TJM FORSIKRING STØTTER FORÆLDRETELEFONEN

TJM Forsikring og Børns Vilkår har siden 2021 samarbejdet for at synliggøre, opgradere og udvide kapaciteten på ForældreTelefonen, så flere forældre og omsorgspersoner omkring børn og unge kan få hjælp og faglig rådgivning, når de har brug for det og, når de bliver i tvivl om, hvordan de bedste kan håndtere svære situationer omkring barnet – med barnets trivsel og perspektiv for øje.

Følg med i udviklingen af ForældreTelefonen og vores partnerskab her på siden.

Brug for gode råd?

Forældretelefonen

Er du i tvivl om barnets tarv i en skilsmisse eller i forbindelse med opdragelse? Oplever du, at dit barn ikke trives i skolen, eller er du bekymret for naboens børn? Så kontakt ForældreTelefonen og få gratis, børnefaglig rådgivning

Få hjælp til at hjælpe dit barn

Du skal ændre dit cookiesamtykke, for at se dette indhold.
De mange og meget forskellige henvendelser til ForældreTelefonen vidner om, at der er et behov for at få hjælp og støtte til den meget vigtige og til tider vanskelige opgave, det er at være forælder. Derfor vil TJM gerne være med til at understøtte, udbygge og udbrede kendskabet til ForældreTelefonen, så de frivillige kan rådgive endnu flere forældre og pårørende, der har spørgsmål til deres børns trivsel. Det er en indsats, der ligger rigtig fint i tråd med TJM´s værdier Marie-Louise Rahbek, adm. direktør og CEO i TJM Forsikring
Som forældre er det naturligt, at man løber ind i frustrationer, bekymringer og udfordringer, der kan give anledning til en masse spørgsmål. ForældreTelefonens opgave er at hjælpe forældre med at hjælpe deres børn. Samarbejde med TJM giver Børns Vilkår mulighed for at hjælpe endnu flere forældre og voksne omsorgspersoner omkring børnene på ForældreTelefonen. Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke