Den viden, vi får fra børnepanelerne, er stærk, fordi den repræsenterer børnenes perspektiv. Børnene er eksperter i deres eget liv, og derfor er det vigtigt at lytte til, hvad de har på hjerte Nana Riget Nielsen, Projektleder Børnepanelerne

Siden 2017 har Børns Vilkår lavet undersøgelser med børn og unge i vores egne børnepaneler. Gennem spørgeskemaer og interviews sikrer Børns Vilkår inddragelse af børnenes perspektiv og får herigennem en forståelse for, hvad der fylder i deres hverdag.

Skolefravær, forventningspres, psykisk sygdom i familien og forholdet til dagtilbuddets personale er blot nogle af de forhold, som har betydning for børn og unges trivsel. Forhold, som Børns Vilkår blandt andet får viden om fra børnepanelerne, der udgøres af børn i alderen 5-16 år.

Men hvorfor er panelerne vigtige for Børns Vilkårs arbejde, hvem er med i panelerne, og hvordan analyseres den data, der indsamles? Her får du tre hurtige om Børns Vilkårs børnepaneler:

 

Hvorfor er børnepanelerne vigtige for Børns Vilkårs arbejde?

Børnepanelerne er et vigtigt supplement til den data, Børns Vilkår løbende indsamler på BørneTelefonen. Viden fra panelundersøgelserne er bl.a. med til at give en bredere forståelse for omfanget af de problematikker, som børn og unge ringer ind til BørneTelefonen med. Derudover kan undersøgelserne kaste lys over forhold, der har betydning for børn og unges adfærd og trivsel f.eks. afdække årsager, barrierer eller fordomme.

”Den viden, vi får fra børnepanelerne, er stærk, fordi den repræsenterer børnenes perspektiv. Børnene er eksperter i deres eget liv, og derfor er det vigtigt at lytte til, hvad de har på hjerte,” siger Nana Riget Nielsen, der er projektleder for børnepanelerne.

 

Hvem er med i Børns Vilkårs børnepaneler?

Børnepanelerne udgøres af to paneler med børn og unge fra hele landet. Et dagtilbudspanel, hvor de ældste børn i alderen 5-7 år besvarer et talende spørgeskema (med oplæsning) og et skolepanel, der består af elever på mellemtrinnet og i udskolingen. Dagtilbud og skoleklasser deltager i panelet i flere år, da det giver mulighed for at følge udviklingen i børnenes trivsel over tid.

Senest har Børns Vilkår rekrutteret et helt nyt skolepanel, og i efteråret 2021 rekrutteres et nyt dagtilbudspanel. Udvælgelsen af skoler og dagtilbud sker på baggrund af en strategisk rekrutteringsproces, der har til formål at sikre, at skoler og dagtilbud i panelet udgør et repræsentativt udsnit af alle landets skoler og dagtilbud.

 

Hvordan bliver data fra børnepanelerne analyseret?  

Analysen af data fra børnepanelerne sker i et sammenspil mellem forskellige afdelinger og fagligheder i Børns Vilkår.

”Vi samarbejder altid med vores kollegaer i andre afdelinger, når data fra børnepanelsundersøgelserne skal analyseres og formidles. Vi involverer bl.a. presseafdelingen, den politiske stab og de børnefaglige medarbejdere i huset, så vi i fællesskab kan blive enige om analysernes budskaber og de faglige anbefalinger,” fortæller Nana Riget Nielsen.

For hele tiden at kvalitetssikre undersøgelserne laver Børns Vilkår interviews med børn og unge fra panelerne både før og efter undersøgelserne. Det giver blandt andet en forståelse for, hvordan børnene opfatter og forholder sig til det, de bliver spurgt ind til i spørgeskemaerne.