Videooptagelser af børnesamtaler kan være et effektivt redskab til at udvikle rådgivernes kompetencer i at tale med og inddrage børn. Børns Vilkår har som led i projekt Bedre Børneinddragelse tilbudt en årlig individuel sparring på en videooptagelse til alle medarbejdere i de medvirkende kommuner. Børns Vilkårs konsulenter har gennemset videoen og forberedt en faglig sparring med udgangspunkt i fokusområderne kontaktetablering, rammesætning, fri fortælling og nonverbal kommunikation. Sparringen er sket ud fra en anerkendende tilgang med stort fokus på den sårbare situation det er at udstille sin faglige praksis på video.

Metoden skal inspirere til, at den enkelte sagsbehandler kan reflektere over sin egen praksis omkring børneinddragelse. Der er erfaring for, at det har høj læringseffekt at optage sig selv på video. Det giver et unikt indblik i, hvordan man som fagperson agerer bevidst og ubevidst. På videooptagelsen har man mulighed for at lægge mærke til nye ting i samtalen. Man ser ofte ting, man ikke bemærkede, mens samtalen foregik. Og gennem sparringen får man input fra en udenforstående. Sparringen kan bidrage til at skærpe opmærksomheden på faglige styrker omkring børneinddragelse og mulige udviklingspotentialer.

Denne type refleksion kan også foregå som en teambaseret sparring, hvor en medarbejder optager en børnesamtale og udvælger en sekvens på ti minutter. Teamet har sammen gennemset sekvensen og herefter haft en fælles faglig drøftelse. Hvis du ønsker at vide mere om, hvordan teambaseret videosparring kan foregå, kan du downloade vejledningsmateriale her:

 

​Guidelines til medarbejdere
​Guidelines til koordinatorer