Vi bekræfter hermed, at du har underskrevet og indsendt tro- og loveerklæringen i forbindelse med optælling af indholdet i din indsamlingsbøtte ved Børns Vilkårs Landsindsamling 2024. 

Mange tak for din indsats. 

Venlig hilsen
Landsindsamlingsteamet, Børns Vilkår