"Vi mener…"

8. november 2022

Giv plads til barnets følelser i skilsmissen

Hvis et barn giver udtryk for, at det savner, er det vigtigt at give plads til barnets følelser. Det kan man gøre ved at sidde sammen med barnet og sige, at man godt kan forstå, at barnet savner, for barnet holder så meget af sin anden forælder, og den anden forælder holder så meget af barnet. Måske vil det hjælpe barnet at møde eller tale med den forælder, barnet savner. 

Malene Angelo, psykolog hos Børns Vilkår

2. november 2022

Det ønsker vi os af en ny statsminister

En af de største udfordringer for en ny regering er den stigende psykiske mistrivsel blandt børn og unge. Det er særligt afgørende, at der er fokus på den helt tidlige indsats i landets institutioner, hvor danske børn tilbringer en stor del af deres opvækst. En indsats for børn og unge i mistrivsel løser dog ikke problemerne alene. Der er en tendens til, at der bliver talt mere om hjælp i form af psykologer og psykiatri, når skaden er sket, end at forebygge gennem tidlig indsats.

Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår

26. oktober 2022

Beskyt vores børn og unge online!

Alt for mange børn er stadig overladt til sig selv, når de skal navigere digitalt(...) Politikere og tech-giganter må tage ansvar for at sikre, at børn og unges onlineliv bliver mere trygt og sikkert. Hvis ikke tech-giganterne selv vil vise vejen og gå forrest, må der mere regulering til.

Sørine Vesth Rasmussen, techpolitisk konsulent i Børns Vilkår

25. oktober 2022

Børn er usynlige i partnerdrab

Vi efterlyser en national handlingsplan mod vold og drab af børn i familien. Vi bør gør meget mere for at opspore de her forfærdelige sager og hjælpe familierne og børnene, så det ikke sker.

Helle Tilburg Johnsen, vicedirektør i Børns Vilkår

1. september 2022

Vi mangler en national handleplan

Det er rystende, at så mange børn og unge føler, at de skal spille skuespil for at passe ind i meget snævre normer – og helt forkert, at de synes, det er deres egen skyld, hvis de holdes uden for.

Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår

9. juni 2022

Vi skal alle underrette, når det giver mening

Der er stor grund til bekymring, når der ikke bliver underrettet i sager om vold og mistrivsel. Indgangen til at få hjælp er, at kommunen får en underretning. Det er det sikkerhedsnet, vi har omkring børn i Danmark.

Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår

26. april 2022

Stop vold mod børn!

Der er klart et behov for at gøre meget mere for at forebygge og stoppe volden mod børn. Vi må hjælpe de ramte børn bedre og sikre, at det får konsekvenser for voldsudøverne. Vi bør også øge forebyggelsen af vold i familier i risiko. Som det er nu, er det langt fra alle børn, der ved, at de har ret til en opvækst fri for vold, og nogen bebrejder sig selv for at være udsat for volden. Som samfund må vi insistere på, at det aldrig er børnenes skyld!

Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår

7. april 2022

Endelig!

Efter årelang NGO-kamp er gebyret på velgørenhed sat drastisk ned. Tankevækkende at det skulle være Mastercard, der traf den indlysende beslutning de tidligere danske ejere forsømte.

Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår
16. marts 2022

Vi går sammen for de børn, der står alene

Det er afgørende, at ingen børn og unge står alene med store problemer og alvorlige svigt. Derfor afholder vi landsindsamling søndag d. 27. marts over hele landet, hvor vi samler ind til BørneTelefonen. Rekordmange har meldt sig som indsamlere, og vi håber, at så mange danskere som muligt vil åbne deres dør for indsamlerne og bakke op om landsindsamlingen.

Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår

9. marts 2022

Ukraines børnetelefon har brug for vores hjælp!

Børn og unge er uskyldige ofre i denne forfærdelige krig, og de har brug for hjælp nu. Jeg håber, du vil hjælpe os med at støtte de tusindvis af børn og unge, der lige nu kæmper med krigens rædsler i Ukraine.

Rasmus Kjeldahl, direktør for Børns Vilkår