Temaaften – Tilknytning og omsorg i dagtilbud

D. 16. januar 2019 afholdte Børns Vilkår temaaften med fokus på at sikre små børns trivsel og udvikling.

Arrangementet bidrog med viden om små børns følelsesmæssige behov og gav inspiration til, hvad de professionelle omkring børnene konkret kan gøre for give børnene den tryghed og omsorg, de har brug for. Arrangementet henvendte sig derfor særligt til pædagoger og andet personale i dagtilbud, der arbejder med børn i alderen 0-6 år.

Indledningsvist præsenterede psykolog og specialist i børnepsykologi Malene Angelo fra Børns Vilkår kort aftenens tema. Herefter gav to oplægsholdere faglig inspiration. Se nedenfor.

Ida Brandtzæg

Ida Brandtzæg, der er norsk psykolog, fortalte om, hvad en ”tryg tilknytning” består i, og hvad man konkret kan gøre som voksen i dagtilbud for at understøtte, at alle børn får en tryg tilknytning til en voksen.

Ida er medforfatter til bogen ”Se barnet indefra – Arbejde med tilknytning i daginstitutioner” og frontfigur for implementeringen af og oplæring i den tilknytningsbaserede metode ”Tryghedscirklen” i Norden.

 

Thomas Gitz-Johansen

Thomas Gitz-Johansen, der er lektor i pædagogik og uddannelsesstudier på Roskilde Universitet, fortalte om små børns følelsesmæssige behov og pædagogisk kvalitet i vuggestuen.

Thomas har, som led i forskningsprojektet ”Følelsesmæssige relationer mellem børn og voksne i vuggestuen”, gennem et år observeret 6-18 måneder gamle børn i en dansk vuggestue for at undersøge, hvordan børnene havde det.

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke