns Vilkår mulighed for at hjælpe endnu flere forældre og voksne omsorgspersoner omkring børnene på ForældreTelefonen. Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår